Tag Archive | Euharistic

Katolska kyrkan och ”enhet”.Tre förbannelser /holy Eucharist) från det romersk-katolska rådet av Trent, som fastställdes av rådet i Andra Vatikankonciliet. Liten kaka, oblat/ Svenska o engelska

imagesCACTFZT85

People by the millions have been bamboozled, and hoodwinked, by the modern day ”unity” with the Roman Catholic church, and that it downright scary. I was saved out of the Roman Catholic system back in 1989, and I can assure you that the Roman Catholic church is NOT a Christian church at all. You do NOT have to consult with the deceived, and bewitched, pastors and preachers of today, to learn the truth about Rome. You simply have to search the scriptures for yourselves like the Bereans did, and you will find their teachings to be absolutely false.

And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea: who coming thither went into the synagogue of the Jews. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so.” Acts 17:10-11

If a pastor, preacher or evangelist has been truly PLANTED of the Lord, then that same pastor, preacher or evangelist is going to stand against any false gospel that will lead the sheep astray. If a pastor, preacher or evangelist is telling you that the Roman Catholic church is a legitimate Christian church, then they are surely not a ”planting” of the Lord, and they have already been seduced by the doctrines of the devil himself.

”Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils;” 1Timothy 4:1

In this short video I will show you three anathemas (curses) from the Roman Catholic Council of Trent, which were UPHELD by the Council of Vatican II. Take the time to listen to these anathemas as I read them, and keep in mind that this is STILL the official teaching of the Roman Catholic church, which has been seducing precious souls for centuries. Keep in mind also that the Council of Trent was their response to the Protestant Reformation, which shook the church of Rome to it’s very core, when people were getting SAVED in the true scriptural fashion.

PÅ SVENSKA:

I denna korta video kommer jag (Mysoulrefuge) att visa dig tre förbannelser /holy Eucharist) från det romersk-katolska rådet av Trent, som fastställdes av rådet i Andra Vatikankonciliet. Ta dig tid att lyssna till dessa förbannelser som jag läser upp dem, och kom ihåg att detta är fortfarande den officiella undervisningen i den romersk-katolska kyrkan, som har förfört dyrbara själar i århundraden. Håll också i minnet att rådet av Trent var deras svar på den protestantiska reformationen, som skakade kyrkan i Rom till grundvalarna, när människor blev frälsta på sant biblisk sätt.

Miljontals människor har blivit förda bakom ljuset genom dagens ”enhet” med den romersk-katolska kyrkan, och det rent skrämmande. Jag räddades bort från det romersk-katolska systemet redan 1989, och jag kan försäkra er om att den romersk-katolska kyrkan inte alls är en kristen kyrka. Du behöver inte samråda med de bedragna och förhäxade, och pastorer och predikanter i dag, för att veta sanningen om Rom. Du/ni måste helt enkelt söka i skrifterna för er själva som de Bereans gjorde, och du kommer att hitta katolska kyrkans läror falska.

Och bröderna skickade omedelbart bort Paulus och Silas på natten till Berea: de kom till judarnas synagoga. Dessa var ädlare än de i Tessalonika; de togo emot ordet med all villighet och rannsakade/sökte var dag i skrifterna, om hur sakerna låg till ”Apg 17: 10-11.

Om en pastor, predikant eller evangelist verkligen är sända/utsända av Herren, då kommer samma pastor, predikant eller evangelist att stå emot falskt evangelium som kommer att leda fåren vilse. Om en pastor, predikant eller evangelist talar om för dig att den romersk-katolska kyrkan är en legitim kristen kyrka, då är de säkerligen inte en Herrens utsände, och de har redan blivit förförda av doktrinerna av djävulen själv.
1Timothy 4: 1
1. Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.
Matt. 24:23. 2 Tim. 3:1. 2 Petr. 3:3. 1 Joh. 2:18. Judas v. 18.

LÄS alla bibelorden i texten och du kommer att se denna falskhet och villfarelse!  Apg 17:10-1; 1 Thim 4:1; Matt 15:13-14; 1 Pet 3:18; John 3:16; John 3:17-18; Meningen med Mässan, se videon. Rom 5:6-7, 5:8-9; Vi är räddade genom Jesu blod OCH PRISET ÄR BETALT. Mark 13:21-23; Lukas 6:26.

Mosebok 20: 4-5 

4 ”Du skall inte göra dig en bild i form av uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under. 5 Du skall inte tillbe dem eller avgudar dem; ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, straffa barnen för synden av föräldrarna till den tredje och fjärde generationen av dem som hatar mig,    Lyssna i videon om de tio buden! ..2 Mos 20:5-6; 2 Mos 20:17

 

NamnlösMaria