CERN. Videos. Skall avgrunden öppnas och det onda släppas löst? När? Profetior och funderingar. Farliga “dörrar”

ac1062nicubunu-Emoticons-Evil-face

The Vatican, ET, And CERN – Pastor Charles Lawson.  Skall ondskan släppas lös?

Skall avgrunden öppnas snart och man få se hemskheterna därifrån, det onda? Detta handlar 2 st videos om. Bibelns Matteus 24 kapitel berättar om hur hemska saker skall ske i de sista tiderna / kanske mycket snart, eller bara snart! Matteus berättar om hemska saker och hur man dör av rädsla. Se bägge videos nedan!

Vill vi se något komma upp ur avgrunden som är så avskyvärt att man kan dö av chock? Jag hoppas att Jesus har hämtat oss hem innan dess.
I JohannesUppenbarelsebok 9 : 1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.

Denna video handlar om Dark matter som betyder Osynlig, osynligt galax moln, Kan inte ses med teleskop, men det ÄR, FINNS överallt. Det är partiklar som kan göras hur små som helst. 1955 producerade man 1 gram av detta och det är lika mycket som 4 Hiroshima-bomber!

CERN betyder att det KAN FÖRSTÖRA  ALLT!  Det KAN PRODUCERA jordbävningar. Vad skedde i Nepal egentligen? De gudars tempel som raserades vad just gudar som benäms som destruction, förstörelse, gudar i hinduismen, Förstörelse av tempel m m.

CERN användas som VAPEN, vilket betyder makt. Det handlar också om Paranormala saker, onda saker, Demonisk aktivitet/Demonic activity.
Sök på Wikipedia t ex och Se om Dark Matter.

OBS! Ondska:    

När man har den helige Ande är man REN, men utan den helige Ande är man mycket mottaglig för onda andar. Vi ser ondskan i världen och NÅGOT kommunicerar med människor så att de blir farliga och gör dem onda. De öppnar farliga “dörrar”. I bibeln kan vi läsa i Uppenbarelseboken kapitel 9 och vers 11 Till konung över sig hade de avgrundens ängel, vilkens namn på hebreiska är Abaddon och som på grekiska har namnet Apollyon.

Mer om avgrunden och dödsriket:
Job 26:6
Dödsriket ligger naket för honom, avgrunden utan täckelse.
Job 28:22
Avgrunden och döden säger: “Endast hörsägner om henne har nått våra öron.”
Job 31:12
en eld som skulle förtära
ända till avgrunden och föröda till roten
alla mina grödor.
Ps 88:12
Förkunnar man i graven din nåd, i avgrunden din trofasthet?
Luk 8:31 Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden.
Rom 10:7 eller: Vem skall fara ner i avgrunden? – det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda.
2 Pet 2:4
Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor, för att de skulle hållas i förvar till domen.
Upp 11:7
Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem.
Upp 17:8 Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma.
Upp 20:1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen.
Upp 20:3 Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.
*
Agenda 21:s mål är den GRÖNA REVOLUTIONEN, GAYA betyder- jorden, och de säger VI förstör jorden, vi är alltså omoraliska, de flesta säger vi ska ha grön energi nu.
Det kommer också en politisk allians, Vatikanen och påven kommer att välkomna aliens, d v s utomjordingar.

C E R N the Opening of the Abyss? …….

2015 kallas det internationella året för Light (LUCIFER BETYDER Ljusbringare)
2015 ser man troligtvis också tusentals forskare aktivera CERN, Large Hadron Collider i ett försök att utforska ursprunget till universum, mörk materia, antimateria, extra dimensioner, Svarta hål etc.
Uppenbarelseboken 9 – Och den femte ängeln blåste, och jag såg en stjärna falla från himlen till jorden, och till honom gavs nyckeln till avgrunden ……
Denna video undersöker möjligheten att CERN skulle kunna leda till uppfyllandet av profetiska händelser som omtalas i Uppenbarelseboken kapitel 9, upplåsning och öppnandet av avgrunden där demoner kommer lösa på jorden.
FIDOCKAVE213 SEVENTHVIAL213.
2015 is being called the International year of Light (LUCIFER MEANS LIGHT BEARER)
2015 also sees thousands of scientists reactivate CERN, the Large Hadron Collider in an attempt to explore the origins of the Universe, Dark matter, Anti-matter, Extra Dimensions, Black holes etc.
Revelation 9 – And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit……
This video examines the possibility that CERN could lead to the fulfilment of prophetic events spoken of in Revelation chapter 9, the unlocking and opening of the abyss where demons are loosed on the earth.

Main preacher through out the video speaking is
CHARLES LAWSON

 

baNamnlösMaria

 

 

8 thoughts on “CERN. Videos. Skall avgrunden öppnas och det onda släppas löst? När? Profetior och funderingar. Farliga “dörrar”

 1. CERN är djävulskt ja, tidpunkten vet inte jag men det är ju så många olika hemska projekt på gång, som vi inte kan hålla koll på. Men världen är i sluttampen tror jag. Det finns många saker som kommer att ske. Bl a kommer man tala om stora förödande kometer från himlen men det är inte heller sant utan människogjorda.Jag bara ber om nåd. Människor går under just nu. Hemska tider.
  /Hälsn Maria

 2. Hej. Ja CERN är farliga saker men inte så många vet något om det fast det står om i bibeln. Som u säger så kan vi INTE INTE VETA NÄR JESUS kommer tillbaka, men ATT han Kommer! Ja vi är verkligen i de yttersta tiderna och människor är nog inte riktigt medvetna om det, de kallar mycket för utveckling och spännande tier, vad är det för spännande med VÅLD, HEN, Kontantlöst, CHIP m m det är på väg att gå under. Ja jorden är sannerligen hotad och i födslovåndor, allt blir mer och mer förstört, det är sorgligt, så fint som Gud hade tänkt att man skulle ha det.
  Det är klart att han är vred över all otro, oj jag vågar knappt tänka på det.
  Människor är mycket mycket EGO- koncentrerade, och GMO- koncentrerade och massor med andra förkortningar. JA HAN KOMMER SNART!! Vi får göra det lilla vi kan under Guds överinseende.

 3. CERN håller nu på med mer fruktansvärda saker än någonsin och Youtube är fylld av videos som förutspår att Herren ska återkomma den 29 juli 2016. Men det är bara blaj! Jesus säger själv att INGEN vet dagen eller timmen; inte änglarna – nej inte Han själv ens visste det när Han vandrade som människa! Och VI vet det sannerligen inte! Alla dessa spekulationer är hemska – de lurar folk. Det räcker att se och veta att vi är i de yttersta tiderna. CERN rubbar dimensionerna och förmodligen kommer det att släppa lös en ofattbar mängd demoner.

  Vi kan bara be att Herren Jesus har förbarmande med oss och fortsätta att sprida Hans budskap. Aldrig har det varit så hotande på jorden med HAARP och Chemtrails, CERN och kemikalier. Det får tydligen inte finnas kvar något av Guds skapelse….människan tror att hon är GUD! Men vi får inte förtröttas för om vi är trogna och inte ger upp så att Jesus verkligen kan lita på oss, så får vi en underbar krona – mer värd än världens alla kungakronor!

  “Ja jag kommer snart” sa Han….! Och det tror vi på!

 4. Hej Marie. Tack för att du förstår hur jag vill förklara. Ja det är grymma tider nu och de som kommer , människor är hårda och kalla och egoistiska och tänker egoistiskt. De gamla far illa och barnen växer upp på ett konstigt sätt. Elände.
  IS och ISIS har mycket grymma saker som de tycker är bra, och de kommer att använda dem på människor. Det är grymt att inte människor förstår tiderna vi är i och att de borde bli frälsta, men vi får be be be för våra nära o kära o andra som vi inte känner, att de ska bli räddade.
  Jättarna som fanns vid tidens början är alltså fallna änglar som kommer tillbaka. De blandade sig med kvinnorna på jorden och fick en hemsk avkomma, jättar. Du kan se några videor nedan där man tar upp dessa saker. Jag har inte sett dessa videor men jag tror de speglar det som ska komma, förljugenheten, den nya världsordningen, våldet och det grymma.Har sett liknande videos, alla kan inte ha rätt men jag tror man måste ha ett hum om det som står i bibeln, d v s en bild på hur verkligheten var, är och kan komma att bli.

  JESUS KOMMER TILLBAKA!!!!!
  Kära du,Varma kramar!! Gud är god! Ber för dig. /Maria

  Fallen Angels and Demons of The Last Days – The End Times and The Second Coming

  UFO.s Nephilim Aliens Fallen Angels Channeling Spirits Demons Deceit

  Charles Lawson – War and Hell Is Coming!!! FULL SERMON

 5. Tack Maria för detta. Känns bra att du skrev så klart hur du tror och läser bibeln. Du kan förklara det som jag behöver få höra. Känner ibland tvekan inför de stundande tider som verkar vara så grymma…Måtte man orka igenom detta onda,som försiggår i världen. Tänker på isis om hur grymma metoder dom använder sig av. Är inte rädd för mitt eget liv, men hur man uthärdar allt, trots att jag tror på Jesus. Jag kan känna att detta blir omöjligt att uthärda ibland…Det är bara hårdhet och kallsinnighet som gäller, dessutom naturkatastrofer som drabbar folk. När jag tänker hur det var i världen,endast 5 år tillbaka, var det mycket annorlunda, stillsammare på allt sätt, mer hänsynsfullhet än vad det är nu. Jag vill tro att Jesus kommer och hämtar oss efter 3 – 4 år. Det där du skrev om jättar…har inte tidigare hört talas om det. Hoppas du orkar berätta något om det.
  Tack och kramar från marie

 6. Hej Marie,
  Bibeln har rätt och människor kan ha fel. Det står i bibeln att Gud ska förkorta den hemska tiden annars skulle inte människor överleva. Jag tror då att vi är inne i eller alldeles före de 7 år som skall föregå Jesu återkomst och dom, vi vet INTE när Jesus kommer, det vet bara Gud. Men vi kan ana.
  Jag tror/anar/antar/ att de sju åren alltså börjar nu och de tre och ett halvt första åren kommer vi att se våld och annat eskalera.
  När de tre och ett halvt åren är slut och det går mot det fjärde tror jag att Jesus har kommit tillbaka, och att Antikrist kommit strax innan. Matteus 24:30-35 läs .
  Jesus har hämtat oss hem, och jag tror/antar/anar/ att det kan vara så att det är då som allt går överstyr här på jorden, det är då jag tror att både Giants, (jättar) och annat hemskt kommer på jorden.
  Men då är vi inte här.
  MÅNGA tror att vi ska vara med i HELA vedermödan, men det tror inte jag, för jag tror inte man härdar ut, utan jag tro att Gud förkortar den tiden för de troende.
  Förstår du mitt resonemang?

  Antingen är det muslimerna och IS m m som är 666, se tidigare video sök på IS/Islam, och som kommer att starta ett världskrig eller också är det 666 som är Märket av annat slag t ex chip eller annat som man måste ha för att köpa eller sälja, och det kan komma nu i dessa tider, för att människor tycker det är en bra idé. Kanske därför vi ska få ett kontantlöst samhälle och för att de gör oss nya sedlar som kanske skall vara felaktiga m m, något lurt är det, så det gäller att fråga Gud hur man ska göra med allt, lyssna till den helige Ande.
  http://edition.cnn.com/2015/05/19/opinions/isis-recruitment-combi/index.html Här är en länk som talar om rekryteringen av folk till IS.
  Jag ahde en dröm, samma dröm i två nätter, och det var att IS/ svartklädda män med typiska IS-kläder klättrade på väggarna TILL VANLIGA HYRESHUS, BL A ETT HUS SOM JAG KÄNNER SÅ VÄL TILL FRÅN FÖRR.
  Jag hoppas jag kunnat förklara hur det kan bli, men jag vet ju inte, men läser och läser och ber för att få förstå vad som kommer. Vi behöver INTE vara rädda om vi är Guds barn, han tar hand om oss.Amen.

  Kram f Maria

 7. Kära Maria.

  Hur lång blir denna väntan på att Jesus ska komma tillbaka…ungefär hur länge måste vi utstå detta??

  Kram / marie

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.