De sista tiderna/ RYMDSHOWEN: Project Blue Beam

 

Project Blue Beam

Av Serge Monast
http://educate-yourself.org/cn/projectbluebeam25jul05.shtml
Ursprungligen Publicerad 1994
Översättning Gertie Dahlberg

Serge Monast [1945 – December 5, 1996] och en annan journalist, båda undersökte Project Blue Beam, dog av en ”hjärtattack” inom några veckor från varandra fastän ingen av dem hade en historia av hjärtsjukdomar. Serge var i Kanada och den andre kanadensiska journalisten var på besök i Irland.

Strax innan hans död kidnappade den kanadensiska regeringen Serges dotter i ett försök att avråda honom från att driva sin forskning kring Project Blue Beam. Hans dotter återvände aldrig. Falska påståenden om hjärtattacker är en av metoderna för dödsfall som framkallats av Project Blue Beam.
 
Serge Monast 

Uppdatering från Ken Adachi den 17 februari 2009:
Jag är bara i början av att fullt ut fatta hela omfattningen av Serge Monasts bidrag till mänskligheten och det otroliga mod han demonstrerade genom att komma ut med dessa fantastiska avslöjanden som hemligt eller anonymt gavs till honom av ångerfulla politiker, militärer eller folk från underrättelsetjänsten som fortfarande hade ett samvete och en känsla för mänskligheten.

Något som hör till den här artikeln är en förbluffande exakt profetisk föreläsning som hölls av Serge 1994 för den kanadensiska Free Press of Quebeck.  Den planerade skrivelsen från NASA/Illuminati som Serge avslöjade under det talet 1994 kunde vara taget direkt från dagens huvudrubriker i nyheterna. En avskrift av det talet kan man hitta här: http://educate-yourself.org/cn/sergemonast1994transcript.shtml 

En medlem av vår ansvarsskyldiga struktur, Dorothy Dart, rapporterar att en kanadensisk utredare för New Age-globalism, Serge Monast, har dött av en ”hjärtattack”. Denne man har troget avslöjat den Nya Världsordningen under det senaste årtiondet. Hans barn hade gått i skolan hemma, så myndigheterna tog bort hans åtta år gamla dotter, sedan hans sjuårige son, då de sa att föräldrarna misshandlade dem känslomässigt genom att hindra barnen från att gå i en statlig skola. Fadern blev sedan arresterad och tillbringade natten i fängelse.

Nästa dag i hemmet fick han en hjärtattack! Han var 46 år gammal. Denne modige man har lämnat en hustru som nu inte har någon familj. Be att hon kan få tillbaka sina små. Vår källa sa att den kanadensiske utredaren, Serge Monast, skrev till henne i Australien för inte så länge sedan och sa att han hade hotats många gånger och väntade sig inte att överleva
.
NASA’s Project Blue Beam
Av Serge Monast (1994)

Det ökända NASA (National Aeronautics and Space Administration) och deras Blue Beam Project har fyra olika steg för att genomföra den nya tidens religion med Antichrist i spetsen. Vi måste komma ihåg att den nya tidens religion är själva grunden för den
Nya Världsregeringen, utan vilken religion diktaturen i den Nya Världsordningen är totalt omöjlig. Jag repeterar att: Utan en universell tro på den Nya tidens religion skulle framgången för den Nya Världsordningen bli totalt omöjlig! Det är därför Blue Beam Project är så viktigt för dem men har varit så väl gömt tills nu.

Skapade jordbävningar och bluffupptäckter
Det första steget i NASAs Blue Beam Project handlar om nedbrytning av all arkeologisk kunskap. Det handlar om att sätta igång konstgjorda jordbävningar på vissa, exakta platser på planeten, för avsiktligt nya upptäckter, vilket slutligen kommer att förklara för alla människor felen i alla fundamentala religiösa doktriner. Förfalskningen av denna information kommer att användas för att få alla nationer att tro att deras religiösa doktriner har missförståtts under århundraden och misstolkats.

Psykologiska förberedelser för detta första steg har redan genomförts med filmen 2001: A Space Odyssey, Star Trek-serierna och Independence Day. Alla handlar om invasioner från rymden och att alla nationer kommer tillsammans för att slå tillbaka inkräktarna. Den sista filmen Jurrassic Park handlar om teorier om evolution och hävdar att Guds ord är lögner.

Bluffupptäckter
Vad som är viktigt att förstå i det första steget är att dessa jordbävningar kommer att träffa olika delar av världen där vetenskapliga och arkeologiska läror har visat att hemliga mysterier har blivit begravda. Genom dessa typer av jordbävningar blir det möjligt för forskare att återupptäcka dessa hemliga mysterier, vilka kommer att användas för att misskreditera alla grundläggande, religiösa doktriner.

Detta är den första förberedelsen för planen för mänskligheten, för vad de vill göra är att förstöra tron för alla Kristna och Muslimer på planeten. För att göra det behöver de några falska ”bevis” från forntiden som kommer att bevisa för alla nationer att deras religioner har alla blivit misstolkade och missförstådda.

Den stora Rymdshowen i skyn
Det andra steget i NASAs Blue Beam Project innebär en gigantisk ”Rymdshow” med tredimensionella, optiska hologram och ljud, laserprojektion av multiholografiska bilder på olika platser i världen, var och en mottagande olika bilder enligt den dominerande, religiösa tron. Dessa nya ”Gudars” röst kommer att tala på alla språk. För att förstå det måste vi studera olika underrättelsetjänsters forskning som gjorts under de senaste 25 åren.

Ryssarna har fulländat en avancerad dator, även exporterat den, och matat dessa med fysio-psykologiska uppgifter, baserade på deras studier av anatomin och elektromekaniska sammansättningar av den mänskliga kroppen, och dessutom studier av elektriska, kemiska och biologiska egenskaper i den mänskliga hjärnan. Dessa datorer matades, liksom, med språken i alla mänskliga kulturer och deras betydelser. Dialekterna hos alla kulturer har matats in i datorerna från satellitsändningar. Ryssarna började mata datorn med målprogram som det om den nya Messias.

 Det verkar också som om ryssarna – Nya Världsordningens folk – har tillgripit självmordsmetoder i det mänskliga samhället genom att placera ut elektroniska våglängder för varje person och varje samhälle och kultur för att framkalla självmordstankar om personen inte följer diktaten från den Nya Världsordningen.
Det finns två olika aspekter när det gäller steg två.

Det första är ”Rymdshowen”.  Var kommer den ifrån? Rymdshowen, de holografiska bilderna kommer att användas i en simulering av slutet, under vilken alla nationer kommer att visas scener som blir uppfyllandet av det som de önskar bekräfta – profetiorna och motståndarnas tillställningar.

Dessa kommer att projiceras från satelliter till natriumlager omkring 9,5 mil ovanför Jorden. Vi ser tester då och då men de kallas UFOs och Flygande tefats-observationer. Resultatet av dessa iscensatta händelser kommer att visa världen den nya Kristus, den nya Messias, Maitreya för det omedelbara genomförandet av den nya världsreligionen. Tillräckligt med sanning kommer att fästas på en intet ont anande värld för att fånga in dem i lögnen. ”Även de mest lärda kommer att bli lurade.”

Naturligtvis kommer denna utmärkt förfalskade iscensättning att resultera i upplösta, sociala och religiösa oordningar på en enormt stor skala, varje nation skyller på andra för bedrägeri, att släppa lös miljoner av programmerade, religiösa fanatiker genom demonisk besatthet på en skala man aldrig tidigare bevittnat. Dessutom kommer händelsen att inträffa vid en tidpunkt av djup, världsomfattande politisk anarki och allmänt tumult, som skapats av några världsvida katastrofer.

FN planerar redan nu att använda Beethovens Sång av Glädje som hymn för introducerandet av den Nya tidsålderns En Världsreligion. Om vi sätter denna rymdshow i parallell med Star wars-programmen får vi detta: en kombination av elektromagnetisk strålning och hypnos, vilket också har varit subjekt för en intensiv forskning.  1974 t ex sa ett av forskningsförslagen att ”i denna undersökning kommer det att visas att de talade orden av en hypnotisör också kan omvandlas av elektromagnetisk energi direkt och i den undermedvetna delen av den mänskliga hjärnan utan användning av någon mekanisk anordning för mottagning av meddelandet, och utan att personen som utsätts för ett sådant inflytande har en chans att kontrollera informationen medvetet.”

Myndigheter och företag som arbetar med Eliten mot en Ny världsordning är förberedda för att driva något som kommer at hjälpa dem att uppnå sina mål av total, social kontroll. När det gäller frågan om varför: För det första, om man skrämmer allmänheten och gör dem rädda för sin egen säkerhet, då kommer de att tillåta att drakoniska metoder för brottsbekämpning används, avväpna dem och hålla omfattande register på dem, och de behöver bara säga till dig att det är alltsammans för att skydda dig, naturligtvis.

För det andra, det främjar ett förfall av de nuvarande demokratiska formerna i de politiska systemen och leder samhällen till att söka efter alternativa metoder av politisk ideologi.

Naturligtvis, det alternativa har redan planerats. Det kallas  New World Order  och det kommer inte att ha din säkerhet för ögonen. Som George Bush sa: ”Läs mina läppar”. Rädsla har alltid använts av makteliten för att kontrollera och underkuva massorna.

Den gamla maximen ”Söndra och härska” spelas nu ut över hela världen till det yttersta för att försäkra att alla är rädda för sin personliga säkerhet och att vara misstänksam mot alla andra. Detta är också mind-kontroll.

Att gå vidare när det gäller den nya tekniken som är basen i NASAs Blue Beam-projektet måste vi överväga detta uttalande av psykologen James V. McConnell som publicerades i en essä 1970 i Psychology Today. Han sa: ”Dagen har kommit när vi kan kombinera sensorisk deprivation med droghypnos och skarpsinnig manipulation av belöning och bestraffning för att få nästan total kontroll över en individs beteende. Det skulle sedan vara möjligt att uppnå en mycket snabb och mycket effektiv typ av positiv hjärntvätt som skulle tillåta oss att göra dramatiska förändringar i en persons beteende och personlighet.”

Detta uttalande och dessa idéer är viktiga för det är den grundläggande läran inom FN att ingen äger sin egen personlighet! Och att samma psykolog hävdar att ingen har något att säga om vilken typ av personlighet de förvärvar och det finns ingen anledning att tro att du har rätt att vägra att förvärva en ny personlighet om den gamla anses vara ”asocial”.
Kan detta vara det största systemet för mindcontrol någonsin?

NASAs Blue Beam Project är det främsta direktivet för den Nya Världsordningens absoluta kontroll över befolkningen på hela Jorden. Jag föreslår att ni undersöker denna information noggrant innan ni avfärdar den som fanatikers vansinne.

Om vi går vidare i de olika rapporterna som vi presenterat finner vi att mindcontrol-drift och -teknik inkluderar en sändare som sänder på samma frekvens som det mänskliga nervsystemet, vilken sändare är tillverkad av Loral Electro-Optical System i Pasadena, Kalifornien.

Loral är en stor entreprenör inom försvaret och har tidigare bedrivit forskning i riktade energivapen för Lt. Gen. Leonard Perez vid amerikanska flygvapnet som sökte efter ett vapen som kunde implantera meddelanden in i sinnet hos fienden samtidigt som det gör de egna trupperna till supermänniskor.  Detta används till tortyr av människor, både fysiskt och mentalt på avstånd.

Vapen av den här typen tros ha använts på en brittisk kvinna som protesterade mot närvaron av amerikanska kryssningsmissiler vid Greenham Common Airbase under 70-talet. Detta vapen kan användas för att framkalla total sensorisk deprivation genom att sända signaler till hörselnerverna på så hög effekt att det blockerar möjligheterna för individen att höra sig själv tänka.

Tänk er nu att när vi hör den rösten från den Nya Världens Messias, som skulle tala från rymden till alla förnuftiga (?) människor på Jorden som kanske ger instruktioner till fanatiker och religiösa trosivrare, skulle vi se hysterisk och social förödelse på en skala som aldrig tidigare setts på den här planeten.  Ingen polismakt i världen, ens som en kombinerad front, kunde hantera den förödelse som skulle följa.
http://nyapolitiken.biz/mindcontrol/project-blue-beam.html

____

Sådant här som står i artikeln vill man ju inte tro  kan vara sant, men dessvärre så är det mer än möjligt att det faktiskt är så. Och de orden grundar jag på Guds Ord. Han har inte sagt ordet Blu-beam men han har skrivit i sitt Ord om en förskräckelse på jorden och om en falsk Messias….m m/Maria

Gläd dig i Herren

2 thoughts on “De sista tiderna/ RYMDSHOWEN: Project Blue Beam

  1. Ja det vore en kul idé om den inte vore sann. En kul idé till ett seriemagasin eller en bok.
    Tyvärr lever vi mitt i en låtsasvärld, en ond värld, mer om det….
    Ja jag tror att detta med Proj B B kan vara helt troligt. Vi kanske får svaret snart. /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.