Bibeln /GUDS församling

   jesus_034_small.jpg Följ Herren Jesus

Medan Herrens tempel är söndersprucket och förfallet, så bygger man fina och dyra kyrkor och tänker att detta är Herrens tempel. Jeremia 7:4.  Men hur fina och dyra kyrkorna än är, så är de inte Herrens tempel. De är bara efterapningar och förfalskningar av det gamla förbundets tempel.

*
Guds församling är Guds tempel, och det är inte byggt av trä eller sten. Det är ett andligt tempel, byggt av levande stenar. Ef. 2:20-22. 1 Petr. 2:5. Rom. 12:1. 1 Kor. 3:16. 2 Kor. 6:16. Guds församling beskrives också i Bibeln som Kristi kropp. Rom. 12:4-5. 1 Kor. 12:12-27. Ef. 1:22-23. 4:16, 25.

*

Guds församling är född. Inte bildad på organisatoriskt sätt. Församlingen föddes på pingstdagen när Jesu första lärjungar blev födda på nytt genom att Jesus döpte dem i den helige Ande. Anden gav dem det nya livet i Kristus så att de blev födda på nytt. Sedan har Guds församling levt här på jorden generation efter generation.

*

Deras huvudsakliga uppgift som predikanter och församlingsföreståndare är att ha omsorg om Guds församling. Men det har de inte ens tänkt på. Varför det? Jo, de har haft fullt upp med att ha omsorg om sina frikyrkoförsamlingar och sina fina kyrkor. Och så har de haft ekumeniska möten med andra kyrkor och samfund. Men vad är då dessa kyrkor och samfund för någonting? De tillhör det stora Babylon, som Herren befaller sitt folk att lämna. Upp. 18:4.
*

Guds församling är ingen kyrka. Ordet “kyrka” finns ingenstans i Bibeln. Bibelns benämning på kyrkan är “den stora skökan” och “det stora Babylon”.

Guds församling är Kristi kropp, och vi som tror på Jesus och är födda på nytt, vi är lemmar i denna kropp. Man behöver inte ansöka om medlemskap i någon frikyrkoförsamling för att bli medlem i Guds församling. Och det behövs ingen pastor eller någon frikyrkoförsamling för att fatta beslut om medlemskap i Guds församling. Gud har själv fattat det beslutet för länge sen, redan innan han skapade världen. Ef. 1:3-14.

Vad är en frikyrka, jo det är en kyrka-församling som får medel ifrån staten för att kunna existera, de var alltså INTE bundna vid staten, men sedan 80-telet fick de bidrag, och nu är de bidragsberoende nästan allihopa….
*

Gud har aldrig grundat någon kyrka. Av frukten känner man trädet. Av kyrkornas frukt (gärningar) ska vi känna kyrkorna, och förstå att djävulen är den verklige kyrkofadern. Matt. 7:16-20. Vad har kyrkorna och samfunden åstadkommit? Vad har de uträttat?

*

De som är så förmätna så de tror att de kan utesluta människor från Guds församling, de har inte makt att utesluta någon annan än sig själva från Guds församling. “Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.” Rom. 8:38-39.

*
I frikyrkorna förekommer ingen undervisning om Guds församling. En sådan undervisning skulle bli förödande för hela frikyrkorörelsen. Den skulle riva upp själva grunden för frikyrkorna, och avslöja dem som religiösa svartbyggen.
Varför är Guds folk uppsplittrat i många olika kyrkor och samfund? Det är för att sanningen om Guds församling inte har blivit förkunnad. Pingstpredikanter har hållit på i 100 år med att predika och praktisera en falsk lära om Guds församling, och baptistpredikanterna ännu längre.
*

Det kan inte finnas mer än en Guds församling på samma plats. Ty i en och samme Ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. 1 Kor. 12:12-13. Rom. 12:4-5.
Herren Jesus är fullkomlig och hans namn behöver inte kompletteras med någon partietikett. I politiken använder man partinamn som man röstar på. Men för oss kristna finns det bara ett parti att rösta på. Det är Nasaréens parti. Rösta på den store juden från Nasaret. JESUS heter han. Hans parti mötes allestädes med gensägelse, Apg. 28:22, Luk. 2:34. Men det är det enda kristna partiet. Rösten lägger du i bönevrån, då hörs den ända till himlen. Och du kan rösta på honom varje dag.

*

Denna falska lära är allmänt godkänd och trodd överallt i kyrkor och samfund, från den katolska kyrkan och genom hela raden av kyrkor, ända till pingstförsamlingar och maranata-församlingar. Dessa kyrkor och frikyrkoförsamlingar är alla grundade och uppbyggda på denna falska lära om Guds församling. Och det är dessa som utgör det stora Babylon, som Herren befaller sitt folk att komma ut ifrån.
I Upp. 18:4 befaller Herren sitt folk att draga ut ifrån det stora Babylon, den stora skökan. Därför är det mycket lätt att förstå vad det stora Babylon är, och var det finns. Det stora Babylon är just där Guds folk befinner sig.

Hur ska Guds folk kunna draga ut ifrån det stora Babylon om de inte redan befinner sig där? Var är de kristna? Var håller de hus? Jo, i alla kyrkor och samfund! Det stora Babylon är den katolska kyrkan tillsammans med alla andra kyrkor och samfund, också frikyrkor såsom pingstkyrkor och maranataförsamlingar.
På Internet pågår diskussioner om vad Babylon är, och många skriver om det på sina hemsidor. Men detta borde ha varit färdigdiskuterat för länge sen. Det är nu hög tid på att gå från ord till handling, och åtlyda Herrens befallning. Har du varit lydig Herrens befallning och lämnat det stora Babylon?

/ Ja jag har dragit ut därifrån, och jag har fått höra att jag INTE har GUDS BESKYDD för att jag inte tillhör en församling. MEN, jag vet VEM jag tillhör, och det är Gud själv. Jag är fri att be i min bönevrå, jag är fri att prisa Herren, på det sätt som den helige Ande leder mig till………jag följer Jesus.  Detta inlägg är saxat från Allan Svenssons hemsida, som jag lärt mycket ifrån och som man borde läsa

http://www.algonet.se/~allan-sv/INNEH.HTM#X

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.