Kristus Jesus/ Felfri

 jesus-uppstanden.jpg

Hej och välkommen  

(Tack sella för din kommentar, jag råkade trycka bort den då jag skulle moderera den..återkom gärna)

Kristus är det felfria offret för synd står det i Hebreerbrevet 9:11-28

 

*Han kom som en överstepräst för det goda som vi nu har fått del av. Han har gått in i detta större och fullkomligare tält i himlen, som inte har uppförts av människor eller är en del av denna världen.

En gång för alla har han tagit med sig blod in i detta inre rum, det allra heligaste, och stänkt det på platsen för Guds nåd. Nu gäller det inte längre bockars eller kalvars blod. Nej, han tog sitt eget blod, och med det har han för evigt befriat oss från synden.

Om nu tjurars och getters blod och askan från kor kunde göra människors kroppar rena från synd så länge det gamla systemet gällde, kan vi utan svårighet föreställa oss hur mycket mer blodet från Kristus ska förvandla oss och våra liv.

Hans offer befriar oss från bekymret hur vi ska kunna lyda de gamla lagarna, och det gör oss villiga att tjäna den levande Guden. Fylld för evigt med den helige Ande gav Kristus sig villigt till Gud. Han som var fullkomlig och utan synd dog för våra synder.

Kristus kom med det nya förbundet så att alla inbjudna skall kunna komma och för evigt äga allt det underbara som Gud har lovat dem. Kristus dog för att befria människorna från straffet för de synder de hade begått, medan de fortfarande levde under det gamla systemet.

Det är med det nya förbundet som med dett testamente. Ingen får något förrän det är bevisat att personen som skrev testamentet är död. Då först träder det i kraft. Därför var blodet, symbolen för någons död, nödvändigt också för att det gamla förbundet skulle träda i kraft.

När Mose hade gett folket alla Guds lagar, tog han blod från kalvar och getter tillsammans med vatten och stänkte det över Guds lagbok och över allt folket med hjälp av grenar från isopsbuskar och scharlakansröd ull. Sedan sade han:

 “Detta är det blod som markerar början på det förbundn mellan er och Gud som han har upprättat.”

På samma sätt stänkte han blod på det heliga tältet och på allt det som användes vid gudstjänsten. Man kan faktiskt säga att nästan allt under det gamla förbundets tid renades genom att man bestänkte det med blod. Utan att man utgjuter blod, finns det nämligen ingen förlåtelse för synd. Det var därför som det heliga tältet här nere på jorden och allt som fanns i det, och som är bilder av det som finns i himlen, måste renas av Mose genom att han bestänkte det med blod från djur.

 Men de verkliga förebilderna i himlen renades med ett mycket dyrbarare offer. Kristus har nämligen inte gått in i det templet som är byggt av människor, utan i själva himlen för att å våra vägnar träda fram inför Gud. Och han behövde bara ge sig själv som offer en enda gång.

Översteprästen här nere på jorden däremot måste varje år på nytt gå in i det allra heligste och offra blodet från ett djur. Om det hade varit så hade Kristus ända sedan världens skapelse ha varit tvungen att lida och dö gång på gång.

Nej! Han har dött en gång för alla, i denna sista tid, för att för evigt göra slut på syndens makt.

Och på samma sätt som vi människor en gång dör och därefter möter domen, så dog också Kristus bara en gång. Han dog som ett offer för många människors synder, och han ska komma tillbaka, men inte för att än en gång befatta sig med våra synder. Nej, han skall komma med den slutliga frälsningen till alla som ivrigt och med tålamod väntar på honom. 

 

**Min blick är ständigt fäst på Herren, det är han som löser min fot ur snaran.**/Ps 25:15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.