Bibelord / Högmod. Bli av med egot, Låt Jesus regera

 

Gud vill att vi ska lyssna och lära, och han tycker inte om själviskhet och nyss berättade jag lite om högmodet som regerar många människor. Varför inte låta Kristus regera ens person istället? Då blir man av med sitt ego/högmod. Nedan:

Gamla testamentet om högmod: 22 verser, men jag tar bara med 9 av dem, för man bör förstå vad högmod är:

2Ch 32:26  Men då Hiskia ödmjukade sig, mitt i sitt hjärtas högmod, och Jerusalems invånare med honom, drabbade HERRENS förtörnelse dem icke, så länge Hiskia levde.

Job 36:9  så vill han därmed visa dem vad de hava gjort, och vilka överträdelser de hava begått i sitt högmod;

Psa 10:4  Den ogudaktige säger i sitt högmod: “Han frågar icke därefter.” “Det finnes ingen Gud”, så äro alla hans tankar.

Psa 31:18  (31:19) Må lögnaktiga läppar förstummas, de som tala vad fräckt är mot den rättfärdige, med högmod och förakt.

Psa 31:23  (31:24) Älsken HERREN, alla I hans fromme. HERREN bevarar de trogna, men han vedergäller i fullt mått den som över högmod.

Psa 56:2  (56:3) Mina förföljare stå mig beständigt efter livet; ja, de äro många, som i högmod strida mot mig.

Psa 59:12  (59:13) Vart ord på deras läppar är en synd i deras mun. Må de fångas i sitt högmod, genom den förbannelse och lögn som de tala.

Psa 73:6  Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem.

Pro 8:13  Att frukta HERREN är att hata det onda; ja, högfärd, högmod, en ond vandel och en ränkfull mun, det hatar jag.

*
Man behöver alltså inte undra över vad det är som Gud avskyr. Det han bl a hatar, det är Högmod hos människan.
*
 
Nya testamentet om högmod 3  verser:

1Ti 3:6  Han bör icke vara nyomvänd, för att han icke skall förblindas av högmod och så hemfalla under djävulens dom.

1Ti 6:4  då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar

2Ti 3:4  förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud…

*
25 verser i hela övriga bibeln berättar om högmod.

*

Vi kan tydligt se att människor även idag älskar vällust och sitt eget ego mer än Gud. Vi ser det i TV, vi ser det  ute bland människor, i samhället. Människor förbannar varandra och ljuger på varandra och våld och död är vardagsmat. Det är inget som Gud gillar. Men det kommer en dag-  den dagen kan snart vara här- då  Jesus gör räkenskap med människan.

Boken Jesaja 2:19 berättar om hur darrande människor skall söka skydd för Guds vrede.  Guds straffdomar kommer att komma. Även Jesaja 24:17, 18 berättar om faror, fallgropar och fällor.  Boken Hesekiel 38:20  berättar om att bäva för Gud. När samhällsmaskineriet och alla övriga funktioner lamslås/störtar samman- då darrar man, kanske man då ångrar att man varit ett sådant ego och inte brytt sig om att söka Gud medan tider fanns till det.

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.