Bön /Bön är Guds idé

 bon.jpg

Många frågar sig varför man skall be…. Får man svar? Ja man får svar då man är hängiven Gud, och tror på att han kan göra det omöjliga.

Bön är Guds idé. Och det betyder: Alla frågor man ställs inför och  alla invändningar som omger bönen, det är Guds problem, inte vårt. Vi behöver komma ihåg några saker i detta: Gud har bett oss att be, även om vi inte förstår hur han tänker svara. Gud har bett oss att be, även om vår förmåga att förstå inte är en ursäkt för försummad bön.

Gud har försäkrat oss om att vår bön är betydelsefull, skall vi då strunta i den? Nej, vårt land behöver förbön, våra vänner behöver förbön, våra sjukhuspatienter behöver förbön, våra familjer/anhöriga behöver våra böner, andra länders folk behöver våra böner,….. m m. Detta vet Gud och han räknar med oss. Hur skall han kunna svara på bön annars?

Läs i 1 Timotheusbrevet: “Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt.”

Bön är det främsta. bön är en nödvändighet, bön ger bönesvar, bön är så betydelsefullt. Be, du också, och tacka Herren för bönesvar. Han kommer att svara då ditt hjärta följer honom.

Kristus säger: “Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.” /Joh 15:5

This entry was posted on 20 juli 2008, in Bön. Bookmark the permalink.