Jesus /Jesus är Gud.

Jesus är Gud.

1. Varför är denna tro så viktig?

Varför är det då vikigt med denna tro på att Jesus är Kristus och Gud? Jo, det handlar om vår frälsning. Det är vad vi kan utläsa av Jesu ord i Joh 8:24.

•Joh 8:24: “Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”
Det viktigaste i en sund och äkta kristen tro är tron på att Jesus är JAG ÄR, JHWH (Jahwe), Gamla testamentets Gud uppenbarad i mänsklig gestalt. Om vi inte tror att Jesus är Gud, kommer inte vår tro att leda till frälsning utan till att vi dör i synd. Det är vad jag ser att Jesus säger i detta Bibelord. (I 1917-års översättning och Bibel 2000 står “att ni tror att jag är den jag är”. Detta är inte i enlighet med grundtexten.) Om du allstå inte tror att Jesus är Gud, så tror du att någon som är mindre än Gud är din frälsare. Ser du det allvarliga i en sådan tro? Och ser du det stora i att tro att Jesus är Gud, och att det därmed är Gud själv som är vår frälsare? I GT säger Herren Gud dessutom att HAN är vår ende frälsare.

•Hos 13:4: “Jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag.”
Det är när denna tro på Jesus korrumperas som vi kan bli som allra mest bedragna och hamna i riktigt allvarliga villoläror och sekter. Eftersom vi nu tycks leva i det stora avfallets tid (som 2 Tess 2:1-12 talar om) så gäller det att vara mer vaksam på villoläror än någonsin tidigare, och särskilt när det gäller läror som förringar Jesus och upphöjer människor till gudar eller kristus-gestalter. Falska profeter och villoläror tränger sig idag in i den kristna kyrkan på bredare front och lömskare än någonsin tidigare. Det som är den gemensamma grunden för alla dessa villoläror är just att Jesu gudom förringas eller stryks helt och att människan upphöjs till någon slags gudomlig nivå. Vi kan fånga allvaret i följande Bibelord:

•2 Joh 7: ”Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.”
Att bekänna att Jesus ÄR Kristus är det samma som att bekänna att Jesus är Gud i mänsklig gestalt (som vi skall se senare). Om vi tittar på vad olika villoläror för fram för syn på Jesus så kan vi även av det förstå vad som är villfarelse angående Jesu person. Alla de sammanhang/religioner jag nu räknar upp bekänner inte fullt ut att Jesus är Gud uppenbarad i mänsklig skepnad: New age, mormonerna, Jehovas vittnen, frimurarna, hinduismen, bahai, islam, trosrörelsen, messianska rörelser, mfl. Inom flera av dessa rörelser är t.ex. Jesus endast en pånyttfödd människa eller ett sändebud i ett ”kristus-ämbete”. Om du därför hör att en förkunnare eller ett sammanhang i kristenheten börjar stappla på orden när det gäller att bekänna Jesus som Gud, då skall du veta att de är på väg att sätta sig i samma båt som ovanstående sammanhang. Det är bevis nog för att något är på väg att gå helt galet. Judarna har inte heller denna bekännelse idag, men de kommer att få den i den yttersta tiden enligt Guds plan (se Sak 12:10), så därför sätter jag inte dem i samma båt som de övriga.

Faran med att inte bekänna att Jesus ÄR Kristus/Messias och Gud i mänsklig gestalt kan bli tydlig om man t.ex. studerar vad som undervisas inom New age. Där sägs att Jesus bara var en vanlig människa, men som genom att han uppnådde en särskilt hög grad av andligt medvetande ikläddes sin Kristus-roll. Så inom New age är ”Kristus” i princip bara är ett ämbete som vilken människa som helst kan ikläda sig, eller en ande som inkarnerar i olika människor, vilket också kommer att hävdas i den yttersta tiden då Antikrist kommer att utge sig för att vara Messias och Gud. Antikrist kan från grekiskans anti-christos översättas till ”istället-för-kristus”. Men New age undervisar även att vi människor är mer eller mindre som Kristus genom att alla har det gudomliga inom sig. Känner du till trosrörelsen så vet du att där finns i princip samma undervisning, att Jesus är en pånyttfödd människa och att vi alla är som gudar.

Så den bästa vaccinationen mot att dras med i den avfallets ekumenik som leder fram till att hela världen tar emot Antikrist som messias och gud, är att bekänna att Jesus var, är och alltid kommer att vara Kristus, Gud i mänsklig gestalt, i samma kropp som Jesus uppstod i. Han reinkarnerade inte efter sin död. Han uppstod i samma kropp, dock förhärligad. Ingen annan kan bli Kristus, den rollen har Gud reserverat för sig själv för all tid.

•Joh 8:58: ”Han [Jesus] svarade: ’Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.’ ” NT 81
En annan orsak till varför denna syn på Jesus som Gud kommen i mänsklig gestalt är viktig, är för att få rätt syn på Guds försoningsverk genom Jesu död på korset. Om Jesus bara var en vanlig människa som fick ett särskilt ”kristus-ämbete” eller uppdrag, då var inte hans korsdöd något märkvärdigt. Då kunde ju var och ens egen död gälla som försoning. Men om det nu var den Gud som gav oss Mose lag (vilken ingen klarar att följa till 100%) som kom i mänsklig kropp och tog straffet på sig själv, då var detta det högsta offer som kan hittas både innanför och utanför universum. Då kan vi förstå varför detta offer – att Gud var i Kristus och försonade människan med sig själv – är det enda som Gud accepterar som giltigt för att vi skall bli frälsta. Då kan vi förstå varför Jesus är enda vägen till Gud och evigt liv. Ingen kan sätta sig över det faktum att Gud själv valde att betala priset för ditt och mitt eviga liv. Och det här får vi ta emot i tro, helt gratis!

OCH:

Jesu blod är Guds blod
•Apg 20:28: “Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.”
I detta Bibelord talas om Guds församling och att han friköpt dem med sitt blod. Det var alltså Gud som lät sig korsfästas, vilket säger oss att Jesus är Gud. I t.ex. Bibel 2000 ser man hur översättarna genom att lägga till ett ord gör Jesu gudom mer diffus. Där står det: “…som han har vunnit åt sig med sin sons blod.” Ordet “son” finns inte i grundtexten. Rätt översättning skall vara “som Gud köpt åt sig med sitt eget blod”. Det gör att man kan se att Gud och Jesus är den samme. Det här Bibelordet bekräftas av det vi kan läsa hos Sakarja i GT:

•Sakarja 12:10: ”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat.”/Bibelfokus.se

Läs igenom detta stycke några gånger till. Jesus är Gud. Ingenting kan ändra på detta faktum./Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.