Helvetet /Bibelställen

Tror Du på att helvetet finns? eller tror du att det bara är en slags skrämselpropaganda? Det finns många bibelställen i Bibeln där du kan läsa om vad Jesus och lärjungarna säger om helvetet. Här kommer en del bibelställen till dig som undrar.

*I Matteus 5:22 talar Jesus om att om vi kallar någon vän för idiot kommer vi att ställas till svars för det. Och om vi förbannar en vän så väntar oss helvetets eld.Alltså bör vi akta på vad vi säger!

*I Matteus 5:29 talar Jesus om  att göra sig av med synder, annars kommer de att förstöra för oss, de leder till fördömelse, och fördömelsen skall vara att hamna i helvetet.

*I Matteus 10:28  står det såhär: “Var inte rädda för dem som bara kan döda kroppen, men inte kan döda själen! Frukta bara Gud, (d v s ha den djupaste respekt för Gud), som kan döda både kropp och själ i helvetet!

*I Matteus 11:23 kan du läsa: “Och Kafarnaum ska fara ner till helvetet, hur berömd staden än är! För om de fantastiska under som jag (Jesus) gjorde där hade utförts i Sodom, så skulle den staden fortfarande ha funnits kvar.”  /Om det på domens dag avslöjas att de inte omvänt sig till tro finns det ingen ursäkt för dem (de otroende).

*Matteus 23:15 säger: “Ja, ve er hycklare! Ni kan göra vad som helst för att omvända någon, men sedan gör ni den arma stackaren till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva. /Fariseernas anhängare drogs till läran, inte till Gud. Vi får se till att vi inte utbildar “fariseer” genom att betona en yttre lydnad på bekostnad av inre förnyelse.

*Matteus 23:33  “Era lömska förförare! Hur ska ni kunna undkomma helvetets dom?” /Att låta det kristna livet bara vara ett skådespel för omvärlden är som att bara diska en bägare på utsidan. Om vi är rena på insidan är vår yttre renhet ingen falsk varudeklaration.

*Markus 9:43: “Om din hand är orsak till att du kommer bort från Gud, så hugg av den. Det är bättre att gå in i det eviga livet med en hand än att med alla lemmar i behåll kastas i helvetet, i den eld som aldrig slocknar.” /Jesus talade i drastisk ordalag (jfr Matt 5:29) för att understryka vikten av att bryta med synden i våra liv. Att bryta med synd kan upplevas lika smärtsamt som att hugga av en hand. Du kan läsa mer i Mark 9:45,46,47,48/

*Lukas 10:15 säger: “Och ni människor i Kafarnaum, vad ska jag säga om er? Kommer ni att tas upp till himlen? Nej, ni ska störtas ner i helvetet.”  /I Kafarnaum hade Jesus sin bas för arbetet i Galiléen. Staden var en viktig mötesplats för den tidens köpmän och för den romerska armén… Det budskap som predikades i Kafarnaum kunde nå långt ut i världen.   ::Men många förstod inte de mirakel eller de budskap de hörde, och staden blev en av de städer som skulle dömas hårt för att den förkastat Jesus./

*Lukas 12:5 “Men jag säger er: Frukta Gud, (Ha respekt och kärlek)som har makt att döda och sedan kasta i helvetet.” /Rädsla för hån och förföljelse och motstånd kan få oss att gå bort från tron, från Jesus. Kanske vi klamrar oss fast vid det som är fridfullt och behagligt i stället för att kämpa trons kamp? Jesus säger oss att vi ska frukta för de eviga konsekvenserna./

*Jakob 3:6 säger: “Och tungan är en eldslåga. Den är fylld av ondska och den förgiftar varje dela av kroppen. Tungan tänds av helvetet självt och kan förvanda våra liv till en flammande eld som vållar förstörelse och olycka.” /Satan använder människor tunga för att splittra och vända människor emot varandra. Människor frestas till onda gärningar, ont tal och fördärv. Vakta din tunga./

*Petrus 2:4: “Gud skonade inte ens de änglar som syndade, utan kastade ner dem i en avgrund, där de är fängslade i mörker tills domens dag.” /Somliga vill få oss att tro att Gud till slut kommer att frälsa alla eftersom han är spå kärleksfull. Vi bedrar oss verkligen om vi tror att han kommer att inställa den yttersta domen. De  exempel som Petrus nämner bör göra det helt klart för oss att Gud dömer all synd och att syndare som inte ångrar sig och vänder om till Gud inte kan komma undan./

Dessa bibelställen ovan (det finns fler..) är vad man bör läsa och förstå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.