Att lyda Gud/ Jag har min lust i dina stadgar….

 

Sitt ner en stund i lugn och ro och begrunda orden…..

Hur skall man som frälst troende   klara av sitt liv och kunna lyda och ära Gud och hålla sig ren inför honom? Den frågan har väl den troende alltid frågat sig och svaren finns ju i bibeln, Guds Ord.

I Psalm 119 handlar det om allt som en människas liv kan innehålla. Det står om att vara förståndig/vis, för att vara nära Gud och göra hans vilja. Att hålla hans bud. Läs gärna vad författaren till psalm 119 säger. Man tror att det är prästen Esra som skrivit den.Några verser:

Psa 119:1  Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter HERRENS lag.
Psa 119:2  Saliga äro de som taga hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söka honom,
Psa 119:3  de som icke göra vad orätt är, utan vandra på hans vägar.
Psa 119:4  Du har givit befallningar, för att de skola hållas med all flit.
Psa 119:5  O att mina vägar vore rätta, så att jag hölle dina stadgar!
Psa 119:6  Då skulle jag icke komma på skam, när jag skådade på alla dina bud.
Psa 119:7  Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta, när jag får lära din rättfärdighets rätter.
Psa 119:8  Dina stadgar vill jag hålla; övergiv mig icke så helt och hållet.
Psa 119:9  Huru skall en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig efter ditt ord.
Psa 119:10  Jag söker dig av allt mitt hjärta; låt mig icke fara vilse från dina bud.
Psa 119:11  Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag icke skall synda mot dig.
Psa 119:12  Lovad vare du, HERRE! Lär mig dina stadgar.
Psa 119:13  Med mina läppar förtäljer jag alla din muns rätter.
Psa 119:14  Jag fröjdar mig över dina vittnesbörds väg såsom över alla skatter.
Psa 119:15  Jag vill begrunda dina befallningar och skåda på dina stigar.
Psa 119:16  Jag har min lust i dina stadgar, jag förgäter icke ditt ord.
Psa 119:17  Gör väl mot din tjänare, så att jag får leva, då vill jag hålla ditt ord.
Psa 119:18  Öppna mina ögon, så att jag kan skåda undren i din lag.
Psa 119:19  Jag är en främling på jorden; fördölj icke dina bud för mig.
Psa 119:20  Min själ är sönderkrossad av ständig trängtan efter dina rätter.
Psa 119:21  Du näpser de fräcka, de förbannade, dem som fara vilse från dina bud.
Psa 119:22  Tag bort ifrån mig smälek och förakt, ty jag tager i akt dina vittnesbörd.
Psa 119:23  Ja, furstar sitta och lägga råd mot mig, men din tjänare begrundar dina stadgar;
Psa 119:24  ja, dina vittnesbörd äro min lust, de äro mina rådgivare.

*
Håller man sig till Guds ord och följer det och inte viker av på dåliga och bekväma vägar- då går det bra.
Håller man sig till att vandra med Gud i kärlek och ha bestämt dig för att Gud är den viktigaste personen i ens liv- ja då går det bra! Då har man förstått vad tro och kärlek till Gud är.

   –  öppnade ögon-    /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.