Avfallet i…/Ändetidens förförelse, Emerging Church

Emerging Church- en stor del i ändetidens förförelse

Wikipedia har en ganska bra sammanfattning om vad Emerging Church handlar om, och Wikipedia ska ju anses vara objektiva och sakliga. Därför blir det också intressant att se hur en förhoppningsvis saklig och objektiv analys ger en kuslig bild av hur detta med Emerging Church faktiskt har skökoreligiositetens kännetecken:

      Lämna inte Gud.

Jag   /Berndt Isaksson/  citerar här några valda rader och längst ned har du länken där du kan läsa allt det som står på Wikipedia ang. Emerging Church:

Flera av företrädarna för Emerging Church, bl.a. Brian McLaren, är kristna ledare som varit på väg att förlora sin tro men kommit fram till att det snarare är tilltron på modernismens (med “modernism” menas det dominerande paradigmet i västvärlden mellan i vid mening 1500- till 1970-talet) kristendomstolkning och inte den kristna tron i sig som de har förlorat. I stället för att förkasta kristendomen har dessa börja omtolka den utifrån det postmoderna paradigmet.

Och ännu flummigare blir det:

Grunden för Emerging Church är en reaktion mot ett antal drag som företrädarna ser hos den modernistiska kyrkan. Bland dessa drag kan nämnas ett slags epistemologiskt övermod som yttrar sig i en alltför självsäker attityd mot andra livsåskådningar, kyrkliga samfund och mot andra religioner. I stället förespråkar Emerning Church-samtalets företrädare en ödmjuk och öppen hållning som vågar möta andra perspektiv i dialog. Emerging Church är därför en mycket ekumeniskt inriktad rörelse som i hög grad betonar den rika varition av tankar och uttryck som ryms inom kristendomen idag och i kyrkans historia. På samma grund kritiseras den modernistiska kyrkan för sin systematiska teologi i vilken tron spaltas upp i teser och dogmer. I stället förespråkas en narrativ teologi som ser på Bibelns mångfassetterade berättelse och många tolkningsmöjligheter och betonar tron som någonting större än summan av trosartiklar.”

Har man sen inte efter det insett att Emerging Church är en av ändetidens riktigt farliga andliga förförelsekonster, så bör man inse det när man läser de sista raderna:

”Ett medel för detta är bland annat så kallad “årgångstro”,

d.v.s. att som pastorn Dan Kimball och hans församling Vintage Faith Church i Santa Cruz, Kalifornien, återanvända historiaka uttryck som medeltida hymner och mysticistiska ritualer m.m. ikombination med dagens kultur och musik. Det kan handla om en meditativ vandring genom en labyrint kombinerat med elektroiskmusik och ljuseffekter m.m. Inom den Emergent Church-strömmning som kallas “Alternative worship” (Alternativ tillbedjan) finns väldigt få kopplingar alls till de vanliga kyrkornas sätt att tillbe, snarare är det tillbedjan på ett sätt som den skulle gå till om den kristna tron hade fötts idag utan någon kyrklig tradition.”

Kära vänner – Emerging Church är ingen egentlig organisation utan ett nätverk som sprids snabbt över världen, och jag anser det vara tydligt att detta är ett  avgörande bidrag i förberedandet av den Antikritliga religionskult som kommer presenteras i samband med Antikrists framträdande. Idag är MÅNGA präster, pastorer och andra ledande personer mycket mera engagerade i nätverket Emerging Church än vad de fleta av oss kanske riktigt har förstått. / Berndt Isaksson

http://sv.wikipedia.org/wiki/Emerging_Church

Ohlins har ett verkligt och berättigat varningsrop till svensk kristenhet när det gäller den falska andeutgjutelse som nu tycks vara på väg även till Sverige, dvs något liknande de vi såg under Todd Bentleys kampanj i Lakeland.

 Läs detta och sprid det vidare:

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_10-4-10.html

 Berndt

Jag har både i privata mail och här i samtalsforumet fått frågor ang. det som kallas Emerging Church, vilket ju är ett mycket omfattande begrepp för något som nu växer fram med en allvarlig villfarelse och som redan lett många kristna och hela församlingar bort från den sunda tron.

Här ett litet videoklipp där Mark Driscoll, ganska bra klargör vad ”Emerging Church” handlar om. Lyssna till detta:

 http://www.youtube.com/watch?v=58fgkfS6E-0

 Titta även på Mark Driscolls suveräna analys att Joel Osteens förkunnelse:

 http://www.youtube.com/watch?v=7IuiUOapK1w

 Och inte minst detta informativa panelsamtal om Enarging Church och postmodernismen:

http://www.youtube.com/watch?v=gv6uxCch7oc&NR=1&feature=fvwp  /Berndt Isaksson

—-Det är verkligen nödvändigt att ta del av sådana texter och upplysning som denna  här ovan och liknande info, det är skrämmande och det är spännande tider vi lever i.—Maria

5 thoughts on “Avfallet i…/Ändetidens förförelse, Emerging Church

 1. Hej Janne, Ja, Det är så väldigt befriande att tro på Gud. Vi behöver inte vara rädda, för han har ju kontrollen.
  Tack Janne för dina inslag här, jag är glad för dem.
  /Maria

 2. Hej Det finns så mycket som är skrämmande i den nya tiden som kommer…ny tid? Som andra i olika organisationer bestämmer? Det är GUD som bestämmer och de som går in i detta nya kommer bittert att ångra sig och de kommer att få sitt straff.

  INGEN kan gå emot Gud.

  Det som kommer är inte ärligt, det är inte Gud i detta. Husförsamlingar finns redan, och underjordiska församl finns redan, frågan är bara när de blir totalförbjudna.

  Om man skall synkronisera och bestämma, kan man bestämma över den helige Ande? Nej.
  Det är bara med sorg vi ser den “nya” tiden komma och vi får stå fast vid Gud, den Gud som frälst oss, och som beskyddar och bevarar oss i de tider som kommer. Hur var det på apostlarnas tid? det vet vi, och de fick lida, eller hur? Vad är det som säger att vi kommer att bli förskonade? Vi kan bara ropa på Gud, och göra vår del.
  Gud säger i sitt ord hur det kommer att bli, både början och slutet bestämmer han över, vad härligt att veta. Det finns ingen som kan ta bort min tro på en stor Gud,

  eller :

  få mig att gå in i sammanhang där jag inte skall vara, om inte Gud säger så./Maria

 3. (Kyrka i e-åldern)

  Kollade fem minuter på Mark Driscolls presentation av 4 riktingar inom E-CH.

  1. Församlingsplantering
  2. Små husförsamlingar
  3. Pastorerna (evangeliska)
  4. Pastorerna (liberala)

  Här verkar det som om alla uttryck för tro är en del av E-Church!

  Tycker det låter mycket det går mycket email – my space – facebook – twittrande i E-kyrkan…åtminstone om man räknar hur församlingar planteras.

  Detta behov att synkronisera och organisera de troende i världen – är det Herdens röst vi hör här? Eller kanske det är någon annan herde – med lite vassare tänder?

 4. Emerging church verkar vara ett ledarstyrt, informellt och internationellt nätverk. Exempel på andra ledarstyrda nätverk är EU, World Economic Forum, en flod av tankesmedjor och transnationella korporationer. Det är kanske så man ska se Emerging Church också.

  Vad har det här med tron på Jesus att göra?
  Förstår du det, Maria?

  🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.