Katolska kyrkan har inte gett oss Bibeln. Utdrag ur boken “Evangelium enligt Rom”.

cartoon bibel

Katolska kyrkan har inte gett oss Bibeln.

Magisterium, det katolska läroämbetet, är Skriftens rätta utläggare resonerar många katoliker, eftersom det var Katolska kyrkan som gav Bibeln åt kristenheten. Utan kyrkan, säger de, hade vi inte ens vetat vilka böcker som ingick i Bibeln.

Det här argumentet bygger på felaktiga antaganden.  De första kristna fick inte Bibeln från Katolska kyrkan. De fick Bibeln från den Helige Ande, som var den som inspirerade den. Den som säger något annat talar för övrigt inte för Magisterium! Så här sa Första Vatikankonciliet om Gamla och Nya Testamentets böcker:

Kyrkan betraktar dessa böcker, som heliga och kanoniska inte för att hon senare godkände dem i kraft av sin auktoritet sedan de hade sammanställts med blott mänsklig förmåga, och inte heller för att de innehåller felfri uppenbarelse, utan för att de, skrivna under den helige Andes inspiration, har Gud till upphovsman, och överantvardades som gudomliga åt Kyrkan. -Första Vatikankonciliet-

Skrivandet  och erkännandet av Nya Testamentets böcker hade inletts långt innan katolska kyrkan kom till. Natten innan Herren korsfästes sa han till sina lärjungar att de, i den helige Andes kraft, skulle vittna om Hans liv och undervisning.

När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Och ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.  – Johannes 15:26-27 –

Genom den Helige Ande skulle lärjungarna dessutom få mer uppenbarelse:

Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bär det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. – Johannes 16:12-14 –

I några av de skrifter som apostlarna och deras medarbetare författade kände de första kristna igen den Helige Andes profetiska och auktoritativa undervisning. Jesus hade sagt att hans får “känner igen” hans röst, “lyssnar till” hans röst och “följer” Honom (Joh 10:4, 27). De första kristna kände igen Frälsarens röst i vissa skrifter. De jämförde läran i dem med Gamla testamentets lära och fann att de stämde överens. De tillämpade undervisningen i sina liv och konstaterade att den hade kraft att förändra dem. I just de här skrifterna fann de den dynamiska interaktion bok och läsare emellan som är Bibelns unika särdrag:

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.  – Hebréerbrevet 4 .12 –

På det viset bekräftade skrifterna sig själva. Deras gudomliga vishet och kraft demonstrerade att de hade Gud som upphovsman.Följden blev att de första kristna läste, kopierade och spred de här skrifterna. Lärare började betrakta dem som auktoritativa och citera ur dem i predikningar och egna brev. Redan under apostlarnas livstid betraktades några av skrifterna som Guds “vishet” och av samma dignitet som “de övriga Skrifterna” (2 Petr 3:15-16).Den process som ledde fram till att 27 böcker vann allmänt accepterande och upptogs i Nya Testamentet pågick under flera århundraden och att redogöra för den skulle spränga ramarna för den här boken. Men det är viktigt att konstatera att katolska kyrkan överdriver konciliernas roll i processen.

De första kyrkomöten som befattade sig med frågan verkar ha varit de nordafrikanska i Hippo (år 393) och Karthago (år 397). Den lista på erkända skrifter som antogs i Hippo finns inte kvar, men man tror att Karthagomötet antog samma lista och det dokumentet finns bevarat.  Både dessa kyrkomöten var regionala synoder, inte världsvida eller ekumeniska koncilier. Ungefär 50 biskopar från de afrikanska provinserna deltog. De ägde inte fullmakt att tala för hela kyrkan. Det är också viktigt att notera att när kyrkomötena i Hippo och Karthago tog upp frågan mot slutet av 300-talet, så var Nya testamentets kanon, det vill säga lista på erkända skrifter, redan allmänt accepterad.       …………………

 

*
*

Denna text ovan var alltså ett litet utdrag ur boken: Evangelium enligt Rom, skriven av  James G. McCarthy, f d katolik.  Köp gärna boken och få reda på saker och sanningar som du inte visste om. det är så väldigt många människor som inte vet hur Bibeln kom till. Man har hört många verkligt skrämmande  förslag om hur Bibeln kom till, men den troende vet hur det är med den saken, för den känner Gud och hans ord.

*

name-graphics-maria-545505

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.