Gud skapade världen/ Gud själv…

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade. “Varde ljus!” Och det blev ljus. 1 Mosebok 1-3

Gud skapade ljuset genom sitt Ord

Detta är skapelsens början genom och av den Allsmäktige Gud som är Skaparen av himmel och jord och allt som lever och rör sig. Det är här vår troslära har sin grund i att vi tror att Gud har skapat allt. Hela vår värld är skapad på detta sätt och då vi blickar uppåt så ser vi himlen och ett universum som har blivit till genom Gud. Det vi ska fästa våra ögon på i denna text är ljuset därför att Gud sade: Varde ljus! Och då blev det ljus.

Det naturliga ljuset och det andliga ljuset
Min käre läsare. Kan du se detta? Kan du se detta mäktiga och underbara skapelseverk av Gud? Tror du på det? Har ljuset kommit in i ditt liv eller vandrar du fortfarande i mörker? Det mörker som finns i alla människors hjärtan tills den dagen kommer då Gud genom sin helige Ande gör sitt inträde. Från början var jorden öde och tom och på samma sätt är det med människohjärtat som är i ett tillstånd av kaos och förvirring; där det inte finns vare sig tro, kärlek, hopp eller lydnad. Det är ett hjärta vilket tillstånd kan betecknas som andlig förvirring; levandes i en syndfullhet dag efter dag som blir bara värre ju längre tiden går. Det är som aposteln Paulus säger: “Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott.” Så är det med köttet; den fördärvade människan och hjärtat; mörker, mörker och åter mörker.

Över hela vår värld råder samma tillstånd oavsett klasstillhörighet; det må vara adel, präster, borgare eller bönder så har ingen av dem så mycket som ens en gnista av andligt ljus om de inte har fått det från ovan. Den som har fått det har fått genom Honom som är “det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor” det vill säga Jesus Kristus vår Frälsare. Det finns inga genvägar här genom att tro att det går att komma åt ljuset på annat sätt; nej, på detta sätt endast och det är genom den Gudomliga makt som sade: “Varde ljus” som nu ger andligt ljus. Det är samma Ande som “svävade över vattnet” som nu på sina outgrundliga vägar ger sig till känna i människors hjärtan och vem kan säga hur och när detta sker; ingen. Det vet endast Gud själv och det är Han som bestämmer när, var och hur detta ska ske och det kan ingen människa på denna jord någonsin veta därför att “vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.”

Kanske du känner hans närvaro och inverkan på din ande just nu och du har ännu inte tagit del av det Gudomliga ljuset. Du känner dig inte tillfreds med ditt förfallna tillstånd och du känner dig missnöjd med att vara den du är. Då är kanske stunden kommen till att gå in i Guds underbara ljus. Om det är så; tackar jag Gud av hela mitt hjärta och hoppas och ber att Guds nåd ska upplysa din förmörkade själ.

Guds skapelse – ateisternas problem

Se här vilken kraft och bestämmelse det finns i Guds Ord. Han sade: “Varde ljus” och det blev ljus. Kort, koncist och bestämt. Gud såg mörkret och Han bestämde att förvandla dess formlösa kaos till en levande och underbar jord och detta skapade Han utav ingenting; inget material eller något annat som vi människor i det naturliga kan tyckas behövas utan Gud sade det genom ett Ord: “Varde ljus” och ljuset blev till innan Han ens hade skapat solen eller månen eller stjärnorna. Här har ateisterna problem då det inbillar sig att jorden inte kan skapa sig själv, men ändå inte tror att det finns en Gud som har skapat den, men de är utan ursäkt då denna världens gud har förblindat deras sinnen. Ändock så finns de astronomer som söker ivrigt efter uppkomsten till det de kallar “The Big Bang” och de söker och söker och de placerar teleskop utanför jordens atmosfär för att kunna se ännu längre, men hur långt de än kan se så ser de bara att universum blir än större att överblicka och här och där kan man se och höra att vissa av dessa forskare ger upp och kommer till tro på en skapande Gud. Och det gör de med rätta! (Apg 17:24)Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand.
Folkbibeln

Men se nu på ljuset som är så väsentligt för allt liv. Inget ljus; inget liv. Ljus är liv. Gud gav ljuset; Gud är liv och det är det andliga ljuset som frälser det förlorade hjärtat till att få nytt liv igen genom Andens inflytande. Vad skulle vi göra utan ljus? Inte mycket, men nu har vi ljuset och vi kan se alla Guds underbart skapade verk i vår natur och Hans härlighet i dem och vi kan genom ljuset bli ledda fram till Honom som är ljus. Det oändliga och eviga ljuset; Jesus Kristus! Genom det Gudomliga ljuset blir det uppenbart för oss vilka vi egentligen är och vilket liv vi lever.

Vi tycker att vi lever på ett rätt och riktigt sätt och att allt är väl med våra själar, men då vi blir belysta av det Gudomliga ljuset så inser vi snart att vi är ganska så; om än inte väldigt mycket förfallna varelser. Egentligen tycker vi att vi är inte värre än andra utan vi uppträder ganska bra; tycker vi och om vi sårar någon så är vårt uppförande minsann ursäktligt och förtjänar att förlåtas, men när ljuset kommer in våra liv så uppenbaras synden och får oss på skam. Då kommer smärta och ånger i våra hjärtan och detta är nödvändigt för att få oss att kasta oss på Jesus som ljuset därnäst visar oss.

Det finns ingen som känner Jesus förrän ljuset från Gud skiner på korset. Du kanske har sett någon bild av den blödande Jesus på korset och du kanske har läst berättelsen om hans lidande, men du har inte sett Jesus för att bli räddad genom hans död om inte ljuset från hans Ande har uppenbarat Honom för dig som Återlösaren för syndare och som lidit i ditt ställe för att du skulle bli fri. Du känner Honom inte förrän uppenbarelsens ljus har lett dig till att läsa dessa ord som om de vore dina: “Han har älskat mig och utgivit sig för mig.”

Ljuset från Gud upplyser om synd

Vi kan inte heller se vårt verkliga tillstånd som syndare; för syndare, det är vi; alla. Vi kan inte se det utan att ljuset från Gud visar oss det. Inte heller kan vi se Jesus Frälsaren utan ljus och hur många är det väl inte som går omkring i denna värld med de sotigaste solglasögon för att på så sätt kunna undvika detta andliga ljus. Men det spelar ingen roll hur mycket du än försöker gömma dig undan för då Anden ger sig till känna inom dig så kommer du att känna din synd och allt blir uppenbarat och du utbrister: “Det står inte rätt till med mig; här är så mörkt”. Ja; då är det ett gott tecken och om du då blir stilla ska du se att där finns ett kors som lyser över allt annat och du ser en Frälsare vars namn är Jesus Kristus.

Alltså; det skapade naturliga ljuset är så livsviktigt för allt levande på vår jord och det skapade andliga ljuset så oerhört viktigt för att upplysa människans hjärta. Ljuset är alltså det första Gud skapade och detta på den första dagen och det är också det första som skapas i den levande människan för att upplysa oss om det förfallna tillstånd vi befinner oss i; alltsedan den förste Adam föll i synd och fram till den dag då den andre Adam; Jesus Kristus och vi blir räddade och får del av hans rättfärdighet till befrielse från denna syndabörda. Ser du Jesus? Ser du det belysta Korset? Känner du ditt inre mörker och hur du avfallit i denna världs alla förlustelser, men nu strålar det Gudomliga ljuset över och inom dig och du kan se Jesus Kristus som din Frälsare. Han som tagit allt detta elände på sig för din skull för att du skulle bli fri detta. Gud sade: “Varde ljus och det blev ljus”.

Du ska veta att det är många gånger jag suttit på min kammare och allt har varit mörkt och jag har undrat: “Gud; var är du?” Tårar har trillat nerför mina kinder över de som går därute i världen i ett andligt mörker, men alla mina tårar har inte kunnat ge dem ens en endaste stråle av ljus. Många böner har jag bedit till Gud för dem till omvändelse eftersom jag tror att Han hör mina böner, men jag har också insett att dessa böner i sig själv kan inget göra för dem förrän den dag Herren säger “Varde ljus”. Det är därför Herren som måste komma i direkt kontakt med din ande och om så inte sker så kommer ditt mörker att bli till det yttersta mörkret och ett evigt fördärv.

Guds Ord gör verket

Du kan tala om vad din fria vilja kan göra eller vad din naturliga förmåga jan göra men ack; dessa kan inte göra något för dig utan dessa leder dig enbart ännu djupare ner i mörkret för evigt. Det går inte att komma till ljuset av Gud om inte rösten av evighet säger: “Varde ljus”. Därför är det viktigt att komma ihåg att Evangelium inte beror på någon människa eller på Ordet allena utan våra böner borde istället vara: “Gode Gud; gör Ditt verk för att endast Du kan göra det fullkomligt.” Det är Guds Ord som gör detta. Han talade och ljuset blev till och det sätt på vilket vi tar emot ljuset så är det genom Guds Ord. (Rom 10:17)Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.
Folkbibeln

Jesus Kristus i sin egen Person är Ordet och predikandet om Honom gör Ordet verksamt till att beröra människor som har öron att höra med och är villiga att lyssna på Evangelium för att också bli dragna genom det till Frälsaren.

Vad skulle väl mina egna ord ha att säga dig; min läsare. Det skulle inte vara mycket ljus i dem, men när jag förmedlar Guds Ord och talar dessa till dig så är min förhoppning att ljus ska komma in i ditt liv och att Kristi kors ska bli uppenbarat för dina ögon; att det ska bli upphöjt så att du får se att det finns räddning i det korset; att du får se ett ljus så starkt att du riktigt blir bländad av att se på detta verk av Gud och att din själ ska komma i beröring och att du ska bli frälst och räddad till ett evigt liv. Jag hoppas att du har vett och förstånd att gå till den kyrka där det finns en atmosfär av Guds Ord och där Ordet Jesus Kristus predikas och blir upphöjd och om Han inte blir det trots tusentals predikningar så är det värt att överväga att söka sig någon annanstans.

“Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.” Evangelium om Jesus är som en magnet som drar människor till sig och skulle vi lämna Honom utanför är det som om vi skulle tro att ljuset blivit till utan Guds Ord. Skulle mörkret blivit till ljus av sig självt? Det är ju omöjligt! Se på dig själv och se på din fallna natur och se om det finns något där som kan hjälpa dig till frälsning. Det finns inget; eller hur? Just därför att ingen människa kan frälsa sig själv och just därför måste människans egen kraft dö därför att dess enda syfte är att stå emot Gud så långt det är möjligt. Varför? Därför att det köttsliga sinnet är i fiendskap med Gud och är således inte försonad med Gud och kan det inte heller i detta sensuella tillstånd. Du kan inte av ett mörker framkalla den allra minsta lilla gnista av ljus och inte heller kan du av ett kött framkalla rening, lära det eller vägleda det fram till andligt ljus utan detta måste komma från ovan. “Du måste du bli född på nytt”.

Den Gudomliga nåden

Pånyttfödelsen sker inte genom människans egen vilja och rinner inte i blodet som om den skulle komma från föräldrarna; inte heller sker den genom köttets vilja utan den sker genom kraften av Guds Ande och på detta sätt endast. Kan mörkret säga till ljuset: “Ge mig ljus!” då det inte fanns vare sig bön eller önskan om det; hur skulle det då vilja ha det? Jo, det är därför att det börjar hos Gud; önskan och tanken om ljus börjar med Gud och inte med mörkret. Han sade: “Varde ljus” och det blev ljus. Således beror det första verket av den Gudomliga nåden i hjärtat inte på människans önskan utan på att det är Gud som lägger eller inplantar önskan i henne. Detta är av nåd och den rinner heller inte i blodet.

Min läsare; om du vill bli frälst av nåd så är det Gud som har gett den önskan till dig därför att du skulle inte kunna komma fram till den önskan, om inte den vore från Gud. Ditt mörker kan bara vara mörker och det är allt det kan vara. Det kan inte längta eller sträva efter ljus och om det är så att din själ längtar efter ljus så har den redan en glimt av detta redan; en uppriktig önskan om det Gudomliga ljuset och livet och denna måste ha kommit från ovan; från Gud. Var i så fall glad över detta.

Således; kan vi se människan fördärvade natur i kontrast med Guds fria nåd. Vår natur var “öde och tom, och mörker var över djupet” och Guds Ande svävade över oss och vi var på väg emot det eviga mörkret liggandes i smutsen; förorenade, men så; med ens passerar Han förbi och säger: “Lev!” och vi fick liv. Allt av den Gudomliga nåden och från Guds heliga källa av urskiljande nåd kan vi just nu hämta vatten och samtidigt säga: “Herre; jag prisar ditt namn för det första ljuset i mitt liv som var ditt högsta syfte och inget utav mig själv.”

En ögonblicklig frälsning

Vi kan också lägga märke till att det här ljuset kommer ögonblickligt. Oavsett hur vägen har sett ut fram till detta ögonblick som du kanske kan se efteråt, har varit en förberedelse för just detta tillfälle av ljus i ditt liv så finns det en sådan process. Det kan vi se då Guds Ande svävade över vattnet före ljuset blev till, men den direkta gnistan av frälsningen är ögonblicklig. En människa blir frälst på ett endaste ögonblick. Se Saulus på damaskusvägen som med fradga i munnen var på väg till att förgöra Herrens lärjungar där Jesus uppenbarade sig för honom och denne förföljande Saulus blev till den ödmjuke Paulus; på ett ögonblick.

(Apg 9:3-5)3 Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. 4 Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: “Saul, Saul, varför förföljer du mig?”. 5 Han frågade: “Vem är du, Herre?” Rösten svarade: “Jag är Jesus, den som du förföljer.
Folkbibeln

Så här är det med alla omvändelser även om de kan synas vara gradvisa och komma sakta och som aposteln Paulus säger: “För att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro.” Nu betyder inte det att vi måste åka till Damaskus för att få en exakt likadan upplevelse av det ljus som träffade Saulus utan det kan ske på det mest underliga och outgrundliga sätt som alla Herrens vägar är när Han frälser en syndare och bringar ljus över hennes mörker. Det är just själva frälsningsögonblicket som kommer plötsligt som en blixt från en klar himmel.

På samma gång som det frälsande ljuset kommer plötsligt så är det också oemotståndligt; det går inte att stå emot och om det är så att du upplever att ditt liv är ett varaktigt mörker så är min bön att ljuset från Gud ska träffa dig och du ska få se LIVET. Då ska mörkret vika undan från ditt sinne och du ska få uppleva “det sanna ljuset” som är Jesus Kristus som själv säger: “Jag är världens ljus.” Det ljuset öppnar dina ögon på nytt och det ljuset lyser upp ditt hjärta till att få nytt förstånd och det sker genom kunskapens och uppenbarelsens Ande. Ser du korset? Ser du hur Guds ljus belyser det och du kan förnimma vad som skedde där? Känner du inom dig hur detta berör dig och att du liksom dras till det? Ja, då är det ett gott tecken för då är du berörd av Jesus. Om det är så att ljuset har träffat dig och du har kommit till tro på Jesus som din Frälsare; ja, då tackar jag Gud av hela mitt hjärta. Han som sade: “Varde ljus.”

Gud skilde ljuset från mörkret

Ja, vi kan tacka Gud för det naturliga ljuset som lyser över oss om dagarna och som ger liv åt allt som växer i vår natur och det är ett underbart ljus. Hur ljuvligt är det väl inte med både solens upp- och nedgång då vi kan falla i hänförelse över Guds skapade verk (Pred 11:7)Ljuset är ljuvligt och det är gott för ögonen att se solen.
Folkbibeln och hur ljuvligt är det väl inte att uppleva det andliga ljuset när det strömmar i vår ande och vi då blir lyckliga över att genom Guds oändliga nåd har fått del av detta ljus genom vår tro på Jesus Kristus. Sedan finns det ett ljus som vida överglänser det jordiska och det är ett ljus i Himlen där det råder ständigt ljus och där finns ingen natt medan det i helvetet råder evigt mörker och mellan dessa två finns en gapande klyfta eller avgrund där ingen kan ta sig över från den ena till den andra, men i vår värld där växlar ljus och mörker om varandra andra vilket vi också kan se i livets olika skiften som kan vara glädje eller sorg, frid eller oro eller liknande.

Eller hur är det människor brukar säga? “Nu är allt nattsvart!” Eller; “Nu ljusnar det!” om sina problem eller svårigheter. Eller hur är det när tankarna tycks gå om varandra om något vi inte förstår i första taget och vi tänker och funderar, men hur vi än vänder och vrider på det så tycks det inte finnas någon lösning. “Allt är natta!” Och vi blir förtvivlade. Men så efter en tid av tålamodsprövning och när vi minst anar så får vi ljus över det hela och vi förstår; inte genom vårt eget resonerande utan att det var Gud som gav oss ljus över det genom sitt Ord och vi förstod. Så lyser solen igen! (Ps 119:105)Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
Folkbibeln

Gud ser på detta ljus som gott och ju mer ljus vi får i vår själ desto mer tacksamma ska vi vara över det till vår Gud som skapat det och Han ser på det som gott. Han ser ner på sina nya skapelser från ovan som en lärare ser över sina elever i skolan och Gud tar hand om det sina eftersom “Herren känner de sina.” Vi; som goda elever och lärjungar ser då upp till Honom som har givit nytt liv till våra kroppar och nytt förstånd för våra sinnen och ju mer vi studerar Guds Ord; ju mer förstår vi och får kunskap om det nya förbundet av nåd genom Kristus och om Gud själv vilket gör att vi i glädje ser upp till Tronen av evighet och fröjdar oss i våra hjärtan att få ta del av detta förbund. Vi som levde som syndare blir återlösta och befriade då ljuset från Gud träffar oss och vi ser den store Medlaren i all sin härlighet och makt. Prisat vare Herrens underbara namn!

Anden kan inte synda

Det är alltså Guds ljus som träffar själen och gör sitt verk och den nya skapelsen syndar inte; den kan inte synda därför att den är född av Gud. Nu kanske du undrar: “Men syndar aldrig en kristen?” Nej; vi syndar inte med vår nya människa men den gamla gör det; den gamla människan är mörker medan den nya är ljus och det är inte möjligt att den Jesus som nu bor i oss kan synda. “Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud.” Synden som finns kvar i oss kommer från resterna av den fördärvade människan medan Anden som inplantad i oss inte kan synda och inte ha något med synd att göra lika lite som ljuset kan ha något gemensamt med mörkret.

Det är i denna nya andliga skapelse vi får en längtan till det himmelska boningarna därovan och en lust och längtan att förbereda oss för livet efter detta jordeliv som endast är en liten stund jämfört med det eviga livet som varar; ja, för evigt. Vårt kött kommer att dö bort, men vår andliga skapelse kommer att leva för evigt. Den nya naturen som Gud har givit oss är lika odödlig som Gud själv; den kan inte släckas ned här på jorden av frestelser eller vid vårt livslut av döden. Kärleken från Jesus Kristus vår Herre är evig och alltid levande och även om förruttnelse och mask förgör denna kropp så ska den pånyttfödda anden – som ljuset – aldrig bli fördärvad. Jesus sade: “Var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.” Den nya andliga karaktären ska aldrig dö. (Jes 60:20) Din sol skall inte mer gå ner, din måne inte mer avta, ty HERREN skall vara ditt eviga ljus, och dina sorgedagar skall upphöra.
Folkbibeln

Låt oss därför och under den tid vi vandrar och lever härnere ta till vara på i första hand ljuset och leva i och av det; dels det naturliga, men än mer det andliga ljuset. Vi levde i mörkret, men Gud gav oss ljuset så låt oss lysa upp vår omgivning med detta sken vi har fått från vår Frälsare så att det sprider sig som ett fyrljus där vi går fram bland stadens gator och torg. Då förhärligar vi Jesus och Han blir förhärligad i oss. Gud skilde ljuset från mörkret och drog isär dem för att de inte skulle ha med varandra att göra och det ska vi också tänka på genom att inte ha något med mörkrets makter att göra utan hålla oss till det goda ljuset och vandra på den smala vägen och det är få som går på den.

Det kommer tider för oss alla då det drar och sliter från vårt gamla liv men då kan vi gå ner på knä och be om mer nåd och mer uthållighet och tålamod; be om än mer omvändelse; än mer rening om vad som behöver renas från vår gamla syndfulla natur och kasta allt detta på sophögen så att vi blir än mer fyllda av den helige Ande och kan vandra vidare i vårt tjänande för Gud. Det kommer prövningar för alla och mörkret sliter emot ljuset och det kan vara tider då vi prövas i vår tro om vi håller fast vid Jesus eller om vi som havets vågor kastas ut på öppet vatten och släpper taget om Honom och vill klara oss på egen hand igen, men om vi är riktigt ärliga så vet vi hur det går med det. Det leder ofelbart ner i mörkret igen där det inte finns någon återvändo.

Låt oss i dessa stunder säga som Job: “Var går vägen där ljuset bor?” Jo; den leder fram till vår älskade Frälsare som vi aldrig någonsin ska släppa taget om hur motigt det än kan vara i livet. Därför; låt oss vara försäkrade om att vi går med den gode Herden och gör vi det; ja, då går det bra med allt annat också. Han kommer att leda oss på rätta vägar för sitt namns skull och Han ger den trötte vila och sakta men säkert kommer vi att inse att “Gud är ljus och att inget mörker finns i Honom.” Låt oss lita och hålla fast vid det! I Jesu namn. Amen.

Inlägget från Johnny Dahl på sidan Min Frid.
http://www.minfrid.se/budorden/gud-sade-varde-ljus-och-det-blev-ljus.shtml

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.