A W Tozer Predikan: Herre, för oss åter till dig

 

¨ Herre, för oss åter till dig!  Predikan av A W Tozer från:

http://predikoindex.com/

Det är sannolikt så, mer än sannolikt så att det inte funnits en tid i Nordamerikas historia under vilken den religiösa ivern och aktiviteten varit mera omfattande än i denna. Och det är samtidigt tydligt att verklig andlighet aldrig varit svårare att finna.

Så ser det också ut i många andra regioner av vår värld. Man kan se och förstå att religiös aktivitet och gudsfruktan inte alltid går hand i hand. Den som betraktar det religiösa utbudet i dessa tider upptäcker detta förhållande utan större ansträngning. Det råder ingen brist på försök att nå de icke troende, men man leds oundvikligt till slutsatsen att det stora flertalet som går ut för att vinna själar inte har lärt sig mycket mer än påträngande säljmetoder. De erbjuder en kristen tro tömd på renhet och duglighet; heligheten och härligheten har försvunnit från våra kyrkor. Om du uppfattar detta som en missvisande beskrivning, gör då följande lilla test: Böj dina knän, läs Bergspredikan med den attityd som hör därtill.

Låt den få gripa ditt hjärta. Försök att få tag på dess innebörd, dess känsla. Försök att se hurudan den människa är som förmår att omsätta dessa satser till vardagsliv. Jämför sedan denna din bild med utkomsten av det moderna religiösa malandet. Du ser omedelbart hur vitt gapet är både i fråga om uppträdande och med avseende på ande. Om Bergspredikan är en rimlig framställning av den kristne som människotyp, vilken är då vår slutsats rörande dem som ”accepterat” Kristus men som inte visar upp något av de andliga eller moraliska särmärken som Herren ställde fram i sin predikan på berget?

Erfarenheten har gjort oss redo för det genmäle som kommer från de mera mjukt och vekt sinnade av våra vänner. ”Har vi då lov att döma? Vi måste lämna dessa åt Herren och sopa rent vid vår egen dörr. Vi borde vara glada för varje uns av godhet och låta bli att förstöra det med felfinneri.” Detta låter bra och rätt, men det är ett uttryck för en religiös låt-gå-mentalitet som står vid sidan av och ser på medan hela Kristi församling förfaller moraliskt och andligt utan att så mycket som lyfta ett finger eller ett ord till varning. Så gjorde inte profeterna. Så gjorde naturligtvis inte Herren, eller apostlarna, eller reformatorerna. Så kommer inte heller någon av dessa att göra, dessa som sett himlen öppen eller tagit emot något av Guds seende. Elia kunde ha varit tyst och räddat sig undan allt bekymmer. Johannes Döparen kunde låtit bli att säga ett ord och räddat sitt huvud. Var och en av martyrerna kunde ha gett sig till denna låt-gå-anda och avlidit hemma i god ålder.

Men de hade alla handlat i olydnad mot Gud och inbjudit sträng dom över sina liv på Kristi dag. Bristen på andlig fromhet i församlingen av idag är ett illavarslande tecken. Den moderna kyrkan visar inget annat än förakt för dessa renhetens och dygdens ord: anspråkslöshet, ödmjukhet, stillhet, lydnad, självuppgivelse och tålamod. För att kunna fånga intresse måste kristna värden presenteras i populärkulturens anda. Därför ångar kristen verksamhet av stortalighet och förhävelse, vinningslystnad, självhävdelse, självsäkerhet och en brinnande kärlek till allt som kan förnöja. Det anstår oss att ta allt detta på allvar. Tiden rinner ut för oss alla.

Det som ska göras måste göras snarast. Vi har ingen rätt att sitta still och låta tingen ha sin gång. Den bonde som inte håller efter mark och maskiner, gård och kreatur, förlorar snart allt. Den herde som inte passar på sina får finner vargen vaktande och vrakande bland dem. En vilsefaren omsorg, en som låter vargen ta rov har ingen rätt att låta sig kallas omsorg. Den heter likgiltighet, den ska göras känd som sådan och hanteras efter sitt sätt. Det är tid för de bibel-troende kristna att börja odla ett nyktert förhållningssätt och leva bland människor som Guds söner och likt dem som väntar ett arv i den kommande tidsåldern. Detta kommer att kräva mer än ett försök till ansträngning; hela världen och en större del av församlingen kommer att ställa sig på tvären mot det. Men om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?

Predikan av A W Tozer från:

http://predikoindex.com/

/En underbar och rak predikan tycker jag…Låt oss stå upp för Jesus och vår tro på alla sätt./Maria

http://www.vaknasverige.se/ Här på denna sidan läser du en del inressanta inlägg om vår nutid, när det gäller vad som händer angående människor och tro. Ta del av inläggen. /M

4 thoughts on “A W Tozer Predikan: Herre, för oss åter till dig

 1. Hej Janne. Tack för dina ord, de värmer. Och jag skulle vilja, så hett, att människor gör just så, Vänder om!
  Till Jesus. Det är bara han som kan förändra liv och ge evigt liv. Det finns inget annat som man behöver.
  Käre Gud, låt människor se dessa rader och vår längtan att alla tar emot Frälsaren!
  /Maria

 2. “Knäböj, gråt, vänd om! TACKA Gud för hans stora nåd.”

  Underbara ord!
  Tänk att Jesus Kristus fortfarande finns hos människor, självaste Jesus!

 3. Hej Janne.
  Nej! vi kan inte vänta längre, den som orättvisorna, skandalerna, orättfärdigheten och synden måste reflektera och vända om.
  Ja hur kan alla de mäktiga männen och kvinnorna bli mäktigare o mäktigare och världen fattigare o fattigare?????????

  Storfinanserna och dess anhang styr världen, men det finns BARA EN KRISTUS, som dog för denna världens synd!
  Jag tror att många inte VILL förstå innehållet i Guds eviga ord!

  Knäböj, gråt, vänd om! TACKA Gud för hans stora nåd.

  /Maria

 4. Tack för texten, Maria!

  Jag hade just en diskussion om just det här ämnet med en person som tror att människor redan inser att det finns mycket fel i världen. Om vi inser det till fullo, så borde inte steget till knäböja och gråta vara långt.
  “Vi ska vänta tålmodigt” och inte kritisera, sägs det.

  Kan vi vänta längre, när pedofilskandaler grävs upp ur kyrkan och politiker tar statskassan och ger till miljardärer i hela världen?

  Förstår vi verkligen detta? Hur kan “högerpolitiken” (politik stöder/skyddar storföretag mer än något annat) och katolska kyrkan och FN då växa, mitt upp i all galenskap de står för?

  Förstår vi verkligen budskapet i Bergspredikan?
  Vi måste gå till kammaren och be om att få rätt syn.
  Elller hur?

  🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.