Adam / Gud skapade världen. Moseboken 1-3

  Bild STEFFE

Ingen Adam – ingen Kristus
Vad händer när vi förnekar att 1 Mosebok 1-3 är historisk?

En av de mest förvånande sakerna i nutidens församlingar är hur få människor som verkligen tror att människan Adam och hans hustru Eva någonsin existerade, eller att de skapades just på det sätt som sägs i 1 Mos 2, och också att det hände just i början av den mänskliga historien, snarare än efter miljarder år av evolution.

Om du vill testa andligheten och biblicismen i en församling idag beträffande dessa frågor, gå bara dit och predika om ämnet “Män och kvinnor – äkta män och hustrur ” och utgå från bibelstället i 1 Mos 2:15-3:20. Du kommer att bli bestört över resultatet. Om du använder ordet “underordnande ” i relation till kvinnans roll, kommer sväljningarna, stönandena och suckarna att visa sig på Richterskalan. Och om du talar om “manligt ledarskap “, kommer taket troligtvis att blåsa av. Men den absolut största chocken kommer, när du påstår att de första mänskliga varelserna inte utvecklades från aporna, utan skapades spontant på gudomligt initiativ vid början av universums historia. Jag kan garantera att golvet ramlar ner just då. Om du är predikant, och du ser på alla de fientliga ansiktena hos många i församlingen, måste du faktiskt påminna dig om Herrens tröstande ord till Jeremia (Jer 1:8,17).

Beskrev Mose hur skapelsen gick till, att kvinnan skapades från Adams sida, p.g.a. sin skrala uppfattning om mänsklig biologi? Många bekännande kristna skulle svara “ja “. Är innehållet i 1 Mos kapitel 1 till 3 bara religiösa myter? Många bekännande kristna skulle svara “ja “. Skrevs dessa kapitel på detta sätt p.g.a. att Mose inte hade förmånen att ha tillgång till modern vetenskap som en hjälp för sitt tänkande? Många bekännande kristna skulle svara “ja “.

Om du ställer dessa frågor i många församlingar idag – t.o.m. i många evangeliska församlingar – kommer du att upptäcka, att det är nödvändigt att gå direkt tillbaka till ruta ett och visa människor de djupgående följderna av att inte tro på sanningen i de första tre kapitlen av 1 Mosebok. Så vad är följderna av att inte acceptera de första tre kapitlen av 1 Mosebok som fakta – och speciellt skapelsen av Adam och Eva som framställs i 1 Mosebok 2 vid begynnelsen av den mänskliga historien?

 1) OM VI FÖRNEKAR ATT 1 MOSEBOK 1-3 ÄR HISTORISK, GÖR VI HERREN JESUS KRISTUS TILL ANTINGEN EN LÖGNARE, OKUNNIG ELLER BEDRAGEN
Människor som gör anspråk på att vara kristna bär Kristi namn. Om Kristus inte var den som han gjorde anspråk på att vara, eller om det han sa inte var sant, då finns det ingen kristendom. Herren Jesus Kristus trodde uppenbart på historiciteten och sanningen om skapelsen och syndafallet i 1 Mosebok 1-3. För det första, påstod han att Adam och Eva hade skapats vid “världen begynnelse “, snarare än efter miljarder år av evolution. Hela citatet från Markus 10:6-8 lyder så här: “Men redan vid världens begynnelse ‘gjorde Gud dem till man och kvinna’. ´Fördenskull skall en man övergiva sin fader och moder. Och de tu skola varda ett kött.’ Så äro de icke mer två, utan ett kött .” Jesus trodde uppenbart på Guds spontana skapelse av den första mannen och kvinnan, precis som den framställs i 1 Mos 1:26-28. Han hade inga tvivel om historiciteten i detta. Och varför skulle han ha det? Han hade nämligen själv varit där vid skapelsen, och verkat tillsammans med Fadern (Joh 1:1-3). Han påstod också att Satan var en mandråpare “från begynnelsen ” och lögnens “fader ” (Joh 8:44-45) – en tydlig hänvisning till historiciteten av syndafallet i 1 Mosebok 3. Aposteln Johannes (den som stod Jesus närmast?) instämmer i detta när han säger att djävulen var en moraliskt ansvarig varelse, som har “syndat från begynnelsen ” och att Guds Son hade antagit kroppslig gestalt för att “göra om intet djävulens gärningar ” (1 Joh 3:8). Därför är det omöjligt att vara kristen och inte tro på historiciteten av 1 Mosebok 1-3. Jesus trodde på den. Och om han hade fel, var han antingen en lögnare, okunnig eller bedragen. Och om så är fallet, kan han omöjligtvis vara den syndfrie gudomlige Messias. Och om han inte är den syndfrie gudomlige Messias som han gjorde anspråk på att vara, är vår tro ett självbedrägeri och vi är de mest beklagansvärda av alla människor.

2) OM VI FÖRNEKAR ATT 1 MOSEBOK 1-3 ÄR HISTORISK, INNEBÄR DET ATT BIBELN INTE ÄR TILLFÖRLITLIG

Det är uppenbart att inte bara Herren Jesus, utan också hans apostlar och andra som skrivit bibeln, trodde på sanningen att 1 Mosebok är historisk.T.ex. sa Paulus att varje mänsklig varelse härstammade från en människa (Apg 17:26). Han klargjorde också tydligt att kvinnor inte kan ha en ledarroll eller vara bibelärare, eftersom Eva skapades efter mannen och från mannen, och p.g.a. att hon var den som ursprungligen blev bedragen av Satan (1 Tim 2:11-14). Han hänvisade också på annat håll till det faktum att Eva blev bedragen av ormen (2Kor 11:3), och erkände uppenbart detta som en historisk händelse.

Evangelieförfattaren och den “officielle” kyrkohistorikern Lukas, ansåg också Adam vara en historisk person, som levde i början av den mänskliga historien som Sets fader (Luk 3:38). Vidare trodde uppenbart Herren Jesu Kristi halvbror, Judas, att Adam var en verklig person, vilket han skrev i sitt brev i bibeln (Judas 14).

Om redogörelserna för skapelsen och syndafallet i själva verket är myter snarare än historia, har vi allvarliga problem eftersom det innebär att vi inte kan lita på orden från personer som Jesus, Lukas, Paulus och Judas. Ja, om ens en del av bibeln är otillförlitlig, hur kan vi då lita på något av den? Och om det kan finnas sådana stora felaktigheter i bibeln, vilket budskap skulle det ge oss om Gud den helige Ande, som personligen har givits trovärdigheten att ha skrivit den genom olika människor (t. ex. Mark 12:36, Apg 28:25-27, Hebr 10:15-17, jmfr 2 Tim 3:16-17)? Ännu en gång, den allomfattande trovärdigheten av bibeln som helhet och grunderna för vår tro blir meningslösa om vi förnekar att 1 Mosebok kapitel 1 till 3 är historiska.

3) OM VI FÖRNEKAR ATT 1 MOSEBOK 1-3 ÄR HISTORISKA, TILLINTETGÖR DET RELATIONEN “ADAM – KRISTUS” PÅ VILKEN KRISTENDOMEN BEROR

Bibeln visar tydligt att Kristus kom in i världen för att framgångsrikt fullborda det som Adam misslyckades med. När Herren Jesus sa: “Ty denna världen furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till ” (Joh 14:30), är det outtalade ifyllda uttalandet här att emedan Satan hade mycket att anklaga den första människa Adam för, fanns ingenting av detta hos Herren Jesus Kristus (som vi kan se beskrivet i frestelsen i öknen, Luk 4:1-3). Det är därför som bibeln hänvisar till Kristus som den “andra människan ” och den “siste Adam ” . Motsatsen mellan dessa två representanter för det mänskliga släktet framhävs starkt i Romarbrevet och i 1 Korintierbrevet (var vänlig läs Rom 5:12-21 och 1 Kor 15:21-28, 45-49). Den förste Adam misslyckades, och därför “sände Gud sin Son , född av kvinna ” (Gal 4:4) som en direkt uppfyllelse av profetian som gavs i Guds dom över Satan efter syndafallet (1 Mos 3:15). Naturligtvis blev inte Gud överraskad över våra första föräldrars syndafall. Frälsningsgärningen hade planerats före världen blev skapad (Matt 25:34, Ef 1:4, 1 Petr 1:20, Upp 13:8, 17:8). Adam misslyckades miserabelt in sin lydnadstest. Allt detta var planlagt som en väldig kosmisk läxa för det mänskliga släktet, för att visa på den stora sanningen att utan Herren kan vi ingenting göra.

Det är därför höjden av orimlighet att kalla sig själv kristen och på samma gång betvivla den historiska sanningen av 1 Mosebok kapitel 1-3. Den historiska sanningen om Kristus som den återges i evangelierna är beroende av den historiska sanningen om Adam som den återges i 1 Mosebok – att han blev spontant skapad av Gud vid skapelsens begynnelse, och att Eva skapades av Gud från hans sida. Om det inte finns någon Adam, kan det inte finnas någon Kristus. Om det inte finns någon Kristus, kan det inte finnas någon kristendom. Med andra ord är det den största formen av dårskap för dig att gå till kyrkan och bekänna dig vara kristen, om du inte tror på den historiska sanningen om Adam och Eva, som den beskrivs i bibeln, eftersom din tro utan den sanningen i själva verket är ingenting annat än myter!

Om de som bekänner sig till kristendomen, men som förnekar den historiska tillförlitligheten av bibeln, skulle skänka mer än ett ögonblicks eftertanke åt de djupgående följderna av deras “bibeln-i-ljuset-av-modern-vetenskap-och-sunt-förnuft” inställning, skulle deras värld rasa. Jag skulle vilja uppmuntra till att det skedde! Det största biståndet 2000-talets kristendom skulle kunna få, vore att de stora illusionerna i vår tid blir underminerade. Låt oss aldrig bli modfällda av det skenbart stora intellektet hos dem som förespråkar dessa illiusioner. De kan ha många bokstäver efter sina namn (vilket de ofta är snabba att framhålla). De kan bära vackra stolkragar runt sina halsar och bära ämbetsdräkter (vilka de gärna visar upp, jmfr Matt 23:5-7). De kan vara offentliga talare som kan ha tusentals som sitter och gapskrattar åt deras fyndiga skämt. Men vi vet vem vi tror på, och det är VI som har den sanna logiken på vår sida!

Ingen Adam, ingen Kristus. Ingen Kristus, ingen kristendom. Ingen kristendom, och ett svalg av nihilism öppnar sig under oss.

Alan Morrison

http://www.kts.just.nu

7 thoughts on “Adam / Gud skapade världen. Moseboken 1-3

 1. Hej Andreas. Inte alltid kan vi komma ihåg vad vi läste i ett visst bibelord, vi kan inte heller alltid vara helt säkra på alla bibelorden, man får träna sig. Och har man fel eller är osäker gör det inte så mycket för man kan alltid läsa på och fråga Gud om det man inte förstår. Det är så spännande med bibeln, Guds ord är underbara och t ex Apg är så härligt att läsa.

  Varför har inte heller fossilerna ändrats, de har samma former som då….det är så mycket som inte stämmer i evolutionsteorin, och läs t ex bibelfokus i kategorin evolutionen, Lennart förklarar bra om detta ämne. Angående Judas och de andra runt Jesus så tror jag på den förklaringen för den har jag läst i bibeln. Guds ord är sant.
  /Maria

 2. Det där med att aporna inte utvecklas vidare, det har jag nog inte tänkt på förut, det var väl ganska intressant. Men, tror inte att folk kommer låta sig övertygas av det argumentet om man säger så, de som tror på evolutionen kommer nog fortsätta tro på den…(?) .

  Själv har jag i och för sig svårt att förklara alla fossiler de hittar där ute i världen, arkeologerna eller vilka det är nu då, eller heter de paleontologer… Men det finns väl mycket som man inte förstår. Skulle man sluta tro på Gud varje gång man hittade något man inte förstod, ja då hade man nog slutat tro flera gånger om…

 3. Bra det.

  Nu såg jag att det tydligen stod “den siste Adam” där i 1 Kor 15:45 . Konstigt att jag inte kom ihåg det från förr… Kanhända man läst det utan att förstå vad man läste, och därför glömmer bort sånt lättare…

  Det där med halvbrodern Judas. Ja jag var inne på den förklaringen du tog upp nu, men vågade inte föreslå det först för jag var rädd att bli rättad (jobbigt att bli rättad hela tiden).

 4. Hej. Artikeln är bra, bra att du läser, här står sanningar. Visst har Gud skapat oss alla, inte kom vi till av slumpen/evolutionen, varför ser aporna ut som de gör än idag? Varför har inte de förändrats/utvecklats?

  Läs bibelställena ang den siste Adam:

  Det är därför som bibeln hänvisar till Kristus som den ”andra människan ” och den ”siste Adam ” . Motsatsen mellan dessa två representanter för det mänskliga släktet framhävs starkt i Romarbrevet och i 1 Korintierbrevet (var vänlig läs Rom 5:12-21 och 1 Kor 15:21-28, 45-49). Den förste Adam misslyckades, och därför ”sände Gud sin Son , född av kvinna ” (Gal 4:4) som en direkt uppfyllelse av profetian som gavs i Guds dom över Satan efter syndafallet (1 Mos 3:15). Naturligtvis blev inte Gud överraskad över våra första föräldrars syndafall. Frälsningsgärningen hade planerats före världen blev skapad (Matt 25:34, Ef 1:4, 1 Petr 1:20, Upp 13:8, 17:8). Adam misslyckades miserabelt in sin lydnadstest. Allt detta var planlagt som en väldig kosmisk läxa för det mänskliga släktet, för att visa på den stora sanningen att utan Herren kan vi ingenting göra.

  Jag har läst att Judas var halvbror beroende på att JESUS var född av Maria och hade Gud till Far, men Josef var hans världslige far. Jesus hade syskon men de hade Josef till pappa. Alltså måste de bli halvsyskon…..så har jag läst o förstått. /Maria

 5. Jobbigt men jag läste hela lååånga (ja Maria brukar skriva flera vokaler efter varandra) texten. Den var väl extra intressant idag.

  Fattar inte det där med Judas, en halvbror till Jesus, vadå halvbror? (står i punkt 2, andra stycket).

  Och det där med “den siste Adam”, var står det i Bibeln? (punkt 3, första stycket).

  De flesta kristna idag, gissar jag, verkar väl tro att människan kommer från evolution. Tror man att människan är direkt skapad, ja då får man väl höra att man är mindre intelligent eller nåt sånt.

  /Hej.

 6. Hur länge vi/mänskligehten funnits? Sedan första människan skapades? Ja det tror jag. Vad skulle jag annars tro.
  Vetenskapsmännen vet så mycket, men känner de Gud? Nobelpristagarna, känner de alla Gud?
  Jag tror på det som står i Guds ord.
  Slumpen tror jag inte på.Guds ande svävade över vattnen, allt var mörkt…Gud kom med ljuset, och han kom in med ljus i våra liv: Kristus
  Tack för din kommentar. Hälsn Maria

 7. Ingen av oss var där när världen skapades. Inte ens Nobelpristagarna…I en diskussion om slumpens roll i skapelsen skriver många av oss på, utan att kunna förklara riktigt hur universum styrs av slumpen och det sk. naturliga urvalet.

  …Det verkar som om allt kommer ur en cell, som muterat sig fram till allt vi ser i dag… I så fall ger slumpen gudomlig skördar. Något man kan se vid kasinobordet. Alla vinner, till sist!

  Jag var inte där när Gud skapade Adam och kan inte avgöra om det skulle ha skett på något annat sätt…hm. 🙂 För Gud är inget omöjligt!

  Om världen skapades för 6-8 tusen år sedan? Civilisationer uppstod i alla fall för ca 6-10 tusen år sedan. Om det var det som menas med tidsangivelsen. Det sägs ju också i början att allt var och Guds Ande svävade över vattnen. Behövs frågan: “Hur länge?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.