Archives

Microchip Implant / Artikel om chipimplantat, Antikrist

 

BBC Propaganda: “Why I Want a Microchip Implant”

”Varför jag vill ha en Microchip Implantat”. Vi får höra att sådana implantat skulle kunna lösa en mängd samhällsproblem. Identitetsstöld och kreditkortsbedrägerier skulle nästan elimineras, många andra former av brottslighet skulle minska avsevärt, barn skulle aldrig gå saknas och vi skulle inte behöva komma ihåg ett brett spektrum av lösenord och PIN-koder som vi gör nu. Vi får höra att om vi antog just en sådan teknik att våra liv skulle vara så mycket bättre. Men är det verkligen så?

Eftersom vårt samhälle blir ”digitalt integrerat”, tekniker säger att det är ”oundvikligt” att bärbara tekniken kommer att bli lika vanligt som smarta telefoner är idag. Och BBC artikel som jag just nämnde är mycket angelägna för den dagen att komma…….

http://thetruthwins.com/archives/bbc-propaganda-why-i-want-a-microchip-implant

/ Artikeln på engelska

*
*

Är detta de skriver om här, det märket som Uppenbarelseboken berättar om? Är det så att det kommer närmare och närmare de tider då världsregeringen kommer att tvinga människor att bära chip-implantat?  ja jag tror att vi kommer att vara där snabbare än vad vi tror eller tänker oss.. Varför vill inte jag ha chip-implant? För att jag vet att det är jättefarligt och jag blir en slav och måste tjäna Antikrist, och det vill jag inte och tänker inte göra, glöm det, jag tillhör Jesus. Gör du??

Det kommer att börja i liten skala och sedan kommer det att tvingas på oss, tänk på det!

Läs i Johannes Uppenbarelsebok  kap 13:16-18:

16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 
17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 
18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

 

/

 

666 / The Islamic Beast VIDEO

 

Video:

The Islamic Beast

http://youtu.be/Fif-mt4G6ZQ

Jag fick en intressant länk av en vän, den VIDEON finns  här och berättar om vem Antikrist skulle kunna vara, och jag skriver:  ISLAM och SHARIALAGAR. När du ser Videon och bibelorden så ser du vad jag menar. De sista tiderna är ju här och den som läst på vet att sharia är på gång lite varstans i världen, se bara på vad som sker i England. Antikrist skall ju förändra mycket och utropa sig till Gud, och förfölja de heliga och halshugga de som är ”otroende” d v s de kristna och judar. Han skall förändra alla lagar och moralbegrepp och seder.  Och…Anders Borg vill ge mer pengar till att bygga moskéer m m. Vilken värld vi lever i! Du får själv bilda dig en uppfattning, vare sig du är en troende eller ej så kan du tänka till.

*

Se filmen själv och bilda dig en uppfattning om den och om vad som står i bibeln.

A look at some end-times ”beast attributes” (as detailed in the Bible) that point directly at Islam as being the fulfillment of the Bible’s prophesied antichrist/beast religion.
Please see http://www.theseasonofreturn.com for more details.

Vi behöver alla väckarklockor och videon kan vara en av dem.  /Maria

En del bibelord:

Uppenbarelseboken 6

Uppenbarelseboken 13:1-10

Uppenbarelseboken 13:15

Uppenbarelseboken 17:12-14

Daniel 7:7

Daniel 7:24

Daniel 7:25

Antikrist / 666 / Salomo och 666/ det antikristliga systemet

Denna  och de artiklar i ämnet som berör 666: 

SALOMO OCH KABBALAN
Satan bedrog Salomo att utveckla ett teologiskt system som skilde sig helt från
Bibelns. Det heter Kabbala och beskrivs i Webster’s uppslagsverk som ”en ockult
religiös filosofi baserad på en underlig tolkning av det Gamla Testamentet.”
Nummer spelar en utmärkande roll i kabbalan och kung Salomo tog numret 666
som sitt kabbalistiska namn.
Salomo lät bygga en särskild tron som hade sex lejon på trappstegen med sex
mellan dem upp till hans tron. 1 Kung. 10:18-20
Vem som helst som stod framför denna tron kunde se numret 666.
Kung Salomo blev också dyrkad mot slutet av sitt liv och mottog guld som en del
av tillbedjan av honom. Han skulle alltid ha just 666 talenter guld.1 Kung. 10:14
När Jesus profeterade om Antikrist, identifierade han den man som låg bakom
systemet. Mycket få kristna förstår de historiska vändningarna, men under den
tid som aposteln Johannes levde på Jorden, visste han vad numret 666 betydde
och det samma gällde för varje lärd jude som levde på den tiden. Upp. 13:16-18

*

3 Video om frågan om Antikrist vill jag visa dig.

The Biblical antichrist, man of sin, mother of harlots

Vem är Antikrist? Har påven  något med detta att göra? Är påven Antikrist? Se filmerna:

http://www.youtube.com/watch?v=Ub_q9iqu41U Här får vi bra förklaringar och bibelorden ur bibeln

____

Denna filmen är också mer än sevärd, med bibelord, med uträkningen 666 och mer:
666 finally revealed

http://www.youtube.com/watch?v=Qzpfv5JOieo&feature=related

Och:

How Satan Infiltrates The Church Part 1/11

http://www.youtube.com/watch?v=H6tz9KbkZpA&feature=related
Who is the Biblical antichrist, man of sin, mother of harlots that wears purple & scarlet, city of 7 hills, mystery Babylon that Revelation & Daniel warn us about? You Decide! (Repairerofthebreach)

_____

Det  kan ju kanske tyckas konstigt att man lägger in dessa filmer men jag tror det har med uppvaknande att göra…kanske det är så att Antikrist skall inte dyka upp i framtiden utan finns redan i det redan antikristliga systemet som råder på jorden. ??? Intressant om Salomo eller hur???

/Maria

666; Vad betyder detta?/kommande tider /Vaccination… m m

Undrar du vad  talet 666 är?   // 2008 lade jag in denna artikel av Lennart J.  NU! är vi 2022 och vi börjar förstå att det är 666 som kommer att vara vaccinen och dess följder för människan. Inget inoperat chip, men en bild på  Ica, Coop,,, m fl handelsstationer, där man MÅSTE KUNNA IDENTIFIERA SIG GENOM Vaccination eller annat KOMMANDE och Märket kan betyda en MEDBORGARLÖN  På Kung Salomos tid var det 666 och man fick betala skatt: 666 men nu får du en medborgarlön strax. P g a Agenda2030 och Klaus Schxab. Läser mer om NWO.. Se här i kategorierna till höger på sidan:   Vaccin, Vacks, Korsfrukt, Fredrik Eriksson. Här får du spännande läsning   nu 2022, och början på vedermödan har startat.  /Maria 5/11 2022  -återkommer i ämnet

Här får du mer info, jag har lagt in från L Jaretegs sida, Bibelfokus.se

Varifrån kommer talet 666 i Bibeln? Vad betyder det? Hur skall det tolkas? Vad står det egentligen i den ursprungliga grekiska grundtexten? Skall talet tolkas på något kryptiskt sätt utifrån någon mystisk talmystik? Frågorna är många kring detta mytomspunna tal 666. Jag skall här dela några tankar och lite fakta kring det här. Kanske jag fyller på med mer information med tiden allt eftersom jag upplever att insikten ökar.

Det står endast på ett ställe i Bibeln om märket 666, och det är i Uppenbarelsebokens kapitel 13, vers 16-18, i Nya Testamentet:

”Och det [avser det andra vilddjuret, den falske profeten] tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.” (Sv Folkbibeln)

1. Den grekiska grundtexten
Här är uppenbart att märket både hör ihop med människors identitet (det styr ju vem som kan handla) och med vilddjuret som person (det har med hans namn att göra). I den grekiska grundtexten för det här Bibelordet representeras talet 666 av tre grekiska bokstäver x c v’ som kallas ”chi xi stigma” (x c v’ visas inte rätt här eftersom webbsidan inte visar äkta grekiska tecken). Grekerna använde från 200-talet f.Kr och framåt sina bokstäver för att representera siffror. Systemet kallas för det joniska talbeteckningssystemet. De första nio bokstäverna representerade 1-9, nästa nio 10-90 och de sista nio 100-900. Men eftersom det grekiska alfabetet enbart hade 24 bokstäver la man till äldre symboler för att komma upp till 27 stycken. Ett av dessa extratecken var ”stigma” som stoppades in så att den fick värdet 6. ”chi xi stigma” betyder därför 600 + 60 + 6 och det gör att man faktiskt har översatt grundtecken rätt när det står 666.

2. Vad för typ av märke?
Intressant att notera är att stigma som ord kan betyda ”märke, brännmärke, stämpel, tecken, kännetecken” (se i engelsk ordbok). Kanske Gud i detta vill signalera att det handlar om ett synligt märke på huden av något slag? Ja, det här bekräftas av att det grekiska ordet för ”märke” (charagma) i Upp 13:16-18 egentligen betyder ”märkning, rispa, etsning, stämpel, gravering”. Om det vilddjurets märke som kommer verkligen skall stämma med Bibelordet, så tycks det alltså vara så att vilddjurets märke skall vara ett tatuerat eller etsat märke på huden. Många talar idag om möjligheten att injicera ett litet s.k. RFID-chip under huden, men en sådan teknik stämmer inte helt med Bibelordets innebörd. Läs då detta noga: Företaget Somark Innovations har tagit fram en ny sorts ID-märkning som fått mycket uppmärksamhet. Man har skapat en ny typ av tatuering som man lägger på huden och som blir ett chiplöst RFID. Till detta används något som kallas för ”biokompatibelt bläck”. Bläcket skapar ett unikt ID via en förening med individens unika egenskaper i huden. Märkningen kan avläsas utav både en hudscanner eller på avstånd av en dyrare typ av scanner, och på så sätt identifiera individen (idag används detta på t.ex. kreatur). Märkningen kan även göras osynlig. RFID-bläcket använder varken mikrochip eller en antenn, vilket vanliga RFID-chip har inbyggda. Detta gör att märkningen är mycket billig att göra och den går att göra på endast två sekunder. Med andra ord, det finns idag en typ av märkning som skulle kunna passa det antikristliga systemet som handen i handsken och som dessutom kan överensstämma ordagrant med Bibelns ord (och grundtexten). Läs mer om denna produkt på dessa två sidor:

3. Tydlig samhörighet med personen Antikrist
Man skall observera att Uppenbarelseboken säger att ingen kommer att kunna köpa eller sälja utan att ha ”märket, vilddjurets namn eller dess namns tal” (the mark, or the name of the beast, or the number of his name) på högra handen eller på pannan. Här tycks finnas tre alternativa märkningar eller så är det en kombination. Talet 666 sägs också vara en människas tal och vilddjurets namns tal. Så det finns alltså helt klart en koppling mellan talet 666 och en särskild människa som i den yttersta tidens sista sju år agerar som Antikrist. Därför tror jag inte 666 enbart representerar ett system, en speciell religion eller något i den stilen. Bibeln säger ju att talet representerar en människa! Men talet kommer helt klart spela en roll i ett system som styr människors möjlighet att köpa och sälja.

Continue reading

666/Vad betyder detta..

O, det dyra Jesu blod. Jesus är Herre

Vilddjurets märke sägs vara 666. Många undrar över detta det vet jag. Men detta talet skall vara en människas tal och det står i Uppenbarelseboken 13:17-18 följande: *Märket var antingen vilddjurets namn, eller det tal som står istället för dess namn. Detta är en hemlighet, som kräver noggrann eftertanke för att avslöjas. De som har förstånd och insikt kan räkna ut vilddjurets tal: det är en människas tal, och talet är 666.*

Då kan man fråga sig följande: Den nuvarande påven har en titel: VICARIUS FILI DEI. Detta är latin och betyder: Guds vikarie, Guds Son, Och de latinska bokstäverna har ett talvärde. Då kan vi börja räkna följande:

När vi sätter/räknar samman dessa tal får vi: 666.5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1 = 666, Och det är talet för den människa som det står om i Uppenbarelseboken, så tolkar/förstår vi det. Detta är talet för påvens titel. Se för övrigt denna blogg om talet 666:

http://aletheia.se/2007/12/27/vicarius-filii-dei/

Man kan alltså undra och fundera här, och många har fått huvudbry, det förstår jag. Detta tror jag inte är en s k ”konspiration” utan det är mycket allvarligt, både om detta om talet är osant eller sant.

Jag lämnar det vidare till dig och jag återkommer i frågan. När man sedan inför en lagstiftning om att söndagen skall vara helig, då börjar kanske det stora eländet.. Läs Uppenbarelseboken.

Att vägra acceptera viddjurets märke är detsamma som att överlåta sig helhjärtat åt Gud och föredra döden framför en kompromissande inställning till tron på Kristus.

666;vad betyder detta?/Länk

whereeternity.gif

666.

http://www.elvorochjanne.se/skriven%20undervisning/NUMRET%20666%20och%20en%20overblick.htm

I länken ovan: Nummer 666. Vad betyder siffrorna…Odjuret?

Läs om AGAPE och ANOMIA

Läs om Vatikanen …och mer…

Ligger det någon verklighet i symbolerna på 1 Dollarsedeln om Illuminati och den nya världsordningen? Vad säger bibeln? Vad kommer? En världregering kommer att komma och redan nu talar man och pressar på för att nå den. Upp 13:1-8 

 

 

666; vad betyder detta?

 

Det har skrivits oändligt om detta tal som vi människor undrar över. Står 666 för  kejsar Nero, eller Caligula, Dominitianus, kejsarna i allmänhet eller någon annan av de lösningar som bygger på det faktum, att det grekiska, det hebreiska och det latinska språket skrev siffror med alfabetet, så att bokstäverna i olika namn hade ett siffervärde som kunde adderas.

Talet står inte för en speciell person utan för Vilddjuret.Vi läser i Upp 13:18 följande:

*Detta är en hemlighet, som kräver noggrann eftertanke för att avslöjas. De som har förstånd och insikt kan räkna ut vilddjurets tal: det är en människas tal, och talet är 666.*

Michael Wilcock skriver: Talet 666 syftar inte på  Nero, Caligula eller det romerska imperiet. Det är en symbol för falsk religion.

Vidare: Johannes i Uppenbarelseboken sa inte: Räkna ut betydelsen av talet, utan han sa: Räkna ut talet. Hans fråga sträcker sig så långt som t o m uttrycket ”en människas namn”. Det följs i grekiskan av en punkt. Därefter kommer svaret. Gåtan är således: Vilken typ av tal kan vi använda för att symbolisera falsk religion?Lösning 666.

De första åhörarna kan ha fått den versen vi talade om läst för sig så här: ”Den som är förståndig kan försöka räkna ut ett tal, som representerar vilddjuret – ett mänskligt tal, en kod av det slag vi redan använt för att symbolisera Församlingen och den tid som Församlingen lever på jorden. Vad kan vi föreslå? Kanske någonting som ser ut som sanning men inte är det? Ett tal som kommer så nära det riktiga som möjligt, men som ändå inte uppnår det? Om symbolen för den verkliga sanningen är 7, aksnke sex skulle passa för falsk religion?  Det skulle passa alldeles utmärkt! I själva verket är det kanske så, att eftersom vilddjuret ständigt i allt som han gör missar målet, skriver Johannes här 666 och inte bara 6. Det kanske inte gick till exakt på det viset, men ett sådant sätt att närma sig problemet verkar vara mer i linje med Uppenbarelsebokens användning av symbolik än flykt ut i det blå.

Den avslutande hälsningen i Uppenbarelseboken är adresserad till alla de heliga, Guds folk, var de än kan befinna sig. Den ger oss en slutlig bild av Herren Jesus, som ligger kvar i vårt minne, när vi stänger boken (inte bara Uppenbarleseboken utan hela Skriften). Det är en trefaldig bild som påminner oss om att han är ”igår och idag densamme, likaså i evighet” (Heb 13:8)

666. Ändens tid…

ar-vi-dar.jpg

Ändens tid? När är det? Allt pekar på att vi är där nu. Rike mot rike, folk mot folk. Bibeln talar om att tio kungar skall regera i ändens tid. Dessa världsledare kommer att vara av en och samma tanke. Det händer mycket bakom kulisserna! Det står så här i Upp 17:

”Och de tio hornen du såg är de tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. Tillsammans ska de börja krig mot Lammet (Jesus) och Lammet ska besegra dem, för han är Herre över alla herrar, han är kungarnas Kung, och hans folk är de som är kallade och utvalda och trogna.”

Det kommer ett välde byggt på kallhamrad makt, förtryck och slaveri. Vilka de tio kungarna än är så de att överlåta sin makt till Antikrist och förklara krig mot Lammet.

Om du tänker dig att det kommer en världsledare, kanske en man i något av länderna i Europa, som är så maktgalen och smart och så kall, att han lägger under sig EU, och en hel del annat, hur tror du det blir då- Om du tänker dig att du börjar tänka på hur det ser ut politiskt just nu? och hur de strider på alla sätt och på alla plan ”därute”, hur tror du att det blir…

Bibeln talar om vad som skall ske. Och den litar jag på. Låt oss också säga att det kommer en stor förföljelse av de kristna? vad säger du då?

Vilddjuret kommer att få politisk makt av Satan, och det andra odjuret får makt att göra underverk. (Upp 13:1-2)

Vad betyder ”ögat i pyramiden” på endollarssedlarna i USA? Det allseende ögat, övervakaren…. Våra kontokort, märket på panna ochpå hand. Ja det är mycket vi måste förstå och ta ställning till, det gäller att tänka till nu, ingen annan gör det för dig.

*Vi kan fråga oss: Är vilddjuret en person? Är vilddjurets märke något vi ska ha i pannan eller på handen? Är vilddjurets märke en företeelse som ska komma? Är vilddjuret ett lands president? Funderingar och spekulationer härjar, och sanningen står i Bibeln.*

http://www.flammor.com/love8.gif  Kunskap är livsviktigt.