Tag Archive | ‘vaccinationer’

Förorenade blodbanker. ‘Covid-vaccinationer’. LÄS ARTIKEL

förorenat blodbanker

Covidvaccinationen har troligen förorenat blodbanker. /LÄS ARTIKELN

2024-05-31

En reviderad förhandsgranskad studie, publicerad i onsdags, detaljerade de bevisade allvarliga biverkningarna av covid-injektionerna och hävdade att blodprodukter som används för transfusioner är förorenade av det muterade blodet hos de vaccinerade.

”…det finns inga metoder för att pålitligt avlägsna det patogena proteinet eller mRNA; därför kan det vara oklokt att använda alla sådana blodprodukter tills en definitiv lösning hittas. Vissa medicinska anläggningar kanske inte kan göra sig av med blodprodukter omedelbart; därför bör samtyckesformuläret för transfusion som ges till patienten i sådana fall inkludera möjligheten att blodprodukter kan vara förorenade med spike-protein eller andra främmande ämnen,” sa studien i avsnitt 3 av ”Introduktion”-avsnittet.

Forskarna diskuterade varför vaccinerat blod är så farligt.

”Genetiska vacciner, såsom mRNA-vacciner som kodar för spike-proteiner, har orsakat en mängd olika sjukdomar i alla organ och system i människokroppen, inklusive nervsystemet, förutom trombos, vilket har resulterat i hjärt-kärlsjukdomar hos vaccinerade [14–21],” sa studien i avsnitt 1 av ”Introduktion”-avsnittet.

Forskarna fortsatte med att beskriva de olika mekanismer genom vilka de genetiskt modifierande injektionerna orsakar förödande skada på kroppen, och uppmärksammade därefter möjligheten att vaccinerat blod kan göra detsamma.

”Effekten av dessa genetiska vacciner på blodprodukter och den faktiska skadan de orsakar är för närvarande okänd. Vidare gäller de frågor som diskuteras i denna artikel alla organtransplantationer, inklusive benmärgstransplantationer, och inte bara blodprodukter,” sa studien i avsnittet ”Slutsats”.

Intressant nog föreslog forskarna en omdefiniering av klassificeringen för spikproteinet.

”…toxiciteten och patogeniciteten hos spikproteiner kan kräva att dessa proteiner definieras som icke-biologiskt smittsamt material,” sa studien i avsnittet ”Sammanfattning”.

Huvuddelen av artikeln fokuserade på en djupdykning i Covid-sprutans skadeverkningar.

”En mängd olika sjukdomar relaterade till blod och blodkärl, såsom trombos, har utvecklats efter vaccination med genetiska vacciner, inklusive många fall av allvarliga hälsoskador,” sa studien i avsnitt 2 av ”Introduktion”. ”Till exempel gav en PubMed-sökning på sjukdomar som trombocytopeni, trombotiska störningar med trombocytopeni, djup ventrombos, trombocytopenisk purpura, kutan vaskulit och sinustrombos i kombination med de väsentliga sökorden ”covid-19-vaccin” och ”biverkningar” flera hundra artiklar under de två år sedan genetiska vacciner lanserades [14,17,20,21,49]. Mikroskopisk observation har visat att förutom onormalt formade röda blodkroppar, har amorft material hittats flytande i blodet hos mRNA-vaccinerade individer, varav vissa har visat grovt onormala fynd (Tabell 1, punkt 2 och 5) [7–11,50]. Spikproteinet har amyloidogena potential [51–55], är neurotoxiskt [56–58] och kan korsa blod-hjärnbarriären [59–61], vilket tyder på att spikproteinet som används som antigen i genetiska vacciner kan vara toxiskt i sig självt [22,62,63].”

Förutom att dokumentera den omfattande listan av vaccins biverkningar, diskuterade forskarna även hur injektionen förstör immunförsvaret, vilket orsakar indirekt skada när patienten, nu immunkomprimerad, kommer i kontakt med andra patogener.

”Individer som har fått flera doser av ett genetiskt vaccin kan ha utsatts för samma antigen flera gånger under en kort period, vilket gör att de får en föredragen immunrespons mot det antigenet [64–67]. Detta fenomen, kallat original antigenic sin eller immunprägel, kan ha gjort att mottagare av covid-19-vaccinet blev mer mottagliga för att smittas av covid-19 [68],” sa studien i avsnitt 2 av ”Introduktion”. ”Dessutom löper sådana vaccinerade även risk för antikroppsberoende förstärkning av infektion, där antikroppar producerade genom vaccination främjar viral infektion och symtom [69,70]. I kontrast kan upprepade administreringar av genetiska vacciner leda till immunologisk tolerans på grund av en klassväxling till icke-inflammatorisk immunglobulin G4 (IgG4) [71–76], vilket gör att mottagarens immunsystem inte utlöser en överdriven respons som cytokin storm [27,77], vilket framgår av fallrapporter om IgG4-relaterad sjukdom [78–80]. Sådana förändringar i immunfunktionen på grund av immunprägling och immunoglobulinklassväxling till IgG4 som förekommer hos mottagare av genetiska vacciner är en orsak till oro eftersom dessa kan öka risken för allvarliga sjukdomar på grund av opportunistiska infektioner eller patogena virus som inte skulle utgöra ett problem i ett normalt immunsystem [81–87].”

Läs mer på infowars.comCovidvaccinationen har troligen förorenat blodbanker

Maria: -VAD VET VI om de SISTA TIDERNA på Jorden? Jo, vi vet, (många kristna vet) HUR det kommer att bli och här i Artikeln kan vi förstå att något skett IGEN i det stora myllret av galenskaper i denna tid. FÖRORENAT BLOD är inte något vi borde få vid olycka eller sjukdom, det som skett i detta kaos av ‘vaccinationer’ ses nu i annat s k ljus. MEN MÖRKRET KOMMER SNABBT att förgöra det som många trodde var BRA. DET är EN SORG att VETA, FÖRSTÅ, ANA, ANTA…. ATT det var ett BROTT som skedde. SER vi följderna eller tror man fortfarande vid NÄSTA s k Epidemi 24/25 att allt går att bota med s k Vaccin???????

FRÅGA GUD VAD HAN TYCKER OM DESSA TIDER!