Bibelord/ Korinthierbrevet Vilsen värld behöver Jesus

 

Tjäna Herren med glädje!

Bibelställen som är underbara att läsa kommer här, en liten repetition igen om vem vi har att tacka för frälsningen.

1Co 1:23  vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap,
1Co 1:24  men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom.
1Co 1:25  Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.
1Co 1:26  Ty betänken, mina bröder, huru det var vid eder kallelse: icke många som voro visa efter köttet blevo kallade, icke många mäktiga, icke många av förnämlig släkt.
1Co 1:27  Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam.
1Co 1:28  Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud – ja, det som ingenting var – för att han skulle göra det till intet, som någonting var.
1Co 1:29  Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.
1Co 1:30  Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,
1Co 1:31  för att så skall ske, som det är skrivet: “Den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren.”

__________

2Co 11:4  Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl.

__________

2Co 5:11  Då vi alltså veta vad det är att frukta Herren, söka vi att “vinna människor”, men för Gud är det uppenbart hurudana vi äro; och jag hoppas att det också är uppenbart för edra samveten.


Människor behöver höra om Jesus, människor vill ha evangelium men alla vet inte om att det är det som de saknar. En vilsen värld med vilsna människor. Väck dem!   /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.