Bibelord /Ef 1 Utvalda. Vi har ett hopp om evigheten

 

Tänk att Gud utvalt dem han vill frälsa och att   de/vi  får vara hans barn för att han ville och bestämde det. Det var genom Jesus Kristus och hans blod som detta skedde oss.
Vi får ta del av hans nåd och hans förlåtelse, även om man kan tycka att vi mänskligt sett  inte är värda det.
Det är efter hans viljas behag. Underbart.

Han har kungjort sin vilja för oss, i frälsningen och det ankommer på oss som troende att följa Jesus Kristus. Tänk, Jesus har bestämt detta med våra liv, att frälsa oss och att vi har en uppgift att göra på jorden, för Jesus. Tänk att vi små människor får tjäna en stor och mäktig Gud, är inte det mycket förundransvärt?

Vi har ett hopp och en evig tid framför oss och vi behöver inte vara rädda, för allt är redan bestämt, därför behöver vi inte undra (om vi troget följer Jesus hela tiden till slutet), om vi kommer till himmelen eller ej.  Ef 1:11-12. Den helige Ande leder oss och vill vi så får vi vandra hemåt på den smala vägen till himmelen, och visst kan det komma besvärligheter på vägen dit, men Jesus är ju med, och då går det bra. Det väntar en förlossning. Men uttrycket en gång frälst, alltid frälst stämmer ej, pga att man kan halka av på vägen och gå fel och gå ifrån Herren till att leva i världen utan tron kvar. Då blir det farligt.

Eph 1:3  Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,
Eph 1:4  såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.
Eph 1:5  Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag,
Eph 1:6  den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.
Eph 1:7  I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.
Eph 1:8  Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd,
Eph 1:9  i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv,
Eph 1:10  om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden.
Eph 1:11  I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.
Eph 1:12  Så skulle vi, hans härlighet till pris, vara de som i Kristus redan i förväg hava ägt ett hopp.
Eph 1:13  I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande,
Eph 1:14  vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.