Antikrist / S Reichman Ande och kött

Här får du ta del av Sven Reichmans predikan om Antikrist och om Ande och kött. Detta skall du verkligen läsa och tänka över, det är mycket bra och länken där det finns kommer här:

http://www.elvorochjanne.se/undervisning/svenska/bibelstudier/SR_Ande-Kott5.html

1 Jo 3:7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. 8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Många kommer i själavården med dessa verser och säger: Jag måste ju vara ett djävulens barn för den som syndar är djävulens barn. Ja det kanske händer att vi alla gör lite då och då. Vi kan ju ta och läsa några verser till så blir det ännu mer skrämmande.

1Jo 3:9 Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10 På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.

Hur känns det nu efter dessa verser? Mår du bra eller kommer själv fördömelsen över dig som en slemmig bläckfisk? Jag antar det senare.Vi måste förstå vad texten talar om här. För den talar egentligen inte om dig och mig. För Johannes gör sig inte någon illusion om att vi skall vara syndfria någonstans.

1Jo 3:1 Se, vilken kärlek (Ande – Agape) Fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen (Drivna av Köttet) känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. 2 Mina älskade (Ande Agape) vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 3 Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.

 

Vi blir inte helt fria från att synda föränn Jesu kommer tillbaka och du är Guds barn redan idag och inräknad i Guds barnaskara. Är du Guds barn så står du under löftet att han skall fullborda sitt verk i ditt liv. Men han lovar inte att fullborda allt det där före han själv kommer tillbaka. När du får skåda honom sådan han är så kommer du också att bli den du djupast och innerst är. Du är ju nu en ny skapelse för där någon är i Kristus så är han en ny skapelse för det gamla är förgånget och något nytt har kommit.

Men säger du om det gamla är förgånget varför hänger det då kvar över mitt liv? Ja det hänger kvar men Gud har redan nu räknat in dig i den skara som kommer att få vara med om att få allting förändrat men han har inte gjort allting färdigt ännu. Jag tror att det är därför som det står att ingen kan se mitt ansikte och överleva. Verserna 1- 3 handlar ju om dig och mig eller hur? Var och en som har detta hopp till honom renar sig. Var och en i den här skaran ber honom om rening för sina synder. Johannes vet att vi är ofullkomliga människor precis som Gud vet att vi är stoft. Varför säger nu Johannes några rader senare att var och en som gör synd är djävulens barn och tillhör inte Gud? Han talar inte om dig och mig utan om antikrist (och hans ande) Vi tittar igen på 7 versen.

1Jo 3:7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han (Kristus) är rättfärdig.

Vi som nu har följt denna undervisning om tidens slut vet att varje gång så kommer varningen att: Låt ingen bedra er! Vi kan ana att Johannes talar om en eskatologisk innebörd. Att också denna texten handlar om tidens slut. En dag kommer det att komma en person som utger sig för att vara messias men som är hans fiende. Han är inte Kristus utan AntiKristus. Eftersom han står i en upprorsställning till Kristus så kan han ju inte gå omkring och göra rättfärdiga saker. Och det kan han ju inte heller. Johannes sa att det kommer att komma en messias gestalt som kommer att synda. Och han kommer inte från Gud. Jag tror att hela det här brevet är skrivet som ett varningens ord på hur antikrist (Och hans ande) kommer att komma. Vi skall se att det talas en hel del om Antikrist i det här brevet.

1Jo 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

Så bara ett kort stycke efter den här svåra texten så hittar vi talet om Antikrist. Och vi hittar honom straxt före också.

1Jo 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19 Från oss har de utgått men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. 20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. 22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. 26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.

Här säger Johannes att många antikrister har redan gått ut ur Kristi Kyrka och även den slutlige antikrist kommer att utgå ur Kristi Kyrka. Han kommer från början inte vara Buddist eller komma från Afrika efter att ha suttit och dunkat på nån trumma. Utan han kommer att komma ut ur Guds församling. Han kommer att röra sig med bibelord. Ni känner alla sanningen säger Johannes. Ja vi vet vad Gud har sagt till oss vilken plan han har. Det vi skall känna igen antikrist på är hans enastående förmåga att vrida runt bibelord. Han kommer att använda sanningen för att konstruera ett sanningens budskap. Antikrist kommer att säga att han är messias men ändå förneka att sonen är enda vägen till fadern. Det ser vi ju idag en klar dragning åt för laglösheten är ju redan verksamt.

Oh ja alla som ärligt söker Gud dom har ju säkert något gemensamt. Har ni hört den visan förr? Det har hållit många ”multi trosgudstjänster” eller vad man skall kalla det. Katolska Kyrkan hade en sådan för ett par år sedan nere i Italien. Katoliker och Protestanter och Hinduer och Muslimer och alla bad till var sin gud. Jag undrar hur det lät i himlen det måste jag säga? Även den Anglikanska kyrkan har haft liknande övningar. Så att det är på inmarsch mina vänner. Vi har snart tappat perspektivet att sonen är den enda vägen till fadern. Oh ja de har nog sin flik av sanningen och vi har våran flik av sanningen. Och det gäller ju att inte bli klassad som intolerant för då har man gjort bort sig i det Västerländska samhället. Ja man behöver inte vara elak mot människor, Men om vi inte står fast vid att sonen är enda vägen till fadern så riskerar vi att åka dit när den verklige antikrist dyker upp Så skriver Johannes nu så här:

26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.

Jaha behövs ingen lärare? Men det är ju ett konstigt uttryck för Gud har i församlingen satt Lärare. Så kommer Apostel Johannes nu här och säger att det inte behövs några lärare. Jo när antikrist kommer så kommer han att utge sig för att vara den enda som på ett riktigt sätt kan uttyda bibeln. Ni måste höra på mig för det är bara jag som kan höra från Gud och utlägga skriftens ord på ett rätt sätt. Johannes menar att det skall finnas ett ledarskap men dessa ledare har aldrig rätt att idiotförklara församlingen och säga att församlingen inget begriper för det gör den. Och det är församlingens uppgift att pröva det som sägs. Här varnas för alla sektledare som ställer sig över andra och säger att dom är de enda som begriper något.

V 24 Bevara det ni har hört från början säger han vidare.Det betyder att när antikrist pillar ihop sina nya lögnläror med hjälp av bibelord så kommer det uppstå läror som Guds folk aldrig hört talas om.Men vi skall bevara det vi har hört från början. Det är viktigt i vår tid när vi är så inriktade på att allting ska utvecklas och bli bättre och bättre för varje dag. Då är risken väldigt stor att det inte längre duger med det gamla vanliga evangeliet längre. Vi måste ju hitta någon som är lite mera i tiden. Det här gamla vanliga med nåd för syndare ja det dög nog på 1700 talet nej nu får vi nog hjälpa folk att komma ut ur deras mindervärdeskomplex istället det är ju det som är själva grejen. Ja vi ska hjälpa människor i deras lidanden och i nöd av alla slag Men grunden för evangeliet är fortfarande att det finns nåd för syndare dvs för oss allihop.Om vi nu går tillbaka igen till det 3:e kapitlet.

1Jo 3:9 Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud.

Nu ska jag göra en liten gissning. Det är nämligen så i Hebreiskan och Johannes kunde ju givetvis det språket. Hebreiskan har 2 olika ord för synd eller för verbet att synda.I Jobs bok hittar vi båda orden i en och samma vers. Job grubblar som man gör vid ett stort lidande: Vad ont har jag gjort för att det här skall drabba mig? Han kunde inte hitta någon motsvarighet till det öde som drabbat honom. Skriften visar klart att det här inte var Guds straff utan att livet bara är sånt här och kan drabba vem som helst. Hans 3 vänner anklagade honom rätt friskt att han måste nog ha gjort något fel ändå. När Job inget säger så hittar dom till slut på saker som han gjort. Och då blir han rosenrasande. Till slut är det en liten snorgärs som heter Elihu som får tala när de andra har tröttnat och hans anklagan går ännu längre.

Job 34:34 Kloka män skall säga, visa män som lyssnar till mig: 35 Job talar utan insikt, hans ord är utan visdom. 36 Job må prövas till det yttersta, ty han försvarar sig som ogärningsmän. 37 Han lägger uppror till sin synd, han klappar händerna mot oss och hopar sina ord mot Gud.

Elihu säger att därför att Job inte bekänner så skall han utstå prövningar hela tiden. Så säger han att till sin synd lägger han uppenbar ondska. Det finns ett ord som heter Chattah: Som betyder att synda av oförmåga eller av okunninghet. Det är synder som man sörjer över och kämpar emot så gott man kan men inte rår på i egen kraft. Elihu menar att i början när Job sitter och klagar så kan man ju förstå det för det är ju i alla fall lite synd om Job. Det kanske inte är så konstigt att han klagar lite på Gud för det är ju en sån synd som han inte rår för eller på.(Chattah)

Men när Jobs vänner nu har haft så förträfflig själavård och gett Job ljus över sina synder och han tycker att Job ändå framhärdar då handlar det om medveten och avsiktlig synd. (Pesha)

Jag tror att det är så att när Johannes skriver att den som är född av Gud syndar inte så menar han inte vår ofullkomlighet att göra fel för vi har ännu inte sett honom som han är och blivit förvandlade. Utan det är den avsiktliga synden (Pesha) som Johannes vill lyfta fram. Alltså den synd som man själv vinner nått på och som man väljer med vett och vilja fast man kunde låtit bli. Johannes menar att den som är född av Gud lever inte på det viset. Och då kan vi hålla med om det. Därför är det här inte en text som skall knäcka oss utan öppna våra ögon inför tidens avslutning.

1Jo 3:4 Var och en som gör synd, han överträder ock lagen, ty synd är överträdelse av lagen.(Anomia) 5 Och i vet att Han uppenbarades, för att han skulle borttaga synderna och synd finnes icke i honom.

Det är alltså inte den synd som man gör av oförmåga utan den synd som man frivilligt väljer som sätter sig över Guds vilja (Pesha)

Antikrist kallas ju för laglöshetens människa. Detta handlar inte om dig och mig utan detta är en varning inför tidens avslutning. Vi behöver inga nya attacker av självfördömelse och skuldupplevelser och dåligt samvete som brukar drabba en del som läser de här verserna.

1Jo 3:11 Ty detta är det budskap som I har hört från begynnelsen, att vi ska älska (Ande – Agape) varandra 12 och inte likna Kain, som var av den onde och slog ihjäl sin broder. Och varför slog han ihjäl honom? Därför att hans egna gärningar var onda (Rom 2 – Söka sitt eget/Kött) och hans broders gärningar rättfärdiga. (Ande – Agape) 13 Förundra er inte, mina bröder om världen (De som drivas av Kött) hatar er. 14 Vi vet att vi har övergått från döden till livet ty vi älska (Ande – Agape) bröderna. Den som inte älskar (Ande – Agape) han förblir i döden. (Kött) 15 Var och en som hatar sin broder, han är en mandråpare och I vet att ingen mandråpare har evigt liv förblivande i sig. 16 Där av att Han gav sitt liv för oss har vi lärt känna (Ginosko) kärleken (Ande – Agape) så är också vi pliktiga att ge våra liv för bröderna.

Johannes tecknar en bild av Kain och Abel här. Han menar att när tiden går mot sin fullbordan så skall också den här bilden gå mot sin fullbordan. För slutet kommer att bli en spegelbild av början av mänsklighetens historia. Då kommer Kain att stå fram som antikrist och Abel som Kristus Jesus. Vi kan förstå att Kain kommer att hata dem som inte sluter sig till hans rörelse och kommer att förfölja dem och göra det svårt för dem. Han kommer inte att dölja sitt hat. Och Johannes säger: Därav kan vi veta att vi har övergått från döden till livet. Att vi blir förföljda och hatade av den som säger sig vara Messias. 1 Johannesbrevet är en dubbelexponerad bild men vi kan där hämta mycket lärdom om vårt eget liv där om kärlekens väsen och natur. Men grundbilden är en bild av tidens avslutning. När tiden kommer när församlingen blir förföljd så kommer vi att behöva varandra på ett nytt sätt. Därför är det inte underligt att vi kan läsa dessa verser.

1Jo 3:17 Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder, när han ser honom lida nöd, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? 18 Kära barn, låt oss älska inte med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning. 19 Därav ska vi veta att vi är av sanningen och så kunna vi inför honom övertyga vårt hjärta därom, 20 att om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt.

Vi kommer att behöva varandra vid tidens slut och kärleken kommer då att strömma på ett sådant sätt att vi verkligen kommer att märka att Gud är större än våra hjärtan och vet allt. Jeremia hade profeterat att om inte staden gjorde bättring så kommer den att gå under. Detta var ju ett budskap som inte kliade i öronen så det dröjde ju inte länge innan man tog fast honom. Och nu skulle han minsann dömas och kanske avrättas.

Jer 26:13 Så bättra nu ert leverne och ert väsende, och hör HERRENS, er Guds, röst då vill HERREN ångra det onda som han har talat mot er. 14 Och vad mig angår, så är jag i er hand gör med mig vad er gott och rätt synes. 15 Men det ska I veta, att om I döden mig, så drar I oskyldigt blod över er och över denna stad och dess invånare ty det är i sanning HERREN som har sänt mig till er att tala allt detta inför er.

I skriften förstår vi att antikrist kommer att bli en mkt auktoritär ledare. Han kommer att säga sig vara den enda som kan utlägga Guds ord. Han kommer att kräva ovillkorlig underkastelse och lydnad. Vi behöver tränas att känna igen en auktoritär ledare och klarar vi det? Ja det gör jag säger du! Det tror jag inte alls att du gör. För den auktoritäre ledaren kommer att utge sig själv att vara profet. Jeremia han stod upp och talade om Guds straffdomar innan de kom. Och det kommer antikrist också att göra. Om någon inte gör som jag säger så kommer Guds eld att falla över honom. Det vågar vi inte riskera eller hur? Bäst att ställa in sig i ledet. Profeten är tomhänt, Profeten är maktlös, Profeten är hotad till livet just för sin profetias skull. Det är en väldig skillnad mellan att varna och att hota. Den som hotar han har i sin egen hand den makt han kan genomdriva sina hot. Men den som varnar är maktlös och helt utlämnad. Och kanske som regel måste plikta med livet för sin uppgift att varna.

Mat 5:11 Ja, saliga är I, när människorna för min skull smäda och förfölja er och sanningslöst säga allt ont mot er. 12 Gläds och fröjda er ty er lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju också profeterna, som var före er.

En auktoritär ledare hotar. En sann Herrens profet varnar. En auktoritär ledare dödar den som har en avvikande uppfattning. Profeten är den som själv får dö för sitt budskap. (Ande – Agape) Den här skillnaden mellan sann andlighet och falsk andlighet måste du och jag lära oss innan tidens slut./Sven R

Gud välsigne dig. Ta till dig detta. /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.