Guds kärlek/ Känner du Jesus? /Jes 9

 

Profetia om Messias

Jesus kom från Guds himmel till jorden, han kom för att bli en Furste, en kung, folkets räddare, världens räddare. Människor har hittat på att han föddes på det som de kallar för “jul”. Nu är det ju inte så, det står inget i bibeln om det. MEN han kom, han levde här, han dog och han UPPSTOD.
Jesaja kap 9 berättar om folkets räddare Jesus; Messias. Aposteln Johannes kallar Jesus för “ljuset”, eller “världens ljus”. Om inte människorna hade gjort så mycket fel och har så mycket osanningar i sitt hjärta, då det gäller att kunna presentera Jesus, så tror jag att många fler hade haft Jesus som sin Far, de hade fått vara med om frälsningen.
Men man gör honom till intet, man säger inte vem han är och många vet inte att han lever i dag. Nu väntar man på berättelsen om Jesusbarnet och att “fira” honom den 24/12…..vilket är fel….. men hur många har Jesus som HERRE???
Människor behöver bli BEFRIADE! Vet DU vem Jesus är?

Jes 9  (700 f Kr, 681 f Kr)

Ett barn blir oss fött

1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan,* hednafolkens Galileen.
2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus,
över dem som bor i dödsskuggans land
skall ljuset stråla fram.
3 Det folk som du inte givit stor glädje,
låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig,
så som man gläds under skördetiden,
så som man fröjdar sig när man delar byte.
4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel
och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid.
5 Ja, varje stövel buren under stridslarm
och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld.

6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.
7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut
över Davids tron och hans kungarike.
Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet
från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Herrens vrede mot Israel

8 Herren sänder ett ord mot Jakob, och det slår ner i Israel.
9 Allt folket får erfara det, Efraim och Samarias invånare,
de som säger i stolthet och i hjärtats högmod:
10 “Tegelstenar har fallit, men vi skall bygga med huggen sten.
Mullbärsfikonträd har man huggit ner,
men vi sätter cedrar i deras ställe.”
11 HERREN reser upp Resins ovänner mot dem
och uppeggar deras fiender,
12 arameerna från den ena sidan, filisteerna från den andra,
och de skall sluka Israel med glupska gap.
Med allt detta upphör inte hans vrede,
hans hand är ännu uträckt.
13 Ty folket vänder inte om till honom som slår dem.
HERREN Sebaot söker de inte.
14 Därför skall HERREN hugga av från Israel
både huvud och svans, både palmtopp och sävstrå,
allt på en dag.
15 De äldsta och högst uppsatta är huvudet,
profeten som talar lögn är svansen.
16 Ty detta folks ledare för det vilse, och de som låter sig ledas går i fördärvet.
17 Därför kan Herren inte glädja sig över deras unga män,
eller förbarma sig över deras faderlösa och änkor.
Ty alla är de skenheliga och gör det som är ont,
varje mun talar dårskap. Med allt detta upphör inte hans vrede,
hans hand är ännu uträckt.

18 Ja, ogudaktigheten brinner som en eld,
den förtär tistel och törne. Den antänder snårskogen
så att den går upp i höga virvlar av rök.
19 Genom HERREN Sebaots vrede står landet i brand,
och folket är som ved för elden. Ingen skonar sin broder.
20 Man river åt sig till höger men förblir hungrig,
man tar för sig till vänster men blir inte mätt.
Var och en äter köttet på sin egen arm:
21 Manasse äter Efraim och Efraim Manasse.
Tillsammans angriper de Juda. Med allt detta upphör inte hans vrede,
hans hand är ännu uträckt.

*

Kapitel 10 handlar om Assyrierna och israeliterna, Samarias och Jerusalems avgudar, högfärd och stolthet och krig…Gud kommer att döma orättvisa domare och orättfärdiga lagstiftare. Det räcker inte inför Gud med att leva i ett land grundat på rättvisa. Varje medborgare måste dessutom vara rättvis och rättfärdig i sitt förhållande till de fattiga och svaga. Det ska inte överlåtas på myndigheterna i första hand, det är medborgarna som borde se till att vara rättvisa och godhjärtade. Man kommer att få svara själv inför Gud för sitt handlande, har man tänkt på det? Man kanske kommer att vara extra snäll till “jul”??

*

  /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.