Min Herre/ 2 Kor Nya Förbundet

 13153246501.jpg 

Tillbakablick i Korinthierbrevet m fl ställen, och varför. Vi lever nu i det Nya Förbundet och därför vill jag nämna vad som står i bl a Kor 3:7-11
*Förklaring till Kor 3:7-11: Jesus Kristus är totalt överlägsen alla Gamla testamentets ritualer /se Heb 8 och 10 för en mer uttömmande redogörelse/, Det säger ganska mycket om Jesus, eftersom det var Gud själv i all sin härlighet som gav oss lagen. Lagen fullgjorde sin uppgift tills dess “syfte” kunde flytta in i människors hjärtan och genom den helige Ande bli en del av dem själva., Därför säger Paulus:

 “Eftersom vi vet att denna nya härlighet aldrig kommer att försvinna, kan vi predika utan att vara rädda och behöver inte göra som Mose, som hängde ett skynke över sitt ansikte så att israeliterna inte kunde se hur härligheten avtog. Inte bara Moses ansikte var dolt, utan hans folks sinnen och förstånd var också överhöljda och förblindade.

Till och med nu när Skrifterna läses tycks det vara som om judarnas inre är täckt med en tjock slöja, eftersom de inte kan inse och förstå Skriftens verkliga mening. Denna missförståndets slöja kan nämligen bara tas bort genom tron på Kristus. Ja, än idag när de läser Moses skrifter är deras inre ögon blinda, och de tror att enda möjligheten att bli frälst är att lyda de tio budorden.”
Och:
*När Mose kom ner från berget Sinai med de tio budorden strålade hans ansikte av mötet med Guds härlighet /2 Mos 34:29-35/ Han täckte ansiktet med en slöja så att folket inte skulle bli förskräckt av glansen. Paulus tillägger att att slöjan hindrade dem att se hur glansen avtog.

Moses och slöjan är en bild på hur det gamla förbundet bleknade och att människornas sinnen och hjärtan var beslöjade. Judarnas bakgrund hade blivit en slöja som hindrade dem att förstå de ord om Kristus som fanns i Gamla testamentet. När man tar emot Kristus lyfts denna stolthetens slöja bort /3:16/ och ljuset bryter fram.
Paulus igen: “Men så fort någon vänder sig ifrån sina synder till Herren tas slöjan bort. Herren är Anden, som ger dem liv, och där han finns, där finns det frihet från lagen.

Vi kristna har ingen slöja över våra ansikten. Vi kan vara speglar, som klart återspeglar Herrens härliget. Och allt eftersom Herrens Ande arbetar inom oss, blir vi mer och mer lika honom.” /2 Kor 16:18

Detta säger tydligt att Kristus är överlägsen GT:s ritualer.    

*Du som av kärlek varm Blödde för mig, Drag mig dag för dag Närmare dig. Fyll med din kärlek så Mitt hjärta, att jag må Offra med fröjd också Något för dig. ../E Nyström               

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.