Bibeln /Jakobs Brev

Hopp och glädje över att vara Guds barn

Det är i motgångar och prövningar vår tro prövas och i dessa visar det sig hur stark vår tro på Gud är. Det är ju väldigt lätt att tro på Gud då livet som går på räls och glädjen bara flödar över i våra liv men vad händer när motgångar och frestelser kommer över oss? Hur är det med vår tro då? Faller vi in i misströstan och ger upp eller står vi fasta med tro på att det är just prövningen som gör att vi växer i tron.
Jakobs brev om tålamod och att stå fasta i tron

I Jakobs brev kan vi lära oss att hålla ut och på vilket sätt vi kan och bör hantera dessa prövningar. Jakob säger att vi ska glädja oss över våra prövningar ja, t.o.m räkna dom som den största glädje. Varför det? Därför att när vår tro prövas så får vi uthålligheten på köpet då vi håller ut och inte ger upp. Det är i dessa prövningar agnarna skils från vetet och de som tar dem på rätt sätt, kommer också att få livets krona som varar i evighet. (Jak 1:2-4)2 Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. 3 Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. 4 Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende.
Folkbibeln
Detta är ju den stora levnadskonsten för oss kristna att leva med tålmodighet just när det stormar som värst och när motgånga tornar upp sig inför oss. Här har vi alla möjligheter till att stärka vår tro på Gud och att bara låta svårigheten ha sin gång och förtrösta på Honom, så kommer vi att växa oss starkare i Honom. Vi undviker den inte och smiter inte undan, utan vi bara fortsätter med glädje att göra det vi ska göra.

Det är i dessa stunder eller tider vår verkliga karaktär visar sig; då vi är under press och hur vi reagerar på den. Det är lätt att vara vänlig och glad när allt går som smort i livet, men den stora konsten Jakob talar om här är att vara lika glad och vänlig då vi har det svårt och kanske andra behandlar oss orättvist. Detta är ju Guds process till att få oss att mogna och starka; inte att hålla oss borta från plågor.

Be till Gud om visdom
Om vi inte riktigt förstår vad det är vi råkat ut för och hur vi ska hantera situationen så ber vi till Gud om visdom, till att hantera den på bästa sätt. Vi ber inte att han ska ta bort den från oss då den säkerligen har kommit till oss för att vår tro ska prövas, utan vi ber om Guds ledning och att han öppnar våra ögon och öron så att vi med tålamod och uthållighet kan upprätthålla glädjen i det vi går igenom. (Jak 1:5-8)5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. 6 Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. 7 En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, 8 splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.
Folkbibeln
För vi går igenom och sedan då vi gått igenom då har vi gått igenom och så har vi blivit starkare och vi behöver inte blicka tillbaka på detta något mer.

Då vi ber så ber vi i tro och utan att tvivla. Den som tvivlar är likt havsvågor som drivs åt olika håll av vinden eller som trädtopparna som svajar åt olika håll dit vinden blåser och denna splittrade människa kan inte räkna med att få något av Herren. Men om vårt sinne är fast förankrat i vår tro på Gud och att det vi utsätts för är till för att få oss att växa andligen; då kommer vi få den visdom vi behöver för att klara av den.

Den rike och den fattige
Här i brevet talar Jakob om den rike och den fattige i församlingen och förmedlar att vår glädje inte hänger ihop med den världsliga rikedomen i form av pengar, ägodelar, makt, inflytande eller dyligt. Han säger att den ringa brodern ska berömma sig av sin höghet och den rike av sin ringhet. Oavsett vilken ställning vi har i samhället så är vi lika mycket värda i Guds ögon. (Jak 1:9-11)9 En ringa broder skall berömma sig av sin höghet, 10 och en rik av sin ringhet. Han kommer ju att vissna bort som blommorna i gräset. 11 Solen går upp med sin brännande hetta och sveder gräset, så att dess blommor faller av och dess skönhet förgår. Så skall också den rike vissna bort mitt i sin strävan.
Folkbibeln
Den som lever under knappa förhållanden kan glädja sig åt att rikedomen finns i Himlens Gud och den som har det väl ställt kan glädja sig i sin ödmjukhet och inse att pengar inte är bestående värden, utan att det är de Gudomliga värdena som är de bestående. Men om strävan efter rikedom får för stor betydelse i den rikes liv så kommer den människan att “vissna bort” mitt i sin strävan.

Fattig eller rik, svag eller stark, obetydlig eller inflytelserik; vi får alla prövningar. För den som känner sig mindre värd kan det vara nära till hands att falla in i självömkan och tycka: “Inte ser väl Gud till en sån som mig”. Eller för den som lever i stor framgång kan fällan vara att lockas in i högmod och tycka att:”Jag är bättre än de andra”. Men oavsett hur vi har det ställt så ser Gud till den som är ödmjuk och att vi behandlar varandra som att vi alla är Guds barn och inte mer värda eller mindre värda än någon annan.

Livets krona från Gud
Då vi håller ut i dessa prövningar och frestelser och bett våra böner om vishet för att klara av dessa så kommer vi att få Livets krona från Gud. Det är en krona av en evig välsignelse och av eviga värden från Gud som han har för oss som älskar Honom. Det är just dessa tester av vår tro som vi verkligen visar om vi älskar Gud över allt annat som finns på denna jord. Här får vi så belöningen för vår uthållighet och den sträcker sig längre än allt annat. Det är det eviga livet med Gud i Himlen. (Jak 1:12)12 Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.
Folkbibeln
Tänk på detta; de eviga värdena av det eviga livet och det Himmelska livet vi har med Gud då vi är uthålliga och har dessa värden framför ögonen, då är mitt i dessa prov. Det är något helt annat än vad denna jorden kan erbjuda och tänk vad underbart att ha en sådan stor Gud som vägledare och upplysare, till att klara av dessa prov vi sätts inför och som vi kommer att klara av, då vi i bön och tillbedjan får den vishet vi behöver för att växa oss starkare.

Det är just i och av dessa prövningar av vår tro som vi har den största glädjen. Då visas det var vi står i vår tro och om vi gläds åt då livet är lätt, så kan vi också glädjas åt då det bär emot. Vi undviker att falla in i misströstan och ger inte upp utan vi ser till de bestående Gudomliga värdena och att vi kommer att få det som finns därovan då vi består provet. Detta är det sanna kristna livet. /Johhny Dahl. Hemsida: Min Frid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.