Gud skapade / Livets träd. del 6, Bibelfokus

 

 

Undervisning  L Jareteg Bibelfokus:

6. Att Leva efter Livets träd – livet i Kristus!

Hur lever man då om man här och nu vill leva efter Livets träd? Jo, då läser man Bibeln för att lära känna Gud och hans gärningar. Då vandrar man i gemenskap med Gud i vardagen för att lära känna honom även genom vardagens händelser. Ett sådant liv handlar om överlåtelse, förtröstan, trohet och trofasthet – precis som i ett äktenskap. Då leder Gud oss genom sin Ande så att både vår vilja och våra gärningar mer och mer ligger i linje med Bibelns budskap.

 • Fil 2:13: Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Nu skall vi kika lite djupare in i det här livet med Gud.

Guds hemlighet från evighet
Aposteln Paulus skriver i sina brev om en Guds hemlighet som varit fördold i oändliga tider. Denna hemlighet är dessutom fortfarande fördold för den som inte lever under Guds Andes ledning. I Kolosserbrevets kapitel 2, vers 2, står det rakt på sak att denna hemlighet är Kristus – alltså Jesus.

Men frågan är: vad exakt är det som är fördolt med Kristus? Ja, det är nog många saker. Självklart handlar det om att Gud blev människa men också om korsets hela innebörd, för detta fattar inte många. Men jag tror att denna hemlighet kanske främst kan handla om något som Bibeln beskriver som det fördolda livet i Kristus (Kol 3:3) och den frihet vi har ”i Kristus” – för det tror jag ännu färre förstår sig på.

I första och andra kapitlet av 1:a Korintierbrevet skriver Paulus att korset är en dårskap för världen. Korsets innebörd är alltså fördold för icketroende. Paulus skriver också om en ”hemlig vishet” som Gud har bestämt till att bli till en ”härlighet” för oss som lever i en äkta tro. Och det här kan vi bara förstå med den Helige Andes hjälp, enligt Paulus.

Man kan fundera över hur Paulus fick ljus över denna ”Guds hemliga vishet”. Förmodligen var det en del av den särskilda uppenbarelse som Paulus fick direkt från Jesus. Han skrev om sin uppenbarelse bl.a. i Galaterbrevets första och andra kapitel. Genom den fick han veta vad det i praktiken innebär med ”friheten i Kristus”, och det framkommer att det är en väg som framför gäller allt för oss hednakristna: vi troende som inte är av judisk börd. Det var väl därför Paulus blev en apostel till just hedningarna. Han skrev också att han efter några år besökte apostlarna i Jerusalem och berättade för dem om uppenbarelsen som Jesus hade gett honom, och det framkommer att apostlarna höll med honom och välsignade hans tjänst. Det ser vi även i Apostlagärningarnas kapitel 15.

Vi skall läsa lite om denna Guds hemlighet:

 • 1 Kor 2:6-12: Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.

Så Paulus fick ett alldeles särskilt ljus över innebörden av att leva det fördolda livet ”i Kristus” och vilken frihet det finns för de som lever så. Men det här är bara något som Gud ger till den som är liten i sig själv, och villig att leva som ett barn inför Gud. De som vill leva efter Kunskapens träd kommer inte att kunna leva ”i Kristus”. Det går ju inte att kombinera ett liv efter de båda träden, som vi såg tidigare.

 • Luk 10:21: I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små”.
  (”för de som är som barn” som det står i andra översättningar).
 • 1 Kor 1:26-29: Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Paulus kallar även detta barnaskap för att ”vandra i Anden”. Vi skall läsa några bibelord som berör detta.

 • Gal 5:16-18: Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.
 • Rom 8:14: Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.
 • Fil 4:6-7: Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Alltså, om vi som överlåtna kristna lever i ett barnaskap inför Gud, där vi lever i ett beroende av honom och med förtröstan på hans förmåga och hans nåd, och där vi enkelt och öppet låter Gud få veta vad vi har på hjärtat av både tacksamhet och önskemål, då lever vi ”i Kristus” och vandrar i Anden.

Så Guds hemlighet innebär att vi redan här och nu kan få komma tillbaka lite till ”Edens liv” när det gäller förhållandet till Gud. Man kan uttrycka det så här, att vi här och nu får chansen att kunna leva helt ”nakna” inför Gud utan att känna skam eller att blygas. Men det är alltså bara om vi låter bli Kunskapens träd och håller oss innanför gränserna för livet ”i Kristus” som detta gäller. Men självklart finns det nåd även för övertramp, det är viktigt att förstå.

I Trosrörelsen har man förkunnat väldigt mycket om ”vem JAG är i Kristus”, och då tillskrivit den troende en väldans massa egenskaper och makt, bara man TROR! Och så undervisar man i parti och minut om en sådan tro. Men i det fallet blir tron en prestation eller magi som hör ihop med Kunskapens träd. En bibliskt förankrad förkunnelse om livet ”i Kristus” utgår ifrån vem Gud är. Och det är just allt som han är som vi får sätta vår förtröstan till. I det fallet är tron en överlåtelse till Jesus, och inte en egen prestation.

Fristaden
Jag tycker att det möjligen finns en annan bild av livet ”i Kristus” i Bibeln, och det är de s.k. ”fristäderna” som fanns bland Guds folk på GT:s tid. Så nu skall vi läsa i Moseboken igen.

 • 4 Mos 35:9-12: HERREN talade till Mose. Han sade: “Säg till Israels barn: När ni har gått över Jordan in i Kanaans land, skall ni utse åt er städer som skall vara fristäder för er, dit en dråpare som av misstag dödat någon skall kunna fly. Dessa städer skall ni ha som tillflyktsorter undan blodshämnaren, så att dråparen inte dör innan han har stått till rätta inför menigheten.
 • Vers 25-28: Menigheten skall rädda dråparen ur blodshämnarens hand och sända honom tillbaka till fristaden dit han hade flytt. Där skall han stanna till dess att översteprästen, som är smord med den heliga oljan, är död. Men om dråparen går utanför området för den fristad dit han flytt, och blodshämnaren finner honom utanför det område som är hans fristad och dräper honom, då vilar ingen blodsskuld på blodshämnaren. Ty en dråpare skall stanna kvar i sin fristad till dess översteprästen dör. Men efter översteprästens död får dråparen vända tillbaka till den ort där han har sin besittning.

Det finns säkert mycket profetiskt i dessa texter. Men det jag vill peka på nu, är att om du på den tiden flydde till en s.k. fristad så kom alltså inte blodshämnaren åt dig. Utanför stadens murar var du i praktiken död. De facto var det ju så då, att du inte stod under Lagen inne i fristaden. Det var där inne som du ägde Livet.

Jag har satt ihop en bild som kanske kan hjälpa oss att få en ännu bättre känsla av vad livet ”i Kristus” kan betyda. Och då har jag tagit lite hjälp från berättelserna om Eden och fristäderna, och lite andra bibelord. /Lennart

**Kommentarer? Tycker du om dessa inlägg? Häng med och läs forts i denna kategori…/Maria

4 thoughts on “Gud skapade / Livets träd. del 6, Bibelfokus

 1. Hej Andreas. Ja det är symbolen för kristendomen och Jesus, men jag vet inte när den började synas..Och människofiskare är ju de som för ut evangeliet, det är väl underbart. Jesus säger ju till lärjungarna: Kom, jag skall göra er till människofiskare!
  /Maria

 2. Tänkte lite på den där fisken (den kristna fisken på bilden ovan här). Det är väl en symbol för kristendomen va? Kom att tänka på “människofiskare” nu när jag såg den… Men vet inte om symbolen betyder människofiskare.

 3. Hej Andreas. Tack för att du gillar det jag skriver, det känns bra. Men…jag kan inte förklara så bra som Lennart kan i sina artiklar, och jag vill ju ha fram allt det.
  det är jätteviktigt att veta vad som står hä i artikl, så det kommer fler sådana inlägg om Eden och de första människorna m m. Men bryter nog av med mina egna inlägg emellan.
  /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.