Avfallet…/Culture of Pentecoast S:ta Clara

På väg mot Rom 

Från Bibelfokus hämtar jag följande:

 

 

 

Ytterligare ett tecken på ett eskalerande avfall i kristenheten:

(Läs om andra tecken på avfall här)

Helgen den 28-31 oktober 2010 anordnas den karismatiska konferensen “Culture of Pentecost”. Konferensen arrangeras av S:ta Clara kyrka i Stockholm, Stockholms Katolska stift samt Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige (KKS). Syftet med konferensen är bl.a. detta:

“Konferensen vill lyfta fram pingsten och de andliga nådegåvorna som en viktig del i Kyrkans liv, informera och inspirera alla troende att som aktiva medlemmar i Kristi kropp öppna sig för och leva i pingstens fulla verklighet i enlighet med vad de två senaste påvarna sagt

 Bland konferensens talare finner vi:

Ulf Ekman – ja, ni vet ju vem han är, men jag tror mer och mer att han också är påvens och jesuiternas sändebud till Sverige för att återföra Sveriges folk till lydnad under “Petri stol”, dvs. påvekyrkan. Allvarligt talat!

Anders Arborelius – biskop i Stockholms katolska stift

Inga Pagreus – diakon i Svenska kyrkan

Charles Whitehead – katolik från England med mångårig tjänst inom Katolska karismatiska rörelsen

Fr Wilfried Brieven – katolsk präst från Belgien och har varit personlig sekreterare åt framlidne kardinal Leo Jozef Suenens

mfl…

På konferensens program finns mässor, laudes, pontifikalmässa, seminarier, m.m. Det stora ämnet för konferensen är den Helige Ande, ekumenik och Enhet! Några rubriker visar på detta:

*”Den Helige Ande, kärlekens, kraftens och enhetens Ande” – Ulf Ekman

*”The Challenge of Ecumenism. Den Helige Ande och enheten” – Charles Whitehead

*”The Power of Unity – Working together in the Power of the Holy Spirit” – Charles & Sue Whitehead, Ulf Ekman

S:ta Clara kyrka är i dag en EFS-församling, och borde alltså vara en luthersk, evangelisk, lågkyrklig församling om man ser till andan inom EFS. Det är alltså oerhört förvånande att S:ta Clara kyrka nu så ogenerat väljer att samarbeta med Katolska kyrkan, en kyrka som har miljontals torterade och dödsoffer på sitt samvete, en teologi som inte stämmer med Bibeln samt ritualer, ett prål och en hierarki som saknar motstycke. Men jag tror att detta samarbete är ett tidstypiskt utslag av den kollegiala korruptionen bland våra kyrkoledare. Och när det gäller Ulf Ekmans deltagande verifierar väl bara hans medverkan det som många redan vet om hans agenda.

Eukaristisk tillbedjan
Ett tydligt exempel på villolärorna inom Katolska kyrkan är tillbedjan av oblatbrödet. Detta kallas ibland för eukaristisk tillbedjan. Eftersom Katolska kyrkan menar att oblaten rent fysiskt blir till Jesu levande kropp när prästerna läser nattvardens invigningsord, kan detta bröd också tillbedjas. Man placerar då oblaten i en solformad ställning, kallad monstrans, och för fram denna till församlingen för att tillbedjas. Det finns även monstranser uppställda för tillbedjan över Internet, se http://savior.org/. Enligt Bibeln är detta avgudadyrkan, något som väcker Guds vrede!

Under hela konferensen “Culture of Pentecost” finns en monstrans uppställd för eukaristisk tillbedjan. Observera alltså att S:ta Clara kyrka är medarrangör av denna konferens och att Ekman är en av talarna. Bilden nedan är klippt ur programbladet. Monstransen är föremålet till vänster i bilden.

Vill du läsa en mer detaljerad artikel om monstransen och eukaristisk tillbedjan, kan du göra det i Några tankar om “förödelsens styggelse”.

Varför skriver jag då om detta? Jo, för jag vill varna för att hoppa på detta ekumeniska tåg som har Rom som slutstation. Jag tror det slutar i bundenhet och slaveri! Katolsk tro är inte evangelium! Katolsk tro är inte ett barnaskap hos Gud och en trons vila! Katolsk tro äger inte en förvissning om frälsning! Katolsk tro har aldrig varit och är än mindre idag en helt bibliskt förankrad tro. Är det en biblisk tro du söker, så lämna alla dessa sammanhang som går den nya ekumenikens väg!

• Läs mer om Katolska kyrkan och katolicism

• Läs mer om kristen enhet och ekumenik  /Lennart Jareteg

Källa för informationen: Isidor Katolskt Forum

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.