Bibeln / Upp 3. Breven till församl. Ditt uppdrag?

 

Det rika Sardes var egentligen två städer, en gammal, som låg uppe på berget, och en nyare i dalen nedanför. Den yngre stadsdelen hade man börjat bygga när den gamla staden blev för trång.   /Upp 3:1

“Guds sju andar” är ett annat namn på den helige Ande.  /Upp 3:1

Problemet i Sardes var inte villolära utan andlig död. Trots sitt goda rykte om att vara en aktiv församling, var den smittad av synd. Dess handlingar var onda och dess kläder solkiga. Anden hade inget gott att säga om denna församling med sitt vackra yttre och ruttnande inre.  /Upp 3:1

Församlingen i Sardes uppmanades att hålla fast vid de sanningar man fått höra från allra första början, när man kommit till tro på Kristus, och att återvända till trons grunder.  ….
/Upp 3:3

_____________

Eftersom vi är heliga präster inför Gud och skall gå ut med evangelium och lära människor vem Jesus är och vad han gjorde för alla människor på korset….så får vi INTE FALLA AV– vi måste verkligen se till att vara vakna och inte hamna i ruttenhet som olika församlingar gjorde förr och som de gör idag.!  Vi ska ut från dem! Vi skall följa Jesus så som han bett oss att göra, eller rättare sagt: Han gav oss en order i missionsbefallningen  (Matt 28:16-20)

Rev 3:1 Och skriv till Sardes’ församlings ängel: “Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar; du har det namnet om dig, att du lever, men du är död.

__
Rev 3:2 
Vakna upp och håll dig vaken, och styrk det som ännu är kvar, det som har varit nära att dö. Ty jag har icke funnit dina gärningar vara fullkomliga inför min Gud.

Rev 3:3 Tänk nu på huru du undfick ordet och hörde det, och tag vara på därpå och gör bättring. Om du icke håller dig vaken, så skall jag komma såsom en tjuv, och du skall förvisso icke veta vilken stund jag kommer över dig.

Rev 3:4 Dock kunna hos dig i Sardes nämnas några få som icke hava fläckat sina kläder; och dessa skola vandra med mig i vita kläder, ty de äro värdiga därtill.

Rev 3:5 Den som vinner seger, han skall så bliva klädd i vita kläder, och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar.
_______
Är ditt namn skrivet i Livets bok? 

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.