Att bli frälst /Visshet. Rom 8 / Lev som Gud vill.

 

*

Guds Ord är sanna och lever vi efter dem så lever vi det liv som Gud vill, som han bestämt åt oss. Om vi struntar i Guds Ord hamnar vi i knipa.I det ögonblick som vi bestämmer oss för att tro på Jesus som vår frälsare är vi frälsta. (Rom 3:21-26, 5:1-11; 6:1-11; , 22-23) och vårt nya och eviga liv tar sin början. Vi kan också vara trygga i det vi inte kan se nu, men som kommer, den eviga frälsnigen, och vi kan lita på att Gud inte kommer att svika oss. Därför måste vi vända om och göra det som är rätt, och vandra på den väg som Gud bestämt.-Trots prövningar! Man klarar dem!

Frälsningsvisshet:

Rom 8:5  Ty de som äro köttsliga, de hava sitt sinne vänt till vad köttet tillhör; men de som äro andliga, de hava sitt sinne vänt till vad Anden tillhör.

Rom 8:6  Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.
Rom 8:7  Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det.
Rom 8:8  Men de som äro i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud.
Rom 8:9  I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till.
Rom 8:10  Om nu Kristus är i eder, så är väl kroppen hemfallen åt döden, för syndens skull, men Anden är liv, för rättfärdighetens skull.
Rom 8:11  Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder.
Rom 8:12  Alltså, mina bröder, hava vi icke någon förpliktelse mot köttet, så att vi skola leva efter köttet.
Rom 8:13  Ty om i leven efter köttet, så skolen I dö; men om I genom ande döden kroppens gärningar, så skolen I leva.

Rom 8:14  Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn.

Rom 8:15  I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: “Abba! Fader!”
Rom 8:16  Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn.

Rom 8:17  Men äro vi barn, så äro vi ock arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lida med honom, för att också med honom bliva förhärligade.

Rom 8:18  Ty jag håller före att denna tidens lidanden intet betyda, i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss.

Rom 8:19  Ty skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse.

Rom 8:20  Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, icke av eget val, utan för dens skull, som lade den därunder; dock så, att en förhoppning skulle finnas,

Rom 8:21  att också skapelsen en gång skall bliva frigjord ifrån sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet.

Rom 8:22  Vi veta ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas.

Rom 8:23  Och icke den allenast; också vi själva, som hava fått Anden såsom förstlingsgåva, också vi sucka inom oss och bida efter barnaskapet, vår kropps förlossning.

Rom 8:24  Ty i hoppet äro vi frälsta. Men ett hopp som man ser fullbordat är icke mer ett hopp; huru kan någon hoppas det som han redan ser?

Rom 8:25  Om vi nu hoppas på det som vi icke se, så bida vi därefter med ståndaktighet.

Rom 8:26  Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar.

Rom 8:27  Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad Anden menar, ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga.

Rom 8:28  Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.

/Lev för Jesus  –  det bästa livet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.