Bön /Psalm 28 Gud är vår enda säkra tillflykt

 

Psalm 28 

En bön under svårigheter och hot från ogudaktiga. Gud är vår enda säkra tillflykt. Bön är den bästa vägen ut ur bekymmer därför att den håller oss nära Gud.

*Psa 28:1  Av David. Till dig, HERRE, ropar jag; min klippa, var icke stum mot mig. Ja, var icke tyst mot mig, så att jag bliver lik dem som fara ned i graven.
Psa 28:2  Hör mina böners ljud, när jag ropar till dig, när jag upplyfter mina händer mot det allraheligaste i din helgedom.
Psa 28:3  Tag mig icke bort med de ogudaktiga och med ogärningsmännen, som tala vänligt med sin nästa men hava ondska i sina hjärtan.
Psa 28:4  Giv dem efter deras gärningar och efter deras onda väsende, giv dem efter deras händers verk, vedergäll dem vad de hava gjort.
Psa 28:5  Ty de akta icke på HERRENS gärningar, icke på hans händer verk; därför skall han slå dem ned och ej mer bygga upp dem.
Psa 28:6  Lovad vare HERREN, ty han har hört mina böners ljud!
Psa 28:7  HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.
Psa 28:8  HERREN är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin smorde.
Psa 28:9  Fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var deras herde och bär dem till evig tid.*

____

I den andliga kamp som ständigt pågår runtomkring oss är Gud vår styrka och vår sköld.  /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.