Bibeln /Kan man lita på Bibel 2000? Se artikel här

 

Kan man lita på Bibel 2000?

Så heter en bok som du kan beställa från
Förlaget Dragen Ut
Box 11053,
507 11 BORÅS
Tel. 0735 – 99 27 18
http://www.dragenut.se/litteratur.php

Av Leif Johansson
som på 90 sidor visar många felaktigheter i Bibel 2000 och NT 81.

Tyvärr har han missat det som jag anser vara det allra största felet. Att de på många ställen har skrivit kyrka istället för församling.

I Kol. 1:18 står det: “Och han (Kristus) är huvudet för kroppen, för kyrkan…” Och i Ef. 5:23 har de skrivit: “Kristus är kyrkans huvud”. Detta är ju lögn! Kyrkans huvud är ju påven, den svarte påven, och djävulen. Kyrkan har förföljt och mördat millioner kristna, och den är kristendomens värsta fiende. Djävulen är den verklige kyrkofadern. Bibelöversättarna gör ingen åtskillnad mellan Guds folk och Satans kyrka. Av kyrkans gärningar ska vi känna kyrkan. Matt. 7:15-18.

Hur kan en bibelöversättare använda ordet “kyrka” för Guds folk, Kristi kropp? Kan de inte se skillnaden mellan mördaren och mordoffret? Och hur kan de som läser Bibeln undgå att notera denna uppenbara felöversättning, och inte reagera emot den? De första kristna var ingen kyrka. Att kalla de första kristna för “den första kyrkan” eller “urkyrkan” är en mycket grov förolämpning mot dessa kristna. Kyrkan är en massmördare. Någon kristen kyrka har aldrig existerat. Det är en väsentlig skillnad mellan ett organiserat kyrkosystem, och en levande organism. 1 Kor. 12:12-30.

Varför ska kyrkornas teologer och präster lägga sig i och göra sina uttalanden när det gäller översättning av Bibeln. Kyrkorna har ju alltid predikat falska läror. När Gud har sänt väckelse för att väcka och välsigna sitt folk, då har kyrkorna alltid varit emot.

Så var det på 1800-talet när man började predika och praktisera det kristna dopet. De första som började predika om dopet i Sverige blev landsförvisade, efter en rättegång inför Göta hovrätt. Det var svenska statskyrkan som var emot. Samma Satans kyrka som på 1700-talet höll Thomas Leopold fängslad i 43 år, därav 32 år i Bohus fästning, för att han hade förkunnat Guds ord på ett sätt som kyrkan inte gillade. Han avled 1771 i Bohus fästning, 77 år gammal.

Kyrkornas präster och biskopar som förföljer och landsförvisar de predikanter som vill förkunna Bibelns sanningar, varför ska de vara med och bestämma hur Guds ord ska översättas och tolkas?

Också i frikyrkorna predikar de falska läror. Pingstpredikanterna har hållit på i 100 år med att predika och praktisera en felaktig lära om Guds församling, och en felaktig lära om dopet i den helige Ande. Ingen kan med hjälp av Bibelns ord förklara hur pingstförsamlingarna, eller några andra frikyrkoförsamlingar har bildats. Det går bara inte, för de är inte grundade på Guds ord. De är alla religiösa svartbyggen. Det finns inget stöd i Bibeln för något sådant församlingsbildande. Kan du hitta ett enda ställe i Bibeln där det står att man bildade en församling? Man kan inte organisera fram en levande organism. Lika omöjligt är det att organisera fram en Guds församling.

Inom pingströrelsen tror man att människor kan vara medlemmar i Guds församling utan att vara döpta i den helige Ande, och att alla som är döpta i den helige Ande kan tala tungomål. Detta är tvärt emot Bibelns ord. I 1 Kor. 12:13 ser vi att i Guds församling, Kristi kropp, är vi alla döpta i en och samme Ande. Och i vers 30 ser vi att det är inte alla som talar tungomål.

I pingströrelsen, och även andra frikyrkor, har man predikat att dopet i den helige Ande är bara för dem som är födda på nytt. Man måste alltså bli född på nytt innan man kan bli döpt i den helige Ande.

Men på pingstdagen talade Petrus till ofrälsta människor, som alltså inte var födda på nytt, och han lovade att när de omvände sig och lät sig döpas så skulle de få den helige Ande som gåva. Och när de fick den helige Ande, vad hände då? Jo, då fick de det nya livet i Kristus och blev födda på nytt!

Somliga kyrkor kan förefalla vara levande kristna kyrkor, men det är för att det är många levande kristna där. Men dessa levande kristna borde inte hålla till i kyrkorna. Tänk på att alla kyrkor, även frikyrkorna, är släkt med den katolska kyrkan. Släktskapet mellan frikyrkorna och den katolska kyrkan är nu uppenbar. Frikyrkorna söker gemenskap med den katolska kyrkan och dess falska prästerskap, som de gamla väckelsepionjärerna kämpade emot!

Om någon medlem i en pingstkyrka säger, “Välkommen till att besöka vår kyrka”, då säger jag, “Nej jag går inte till någon kyrka. Istället bör du lämna denna kyrka därför att den är en del av det stora Babylon! När kristna använder ordet “kyrka” så vet de inte vad de talar om. När de kallar en pingstkyrka för “Guds församling” då är det en lögn!

Fastän kyrkorna aldrig har fått någon missionsbefallning från Herren, så har de hela tiden uppträtt såsom Guds representanter och menat sig ha auktoritet att bestämma över folket. Men Jesus gav sin missionsbefallning till sina lärjungar långt innan någon kyrka fanns till. Och kyrkorna har inte alls med den saken att göra. Matt. 28:18-20.

Kanske du har hört eller läst att Amerika är det moderna Babylon. Jag har aldrig sett detta i Bibeln. Men när vi läser i Upp. 17:e och 18:e kapitel kan vi förstå att det stora Babylon är både ett religiöst skökoväsen och en geografiskt område.

Av Upp. 18:9-10, 15-19 kan vi förstå att Babylon också är en geografisk plats. Jordens konungar, köpmän, skeppare, kustfarare och sjömän ska stå långt ifrån och jämra sig och gråta och sörja, när de ser röken av hennes brand. De vatten varest skökan tronar är folk och människoskaror och folkslag och tungomål. (17:1, 15).

Skökans “otukts vin” är kyrkans falska lära (17:2). Och i 18:4 står det: Drag ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Detta kan inte avse någon viss geografisk plats. Till vilket annat land skulle de då gå? Guds folk finns ju i många länder utöver hela jorden. Det är kyrkosystemet med dess falska prästerskap, som Guds folk ska draga ut ifrån.

Men vi ska inte bara draga ut. Vi ska också anfalla skökan. I Guds vapenrustning (Ef. 6:10-18), finns inte bara försvarsvapen, utan också anfallsvapen. Andens svärd är ett anfallsvapen. Herren uppmanar också sitt folk: Vedergäll henne vad hon har gjort, ja, giv henne dubbelt igen för hennes gärningar; iskänk dubbelt åt henne i den kalk vari hon har iskänkt. Upp. 18:6.

För att kunna avslöja och bekämpa kyrkan, och befria människor från hennes villoläror, så måste vi använda de rätta orden. Hur kan vi göra detta om vi använder samma ord “kyrka” också för de kristna? Kom ihåg att den stora skökan i Upp. 17:e och 18:e kapitel är den katolska kyrkan. Hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden. Och hennes döttrar är alla andra kyrkor. Ingen kyrka är grundad på Guds ord, inte ens de frikyrkor som har kommit till i samband med väckelse från Gud.

Katolicismen är inte bara en religion, utan i minst lika hög grad en politisk och militär makt. Den har ingenting med kristendom att göra, utan är av hedniskt ursprung. /Allan Svensson
http://www.algonet.se/~allan-sv/2000.HTM

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.