Den globala byn/ Elitsällskap-Maktelit /Frimurare

 

Skall vi ha ministrar som är medlemmar i Frimurarordnar? Se artikel:

Var fjärde minister medlem
i elitsällskap

Metro, 2007-01-03
Jonas Andersson

Var fjärde minister i den nya regeringen är medlem i slutna sällskap. Detta visar en enkätundersökning där Metro har frågat ministrarna om vilka föreningar och sammanslutningar som de är medlemmar i.

Minst fem ministrar i regeringen är medlemmar i Rotary och en i Frimurarna.
– Det är ett elitfenomen, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Hon tror inte att det är medlemskapet i organisationerna som gjort att ministrarna har hamnat på den position de har i dag.
– Jag skulle säga att det snarare är en bieffekt. Vill man rekrytera folk med hyggligt stor erfarenhet från till exempel näringslivet får man det här på köpet, säger hon.
I Sverige utgör rotarianerna bara några promille av befolkningen. Men i regeringen är organisationen välrepresenterad. Socialminister Göran Hägglund, handelsminister Sten Tolgfors, jordbruksminister Eskil Erlandsson, integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson är rotarianer.

Migrationsminister Tobias Billström uppger i Metros enkät att han är medlem i ordenssällskapet Frimurarna. Det är inte första gången som en minister i en svensk regering är frimurare. Före detta försvarsminister Anders Björck (m) har tidigare fått uppmärksamhet för sitt frimureri.

Det har tidigare rapporterats i media om att Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt på det internationella planet har deltagit i möte med den hemlighetsfulla Bilderberggruppen tillsammans med bland annat USA:s före detta utrikesminister Henry Kissinger.

Marie Demker säger att gemenskapen på elitnivå i sällskap som Rotary och Frimurarna kan ha både positiva och negativa effekter för samhället.
– Det kan vara positivt på så sätt att personer ur makteliten träffas och att det skapar möjlighet för kompromisser över de politiska gränserna, säger hon.

En risk som Marie Demker ser med elitsällskapen är i fall det bland medlemmarna finns en dominerande åsikt om hur till exempel välfärdssystemet ska organiseras. Medlemmarna kan då svetsas samman ytterligare och klyftan till oliktänkande i övriga samhället öka.

Hemlighetsmakeriet skulle kunna göra att en ministers medlemskap i Frimurarna är ett större problem än medlemskapet i det mer öppna Rotary, enligt Marie Demker.
– I många andra länder finns det en utbredd misstänksamhet mot Frimurarna, säger hon och påpekar att det till exempel i Frankrike har ställts krav på att makteliten ska redovisa sina medlemskap i den typen av ordenssällskap.

Anders Westholm, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, säger även han att slutna sällskap som Rotary och Frimurarna kan fungera som en kontaktyta för personer i makteliten. Frågan om det utgör ett demokratiskt bekymmer beror på hur kontakterna utnyttjas, menar han. Han påpekar också att långt ifrån alla medlemmar i Frimurarna och Rotary tillhör makteliten i samhället.

Medlemskap i Frimurarna väcker andra frågor än medlemskap i Rotary, enligt Anders Westholm.
– Rotarys verksamhet är öppen för insyn. Frimurarna är en mer sluten organisation. Men även ministrar får vara med i vilka föreningar de vill. Jag kan inte säga att det skulle hota demokratin att en minister är medlem i Frimurarna, säger han.
– Det har ibland funnits uppgifter om att viktiga beslut i samhället fattas i slutna sällskap. Men för att det ska vara en realitet krävs det dels att personerna är beredda till det, dels att de är många, säger han.

FOTNOT: Två ministrar har inte svarat på Metros enkät. Infrastrukturminister Åsa Torstensson lät genom sin pressekreterare hälsa att frågorna var av för privat natur. Handelsminister Sten Tolgfors uppgav genom sin pressekreterare att han har som princip att inte svara på enkäter utan hänvisade i stället till uppgifter om sig själv på regeringens hemsida.
Ministrarnas religiösa tillhörighet LÄS resten av artikeln HÄR:

http://www.nyapolitiken.biz/frimurare_o_illuminater/minister-i-elitsallskap.html

/I artikeln talas om en maktelit.  Och: Vi kan upprepa en mening igen: – Rotarys verksamhet är öppen för insyn. Frimurarna är en mer sluten organisation. Men även ministrar får vara med i vilka föreningar de vill. Jag kan inte säga att det skulle hota demokratin att en minister är medlem i Frimurarna, säger han. / Även många av de svenska pastorerna är med i olika ordnar, många av dem är med i Frimurarna! Och i deras “bibel” står det att kristendom inte ska finnas./  Maria

17 thoughts on “Den globala byn/ Elitsällskap-Maktelit /Frimurare

 1. Ja Frimureriet är ngt av det värsta… Tack för din artikel här, den tar fram faran i att gå med i en sekt, en orden, det är mer än hemskt! Man förlorar sina liv i detta hemska! man kan bli från det precis som från annat som är dödande. Gud gör människor fria, det är verkligen sant. /FRID Maria

 2. Du kan bli fri från frimureri

  Frimurarorden är hemligt sällskap och ockult religion. Frimurarorden, Odd Fellow och Tempelriddarordern engagerar tiotusentals svenska män.
  I hemliga möten genomförs mörka riter och ockulta seanser. Det är ett nätverk av beslutsfattare, opinionsbildare, politiker, företagare, direktörer, jurister, biskopar, författare m fl, som har invigt sig åt en kult som få utanför har någon aning om eller insyn i.
  Dess syften, målsättningar, ritualer och trosuppfattningar har hållits dolda för allmänheten, som man slagit blå dunster i ögonen på genom respektabelt beteende, lovvärda ideal, filantropisk verksamhet och allmän religiositet.

  Frimurarna har fått sprida ut sig ostört över hela västvärlden och har byggt upp ett sofistikerat nätverk, där utomstående inte har en aning om vad som egentligen pågår, där tunga eds besvärjelser och dödsritualer binder medlemmarna, där de som yppar hemligheter är under starka förbannelser och förräderi domar.

  Jesus Kristus i frimureriet är en människa som visat vägen till Gud, men ju högre upp du kommer, desto mer visar det sig att Jesus inte är “vägen, sanningen och livet”, och att man inte tror på Jesu exklusivitet att öppna vägen till fadern utom genom mig”, Johannes 14:6

  Det skulle störa hela frimurarideologin och dess system av kontakter. De säger sig tjäna ljuset, men har invigt sig åt mörkret. Man säger sig tjäna Jesus, men bakom fasaden har man böjt knä och lovat tro och lydnad åt djävulen, för det är han som “förskapar sig till en ljusets ängel”, 2 Kor 11:14, och visar ett “kristet religiöst” ansikte i frimurarideologin.

  Du kan bli fri
  Vill du bli fri från frimureri? Bed denna bön med mig nu!

  “Fader i Himlen, i Herrens Jesu namn bekänner jag min synd. Jag bekänner att jag tillåtit mig själv att falla under Lucifers makt och auktoritet, frimureriets gud. Jag bekänner det som synd och ber att du ska förlåta mig. Jag avsäger mig det och kastar det ifrån mig och kommer omedelbart att ta bort mitt namn från deras medlemsregister och rullor! Jesus, jag erkänner dig som Herre och Frälsare och ber att du skall komma in i mitt hjärta och fylla mig med din kärlek och Ande. Låt inget orent finnas kvar i mig! Jag är din, endast din! Jag är frigjord! I Jesu namn, Amen

  Ulrik Petersson

 3. Hej. Ja kan då inte se några som helst fördelar med frimureri, det är otäcka saker och verkligen inte kristet att syssla med sådant. Jag har läst och sett vad jag anser vara fakta inom detta och jag tycker inte att man kan vara kristen och vara frimurare, det stämmer bara inte- då är man en kristen till namnet men inte annars.
  Har inte tittat på länken du sände men kan göra det då jag hinner. Hela världen är i den ondes våld och dit hör frimurare anser jag. Fördomar? Vem har fördomar om Jesus? Många, och han var ändå den som dog för hela mänsklighetens frälsning. Är en frimurare frälst anser du? Det anser inte jag. Är man frälst är man inte frimurare.No no . Kristna tempelriddare? Nej katoliker.
  /Maria

 4. Som frmurare har jag absolut inget emot att man är kritisk mot frimureri. Men då ska man vara det utifrån saklig grund. Det cirkulerar en lång rad missuppfattningar och föreställningar om vad frimureriet handlar om, som återupprepas och tas som grund för kritik av frimureriet. Det tycker jag är fel.

  Ett exempel är alert:s inlägg. Internationellt krävs en tro på en allmän monoteistisk gud för att komma med i de tre första graderna. Många av påbyggnadssystemen förutsätter sedan att man är kristen, ex. det vanligaste som är 4-33 grader. Så är det inte alls i Norden + norra Tyskland. Det svenska frimurarsystemet som används i dessa länder har elva grader men förutsätter kristen bekännelse från grad 1.

  Den som är intresserad av att utmana några ofta traderade “sanningar” och sina egna fördomar kan ex. titta lite på http://www.masonicinfo.com/ som går igenom och bemöter de påståenden som cirkulerar, bl.a. om P2. Därefter är det möjligt att föra en diskussion om frimureriets fördelar och nackdelar på en sakligare grund.

 5. Superhemligt och superotäckt anser jag att det är. Jesus är Herre för den troende och man kan inte tjäna satan och säga att man tror på Gud- det går inte.
  Ja du har rätt i det Janne att hela bibeln berättar för oss om gamla tider och om nya och vad mytologi är och främst vem Jesus ÄR.
  Jag hoppas man vänder om på direkten- omvändelse, det ordet är svårt för många- för det krävs något av en då man ska vända om till Gud..
  /Maria

 6. Ja det är sorgligt att man inte vill ha sanningen- jo sin egen sanning. Alla behöver Jesus alla behöver frälsning. Just information finns det om allt, man behöver inte leta särskilt länge för att få massor av info. Hemlighetsfullheten kan kanske vara lite svårare att ta reda på vad som syms däri
  Frimureri är icke bra för någon människa, men däremot är Guds kärlek och fostran den bästa för oss alla. Ja sök er dit ni som är fast i olika ordnar och organisationer där satan är herre.
  /Maria

 7. Hemliga eder, kodspråk, slutna inflytelserika sällskap, egyptisk och babylonsk mytologi har ingenting med Jesus och tron på honom att göra. Det kan man se genom att läsa några sidor i evangelierna. Om inte det övertygar, så kan man förstås ta reda på vad profeterna Jeremia och Jesaja tycker om de ockulta religionerna i det gamla testamentets Israel.

 8. Det är sorgligt men sant att människor älskar inte sanningen, så de kan bli frälsta från synden och lögnens fader =Satan.

  Den som verkligen bryr sig om sin själ och därmed vill ha sanningen (Jesus) tar reda på vad Frimureri är. Nätet är fullt av info så ingen har ngn ursäkt att inte veta och förstå.

  Men det kan krävas lite ansträngning eftersom det finns 2 delar av den. Den ena är hemlighetsfull och bara för de i “högre” rang.

  Frimureri är ondskefullt för de medvetna likaväl för de omedvetna! Dra dig ut så fort som möjligt! Det finns föreningar (kristna) som kan hjälpa dej.

  Satan är verklig likaväl som Gud!

 9. Nej jag tycker inte alls att frimureri är bra, jag anser det vara helt galet. Det finns sanning o lögn i allt, men inte i Guds Ord. Se tidigare kommentar. Det bästa sättet att utvecklas är att följa Jesus anser jag- och gör du inte det så vänd om. Bli fri. /Maria

 10. Vi behöver alls inte diskutera det. Jag försöker inte övertyga dig om att frimureri är bra. Bara att det inte nödvändigt är så dåligt som det lögnaktigt utmålas som.
  Dessutom passar det inte alla. För den för vilket det är bra – lysande. För den det inte passar – då ska man välja ett annat sätt att utvecklas.
  Lycka till.

 11. Jag kan bara referera till det jag har skrivit o fått reda på. Jag tror inte att Gud godkänner dessa s k villkor, jag tror inte att man kan vara kristen o frimurare, no way, då älskar man inte Jesus. Nu har jag diskuterat detta färdigt anser jag. Jag vet vad Guds Ord säger. /Maria

 12. Och på frågan hur man kan vara kristen och frimurare samtidigt är svaret att i Sverige kan man inte vara frimurare utan att vara kristen. Från Ordens Allmänna Lagar (vilka är helt öppna för vem som helst att läsa) saxar jag:
  Kap 1, 1§: “Frimurarorden har sitt upphov i ett gille och samfund som är instiftat till Guds, den Allra Högstes, ära. Ordens syfte är att meddela sina medlemmar upplysning
  i den ädla vetenskapen att öva dygden och kuva lasten samt att förläna dem insikt och kraft för att kunna lägga band på sina begär och undertrycka sina onda böjelser, för att de därmed skall kunna upplyfta den ädlaste delen av sitt väsen till en närmare förening med sitt första upphov, hela världens Trefalt
  Store Byggmästare.”
  2§: “Orden vilar på kristen grund. Medlemskap förutsätter därför kristen bekännelse.”
  3§: “Visheten har som grundval för Orden upprest sju hörnstenar som skall bevara
  den mot förgänglighet och göra den bestående i tidens skiften.
  Dessa sju hörnstenar är:
  1. religionen eller dyrkan av Gud den Allra Högste […]”
  Kap 2, 2§: “De plikter varje frimurare bör iaktta är:
  1. plikten mot Gud den Allra Högste[…]
  3§: “En frimurare skall av hela sitt hjärta frukta och älska Gud i såväl ord som gärning.
  Han skall visa vördnad för Guds sanna och uppenbarade ord i den Heliga skrift, vara nitisk i bön och bevista gudstjänster.”

  Innan jag sökte medlemsskap läste jag noga igenom dessa texter. Jag har inte haft anledning att ångra mitt medlemsskap i Orden. Och det har stärkt min tro.

 13. Ett problem är att “frimurare” inte är något centralt styrt och kontrollerat namn. Lika lite som “kristen”. Det gör att vilken stolle som helst kan starta en “frimurarloge” eller en “kristen kyrka” hemma på kammaren. Därför är det viktigt att skilja på “reguljärt” frimureri – de loger som ömsesidigt erkänner varandra och som “hänger ihop” med den engelska storlogen – respektive de som inte gör det. Det liknar mycket hur olika kristna kyrkor ömsesidigt erkänner varandra.

  En hemsnickrad loge under lånat namn var det man gjorde i P2-“logen” som Berlusconi tillhörde. Man hade haft en “riktig” loge men efter anmälningar så bestämde den italienska stormästaren att det man sysslade med inte var OK (någon gång på 70-talet tror jag) och stängde logen. Då tog ledaren för det och körde vidare under nytt (snarlikt) namn. Och det var nu det riktigt otrevliga började. Allt sådant beteende är otillåtet i en riktig frimurarloge.
  All därför kalla Licio Gelli för “Europas främsta frimurare” skulle vara att kalla David Korech för “Amerikas främste kristne”.

  Det finns MASSOR av lögner och fullständigt huvudlösa konspirationsteorier om frimurarna, jag tänker inte försöka bemöta alla (eller ens en del av dem).
  Jag har inte hunnit se de videos du länkar till, men angående CHIP-programmet som görs i vissa stater i USA så handlar det alltså om CHild Identification Program. Man låter föräldrar komma till platser där man organiserat videoupptagningar, tand- och fingeravtryck mm, som föräldrarna sedan fått med sig. Detta ska sedan kunna användas av t.ex. polisen för att identifiera försvunna (och återfunna) barn mm. Jag är tveksam om vad behovet av detta är där, och än mindre i Sverige där vår sjuk- och tandvård är organiserad på ett helt annat sätt, men om det hjälper familjer att återförenas vet jag inte riktigt var problemet med det är (annat än att man kanske skulle satsat pengarna på någor mer effektivt).

 14. Tack för din kommentar, jag tar in den här, men jag håller inte med dig. Det finns väldigt många klara uppgifter om frimurarna och här kommer några bland alla:

  Berlusconi och Frimurarna…

  SVT2 visade för en tid sedan en ruskigt bra dokumentär som visade att nedbrytningen av landet är styrt av maffian och Frimurarna. Berlusconi har bara varit verktyget. Efter avslutat jobb avgår han och lämnar efter sig ett land i total upplösning.
  Klicka här för att gå vidare och se programmet.
  I dokumentären Il presidente berättar sonen till maffiabossen Don Vito, Massimo Ciancimino om hur Costra Nostra-maffian gav Berlusconi ekonomiskt stöd i början av sitt imperiebygge.
  Grundaren av Frimurarlogen P2, Licio Gelli berättade hur Berlusconi lyckats förverkliga stora delar av deras scenario om en avveckling av den parlamentariska demokratin på vägen mot en auktoritär stat.
  Det som i gammelmedia avfärdas som konspirationsteorier om en makt i kulisserna bekräftas här frankt av Europas främsta frimurare, Licio Gelli. /R L
  _____
  http://thecounterpunch.hubpages.com/hub/Why_Bush__Clinton_and_others_use_that_sign
  /Maria

  Se dessa olika videos, och sedan kanske du kan berätta för mig om detta är farligt eller ej. Personligen anser jag INTE att något av vad dessa videor handlar om är ok. Vad är Freemason/Frimurare, och vad är chip? och varför finns de? Är detta ok, och är det kristet tror du? För min del så säger jag att detta är av satan!

  *
  Shocking words from a Shriner Freemason!!
  http://www.youtube.com/watch?v=w3TTIiGcSLw&NR=1

  Child Identification Program (CHIP) free mason
  http://www.youtube.com/watch?v=N247hFKYJaw&feature=player_embedded

  masonic child id program2
  http://www.youtube.com/watch?v=ZUpeQSKSVBI&feature=related

  Child ID Tulsa News 6
  http://www.youtube.com/watch?v=8mTBk2OoxS0&feature=related

  Hur kan man vara kristen och frimurare samtidigt?
  ___

  Frimureriet i Danmark och Norge – De hemliga ritualerna
  http://www.youtube.com/watch?v=quJ5hFD-05o&feature=player_embedded

  Jo det finns mycket uppgifter om frimureri som inte jag gillar, det har inte med kristendom att göra anser jag. jag har mer info som jag vill visa dig men har dem inte framme just nu, därför sänder jag bara detta. Hälsn Maria

 15. Bara en liten kommentar; Svenska Frimurare Orden bygger på kristen grund. Någon speciell “frimurarbibel” finns inte, och den enda Bibel som används är samma som i resten av den krustna kyrkan.
  Det “internationella” (“reguljära frimureriet”) är inte uttalat kristet, men kräver en “tro på ett Högsta väsen” och är därmed öppet för kristna såväl som andra religioner, dock inte för ateister.
  Frimureriet i vissa delar, inte minst Frankrike, är dock väsensskillt från det som finns i Sverige; där är man ofta ateister och uttalar sig i olika samhällsfrågor.
  I alla “reguljära” frimurarloger – inklusive i Sverige – är det förbjudet att tala om politik (eller “politiska, religiösa eller sociala tvistefrågor”). Därför faller det mesta av kritiken som obefogad, sannolikt på grund av brist på information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.