Avfallet i kristenheten /Hosea, Överlåtelse

 

*Lita på Gud*

Vi kan se att det stora avfallet har börjat och vi kan se att det finns falska profeter lite överallt i de dagar vi lever i. Så var det också på Hoseas tid och därför står det i Hosea bl a följande:

“Dock bör man icke så mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå honom, eller förebrå ditt folk, som man bör gå till rätta med prästen. Hosea 4:4.” Det finns information i bibeln som man bör ta emot, och man bör ju följa Guds ord, eller hur? Ta reda på sanningen, för Gud skall ha lagt den i våra hjärtan, men är vi förstockade så blir det svårt att lära sig det som Gud talar om genom hela bibeln. Därför har jag tagt med ett starkt inlägg från Allan Svensson, som talar om just detta med kunskap i de sista tiderna:

 “Varför får inte Guds folk någon kunskap? Därför att de som skulle vara herdar och lärare i Guds församling är själva insnärjda i falska läror. De tror att frikyrkoförsamlingarna är Guds församlingar.

Det finns predikanter och bibellärare i tusental, vad håller de på med? Jo, de håller på år efter år, och årtionen efter årtionden, med att förkunna och praktisera en falsk lära om Guds församlig. Vad gör de på bibelskolorna? Finns det ingen där som kan undervisa om Guds församling, eller om dopet i den helige Ande?

Pingstpredikanter brukar påstå att de förkunnar allt Guds ord, men det gör de inte. Varför predikar de aldrig sanningen om Guds församling? Varför tar de inte upp det här med kyrkor och samfund och reder ut detta så att folk får reda på hur det är? Folk vet ju inte ens vad de är medlemmar i för någonting.

I Bibeln finns mycket kunskap om Guds församling att hämta, men som pingstpredikanterna inte nämner någonting om. T.ex. Hur många medlemmar i pingströrelsen är döpta i den helige Ande? Svar: Ingen vet. Men om vi frågar, hur många i Guds församling är döpta i den helige Ande? Då har vi svaret direkt i 1 Kor. 12:13: 

“I en och samme Ande är vi alla döpta till att utgöra en kropp…” Men det är inte alla som talar tungomål. Vers 30. Detta visar att pingstförsamlingarna är inte Guds församlingar. Ett medlemskort i en pingstförsamling är inget bevis för att medlemmen är frälst.

Om pingstpredikanterna skulle förkunna hela sanningen om Guds församling, då skulle det förstöra pingströrelsen totalt, för den är inte grundad på Guds ord. Pingströrelsen, och alla andra frikyrkor, är delar av det stora Babylon, som Herren har befallt sitt folk att komma ut ifrån. Upp. 18:4.

När pingstväckelsen kom så var den starkast och bäst den första tiden, innan man började med ett nytt “församlingsbildande”. Dessa s.k. pingstförsamlingar var början till ett nytt kyrkosystem. Man kapslade in väckelsen i detta kyrkosystem, och kallade kyrkosystemet för “pingstväckelse”. Förkunnelsen förlorade sin sälta och blev ljum och tolerant. Väckelsens eld började slockna och det blev andlig stagnation och tillbakagång. Ännu idag har de kristna inte insett sambandet mellan väckelsens stagnation och bildandet av samfund och kyrkosystem.

Varför slocknade väckelsens eld? Det var för att man slutade kämpa för Bibelns sanningar och gav efter för den stora skökans falska församlingslära. Man respekterade samfundens församlingar såsom Guds församlingar. Detta visar att man i grunden hade samma församlingslära som i samfunden. Att ge efter för en falsk lära innebär också att öppna för ondskans andemakter så att de får inflytande på verksamheten. Likasom den helige Ande verkar i enlighet med Guds ord, så verkar de onda andarna genom sina falska läror. Den kamp vi har att utkämpa är inte mot människor, utan mot ondskans andemakter och deras falska läror. Ef. 6:10-18.

Pingstförsamlingarna är grundade på en falsk lära om Guds församling, och den helige Ande kan inte rätta sig efter en falsk lära, och ge sin välsignelse till en verksamhet som är uppbyggd på denna falska lära. Om väckelsepredikanterna hade studerat vad Bibeln lär om Guds församling och rättat sig efter Bibelns ord, då hade väckelsen fortsatt, och ännu fler människor hade blivit frälsta. Detta kyrkosystem som kallas Pingströrelsen har alltså varit orsak till att många människor gått evigt förlorade, helt i onödan.

Det står i 2 Kor. 5:10, “Ty vi måste alla sådana vi är, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.” De som har uppträtt såsom predikanter och bibellärare och församlingsföreståndare måste svara inför Herren för hur de har predikat och undervisat i Guds ord. Hur mycket omsorg om Guds församling har de visat? Hur mycket av kyrkornas och samfundens falska församlingslära har de avslöjat? Hur många medlemmar har de hjälpt komma loss från samfunden, pingströrelsen och kyrkan?

Det är nu hög tid för alla pingstpredikanter och samfundspredikanter och maranata-predikanter att ödmjuka sig inför Guds ord och bekänna att de hela tiden haft en felaktig lära om Guds församling, och en felaktig lära om dopet i den helige Ande. De måste rätta till sin förkunnelse så att den stämmer överens med Guds ord.

De kommer att få sin lön av Herren i den mån de har tjänat honom, men att de har tjänat en kyrka eller ett samfund är ingen merit. Detta är något som de måste blygas för och skämmas för. De kan inte ta kyrkan eller samfundet med sig till himlen. Kyrkor eller samfund kan aldrig omvända sig och bli frälsta, för de har ingen del i Jesus försoningsverk på korset. När Jesus dog på korset så beredde han en väg till Gud för människor, men inte för kyrkor och organiserade föreningsrörelser. Hebr. 10:19-22.

Någon kanske tycker att jag (Allan Svensson, hemsida) skriver för mycket om pingströrelsen och om kyrkor och samfund. Men det är livsviktigt för allt Guds folk att få reda på detta. När Jesus kommer, då ska allt Guds folk ha lämnat det stora Babylon. De som hatar kunskapen om Guds församling, de blir kvar i kyrkorna och samfunden, och de kommer att få sin del av den stora skökans plågor. Upp. 18:4./http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA95.HTM#förbi

Skall vi ta Guds ord på allvar? Ja. Skall vi lyda honom? Ja. Bekräfta din egen överlåtelse till Gud. Acceptera hans ledning, var trofast i din kärlek till Gud, och håll dina löften…/M

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.