Livet i Kristus /Evigt LIV

 frihet.jpg …Friheten finns i frälsningen…

1.Jesus talade om himlen och han talade om helvetet. Idag talar vi inte så mycket om helvetet, för människor kan ju bli skrämda. Bibeln beskriver tre olika typer av död: den fysiska döden (det tillstånd som uppkommer när livet flyr från våra kroppar), den andliga döden (den andliga skilsmässan från en helig Gud som framkallats av vår synd – en människa kan leva fysiskt men vara andligt död, /Ef 2:1), och den eviga döden (det bestämda tillstånd som den person träder in i som dör fysiskt medan hon ännu är död andligen).

Herren Jesus Kristus talade mer om helvetet än om himlen. Han varnade uttryckligen för vad som skulle hända en människa utan tro.

Det är särkskilt den eviga döden som är syndens ohyggliga följd eller “lön”. Herren Jesus Kristus beskrev ofta en sådan död som evig ( utan slut) på en plats som han kallade helvetet.

 Han beskrev helvetet som det ställe där domen verkställs (Matt 13:41); en plats med evig eld (Matt 18:8), en plats där man plågas (Luk 16:24,28); en plats där man lider samvetskval och av bittra minnen (Mark 9:44; Luk 16:25); och en plats som ursprungligen förberetts för djävulen och hans änglar (Matt 25:41).

Det är inte Guds vilja eller önskan att någon enda människa skall förgås i helvetet (2 Pet 3:9), utan han vill att alla skall omvända sig.

Men Guds rättvisa kräver: “Den som syndar, han skall dö” (Hes 18:4). Samtyck därför med Gud och medge att du är en syndare, underställd Guds rättvisa dom på grund av denna din synd och att du är i behov av hans frälsning.

2. TRO sedan att Gud inte önskar att du på grund av din synd skall förgås i alla evighet i helvetets kval. TRO att Gud älskar dig, en syndare, så mycket att han gav oss ett sätt genom vilket han fortfarande kunde vara en rättvis, helig och rättfärdig Gud – och ändå förlåta dig.

Gud hade inte bara överseende med synden utan han sände sin enfödde Son, Herren Jesus Kristus, för att frälsa syndaren genom att själv betala syndens lön. TRO sedan att Jesus Kristus verkligen kom till vår jord för att leva, dö, uppstå och fara upp till himlen för att alla som tror på honom ska få rättfärdiggörelse och frälsning.

TRO att han, och bara Han, KAN frälsa dig genom att han helt tillgodosett Guds rättvisa krav. TRO att du inte genom din egen kraft kan bli rättfärdig i Guds ögon. TRO att han VILL frälsa dig och att han SKALL frälsa dig.

* Jesu återkomst dröjer för att alla skall få tid att omvända sig. (2 Pet 3:9)

Gud vill att alla skall få evigt liv (Joh 3:16);  Och Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare (Rom 5:8); Gud har låtit Jesus Kristus blod bli ett försoningsoffer för dem som tror…(Rom 3:25, 26)

Gud vill påminna oss om evangeliet…att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna (1 Kor 15:1, 3,4)  Det finns ingen frälsning hos någon annan än Jesus Kristus, och inget annat namn som kan rädda oss (Apg 4:12) Jesus säger ju att han är Vägen Sanningen och Livet och att ingen kommer till Gud än genom honom (Joh 14:6) Jesus säger att han skall ta av oss våra bördor och att han skänker oss vila (Matt 11:28), Han säger också att han inte ska visa bort oss utan visa oss vägen (Joh 6:37), Jesus står vi vårt hjärtas dörr och bultar och ber oss öppna vårt hjärtas dörr för honom. (Upp 3:20)

Räcker det att bara säga ett JA till Gud?

Nej det räcker inte att bara säga ett JA, att erkänna sin nöd och och tro att Kristus kan och vill frälsa. Man måste omsätta detta i HANDLING. Du/man måste ångra din synd- d v s du/man måste vara bedrövad över sin/din synd, tillräckligt bedrövad för att vända om helt från den och från sina egna ansträngningar och varje annat hopp. Du måste KOMMA till Kristus, Åkalla honom för frälsning och sedan räkna med att han håller vad han lovar. Det betyder att du tar emot den Gåva av förlåtelse och evigt liv som han erbjuder.

“Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn”. (Joh 3:18)  TRO= att lägga hela sin börda och förtrösta på en sak eller person som man har satt tilltro till. Det krävs alltså HANDLING för att det skall överensstämma med det intellektuella samtycket i denna “tro”.

 *Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad* (Rom 10:13), “Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom 6:23) När du åkallar Gud (BER Gud komma in i ditt liv)kan du enkelt be att HAN kommer in i ditt liv och är nådig mot dig, en syndare.  Gud känner ditt hjärta, och allas våra hjärtan.  –

Lev vakande, väntande,verkande och vittnande för Kristus- tills han kommer.

/ur boken Uppenbarelseboken och vår tid./William Goetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.