Kamp om religionsfrihet. Midnattsropet / Frihet? Frihet i Kristus

 

344

Ledare av Berno Vidén

http://www.midnattsropet.se/2015/07/nasta-strid-blir-om-religionsfriheten.html

Efter den historiska domen i USA:s högsta domstol som legaliserar äktenskap mellan två personer av samma kön i federationens samtliga delstater, kommer kampen om religionsfriheten att tillta. Det menar många kristna företrädare: ”Domen får djup inverkan på hur undervisningen av barnen kommer att se ut i skolorna och hur kristna organisationer kommer att behandlas”, säger en röst i nättidningen Impacto Evangelistico. Man menar att en direkt effekt av domen kommer att bli att kristna familjer som vill leva, arbeta och uppfostra sina barn i enlighet med sin tro och övertygelse kommer att bestraffas. ”Religionsfrihet handlar inte enbart om mötesfrihet utan också om friheten att leva ut sin tro veckans alla dagar; på arbetsplatsen, på torgen, i skolan, i hemmet”, uttrycker en annan röst. ”Ett problem är att regeringen kommer att ställa trons folk i en omöjlig situation där de kommer att tvingas att välja mellan att lyda Gud eller att lyda regeringen”, säger ytterligare en person i samma artikel.
Domen i USA är en markör som bekräftar den tilltagande kristendomsförföljelse vi ser i stora delar av världen idag. Bilden av vår tids kristna målas allt oftare felaktigt upp som en trångsynt, diskriminerande grupp människor vilka i religiös fanatism vägrar att välkomna exempelvis homosexuella i sin gemenskap. Skolan hjälper till genom att forma barnens tänkande i motsatt riktning än vad Guds ord har att säga om människan och dess sanna värde och genom lagstiftning söker man i land efter land att tvinga kristenheten till anpassning.

Fanatismen i vår värld har dock många ansikten och förvirringen är idag total när ljus presenteras som mörker och mörker som ljus. Det kan inte nog varnas för vad hbtq-rörelsen i sin fanatism åstadkommer genom att göra ständiga anspråk på att infiltrera i alla sammanhang. Ingen får lämnas utanför, alla ska smetas fast och besudlas av dess klibbiga nät. Redan 1982 varnade Arne Imsen för utvecklingen, och för hur det vi idag ser sprida sig som ett globalt gift i humanitetens namn skulle ta form:
Verkligheten är ju den att den homosexuella rörelsen är farligare än knark för den mentala hälsan och sociala ordningen. Den är farligare än nazism för alla politiska processer och organ, och den är farligare än någon hedendom för all moral och allt sant religiöst liv. Den är i allt vad den representerar asocial, amoralisk och antikristlig (Låt dig inte skrämmas av homosexmaffian, 1982).
Ondskan har också många andra ansikten. Å ena sidan har världen idag drabbats av en religiös fanatism som bestialiskt förföljer alla som inte helt och fullt anammar islam. Med en grymhet som saknar motstycke ser vi i direktsändning hur terroristerna går till väga då militanta muslimska ledare med sina trupper urskillningslöst jagar, torterar och avrättar flyende skaror på de mest barbariska sätt. Ett av deras främsta mål är att utrota allt och alla som bär det kristna namnet. Aldrig tidigare har det funnits så många människor på flykt som idag: 60 miljoner – och hälften är barn! Enligt FN:s flyktingkommissariat ökar antalet flyktingar med katastrofala 42 500 människor varje dag.
Å andra sidan så har det inte heller tidigare stigit upp så många tysta rop till Gud som idag: 50 miljoner ofödda barn aborteras i världen varje år. Den ena verkligheten anses av majoriteten av världens ledare och dominerande media vara orsakat av ren och skär ondska. Den andra, avslutandet av miljontals försvarslösa människoliv, kallas av samma röster för frigörelse, rättvisa och utveckling och verkställs i humanitetens namn.

Hela världen är verkligen i den ondes våld! Men bli inte förvånad, inte heller förskräckt. Vad som händer är att Guds egna förutsägelser om tidens ände går i uppfyllelse. Människan håller själv på att verkställa sin egen undergång. Hon överger det av Gud givna skydd hon fått och fortsätter trotsigt att gå sina egna vägar, bort från Guds ansikte. Vilsenheten är stor, laglösheten tilltar och kärleken till sanningen vill människan inte veta av. Bibliska auktoriteter får stryka på foten i det postmoderna samhället. De ryms helt enkelt inte där.
Dock är det så att hela mänsklighetens enda hopp står till Jesus. Bibeln säger att när vi står inför en värld i sammanbrott och människor uppger andan av förskräckelse så må vi lyfta upp våra ögon. Jesu tillkommelse står för dörren! Vill du se en förändring? Förtröttas då inte att sprida kunskapen om honom. För Sodom finns det ingen framtid, men däremot för individen. Den som har Jesus har också livet.

*

Ja: Dock är det så att hela mänsklighetens enda hopp står till Jesus

NamnlösMaria

 

2 thoughts on “Kamp om religionsfrihet. Midnattsropet / Frihet? Frihet i Kristus

 1. Javisst är det sant som står i Guds ord om allt och om hur man inte vill ha med honom att göra, man vill ha annat man bryr sig inte om tro. Man vill ha sådant som är lust och som är förfalskat.
  Allt elände vi ser nu är en direkt och långtgående katastrof. Alla mord och all kallhet och all otro och mer, kommer sig av att man förkastat Gud. Jag är inte ett dugg förvånad, bara ledsen, för man begriper inte vad man gör som säger nej till Gud. Men- de har gjort sitt val. Felval.
  JESUS LEVER.

  / Maria

 2. Talar för sig självt:

  ”Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.
  När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.
  Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.
  Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.
  Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting. Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet; de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra.
  Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså.”
  Romarbrevet1:21-32 SVEN
  http://bible.com/166/rom.1.21-32.sven

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.