ALLA har syndat, ALLA kan bli fria, se video. Jesus är HERRE. Tro eller vetande

Här får du se vad den felaktiga religionen gör och säger: Det som är fel. / I stället: Du får se ATT JESUS ÄR HERRE och GER OSS FRÄLSNING OCH MER.

Se också:

VAD ÄR TRO? Artikel

Tro eller vetande

Fråga: Varför ser man så ofta att kristna försöker bevisa att Gud finns? Handlar inte kristendomen just om tro? Och tro är väl motsatsen till vetande, alltså nåt man bara kan göra utan bevis? Om man vet så tror man ju inte längre. (S.G.)

Svar: Tror du inte på dina föräldrar? Tror du inte på din lärare? Tror du inte på din läkare om han säger att du är sjuk (eller frisk)? Tror du inte på en polis som säger att ditt baklyse är trasigt?

Visst kan man tro på någon man vet finns. Det är faktiskt till och med ett villkor för att man ska kunna tro på någon!!!

När ordet “tro” används i bibeln, handlar det nämligen inte alls om tro i bemärkelsen “hoppas på” (dvs “vara lite osäker, trots allt”, lämna utrymme för tvivel, ungefär i stil med “jag tror att det blir sol i morgon, men…”), utan om förtröstan, om övertygelse, om förvissning – vetskap. (Det hebreiska ha’amin betyder att “vara säker”, “vara fast övertygad”, “ha tillit till”, “tro på” – dvs en övertygelse, visshet. Det gäller också det grekiska pisteúein, “hålla för sant”, “lita på”.)

Och när Jesus talade om att “tro på Gud”, så handlade det över huvud taget inte om att tro på Guds existens. Guds existens var en självklarhet för hans åhörare. Vad det handlade om var att tro på hans ord – och Guds existens är en förutsättning för att vi ska kunna tro på hans ord. Hur ska någon kunna “ha tillit till” Gud, “lita på” Gud, “tro på” att det han säger är sant – om man inte ens vet att han finns?

Det är naturligtvis inget fel i att tro utan bevis. Jesus säger ju själv:

“Lyckliga (saliga) de som inte har sett men ändå tror”

Men hur många kan tro utan att se? Och om man inte kan göra det – ska man då nöja sig med att förbli i okunnighet? Ska man nöja sig med att inte veta? Om vissheten om Guds existens är avgörande för tron på hans ord, så kan ju beviset för Guds existens utgöra skillnaden mellan evigt liv och evig död?

Om jag över huvud taget ska kunna lyssna på någon, lita på någon, tro på det någon säger eller har sagt – så måste jag först och främst veta att personen i fråga alls existerar! Första steget – förutsättningen för att en människa över huvud taget ska bry sig om att fundera på vad Gud vill – måste följaktligen vara att hon är helt övertygad om att Gud finns. För hur skulle hon kunna tro på någon som hon inte ens vet existerar?

Thor-Leif Strindberg https://alltombibeln.se/bibelfragan/bevis.htm


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.