En värld i brand /Världens ekonomier….

Vi tackar för frälsningen, för sanningen och klarheten i Guds ord. Vi fröjdar oss i Herren.

Vad vet vi egentligen om ekonomi? Vad vet vi om dem som styr världen? Inte särskilt mycket, och därför tar jag med ett inlägg som förklarar lite om hur och av vem som ekonomin styrs.   Gud vet om alla orättfärdiga handlingar och han vet också hur det kommer att gå med s k finanskriser och vad som kommer att hända med världsekonomin. Det är gott att veta att man inte är ensam i detta inferno av olika slags kriser och vansinnigheter. Vi måste också tänka på att det ekonomiska samhället är uppbyggt sedan så många år, och det är tyvärr för sent att stoppa både den nya valutan, de “nya pengarna” och den nya värlsordningen. Gud är med oss i allt och kommer att döma denna världen.

De tre kronstaterna styr världen  tillsammans 

The “CITY” i London

The ”City”, även kallat the ”square mile” en yta på 677 hektar i London är precis som Vatikanstaten i Rom en egen stat. Stads-staten, betalar ingen skatt, har sina egna domstolar, egna lagar, egen flagga, sin egen privata polis på ca 2000 män, och en nattbefolkning som är under 9000 innevånare.
Här finns Bank of England, en privatägd institution som inte är föremål för reglering av det brittiska parlamentet, och i själva verket är en suverän världsmakt. Vidare finns här Lloyd’s of London (försäkringsbolag), London Stock Exchange, (aktiebörsen) FleetStreets tidningar och förlagsverksamhet, alla brittiska banker, kontor i 385 utländska banker, och 70 amerikanska banker.

Internationellt använder man “Kronprinsessan” som symbol för makt men den verkliga makten har inte kungahuset utan bankirerna. Det är väldigt svårt att få insyn i vilka personer som faktiskt kontrollerar Bank of England. Ett namn som läckt ut är Rothschild.
The “City of London” är en ekonomisk enhet som juridiskt sett är helt skild från England och kontrollerar alla advokater och Banker i hela världen – även federal reserve i USA! Det är också engelskt säte för hela världens frimureri med the United Grand Lodge of England som centrum. http://www.ugle.org.uk
 
SCiNet Corporation, Ltd är ett online världshandelssystem integrerat med över 60 millioner produkter och tjänster, 20 miljoner företag och alla världens banker. De har sitt kontor på 7 Lanark Square i London. SCiNet Corporation, Ltd. 7 Lanark Square Glendall Bridge Millwall Dock London, London E14 9RE Great Britain http://www.scinet-corp.com
Cayman Islands är ett brittiskt skatteparadis med enorma tillgångar på sina digitala bankkonton.
 
Flaggan i Washington District of Columbia har tre röda stjärnor.  
En för varje stadsstat i imperiet. Detta imperium styr världen ekonomiskt genom Londons innerstad the ”City”, militärt genom District of Columbia, och andligen genom Vatikanen. Konstitutionen för District of Columbia verkar under en tyrannisk romersk lag som kallas lex fori och har inte några likheter med den amerikanska konstitutionen. Staten betalar heller ingen skatt till USA.
När kongressen antog lagen 1871 skapade den en separat regering för District of Columbia. Denna förrädiska handling tillät District of Columbia att fungera som ett företag utanför den ursprungliga konstitutionen i USA och utanför det bästas intresse för de amerikanska medborgarna.

Vatikanens tillgångar omfattar enorma investeringar med Rothschilds i Storbritannien, Frankrike och USA, olje- och vapen företag som Shell och General Electric, Betlehem steel. Vatikanen är världens största ägare av privata tillgångar och dess guldreserv lagras av Bank of England och den amerikanska Federal Reserve Bank.
http://www.vaticanstate.va/EN/homepage.htm

Att försöka kartlägga de mest förmögna bankerna/bankirerna i hela världen är svårt. Viktiga länder är förstås också Frankrike, Tyskland, Holland, Schweiz, Belgien, Singapore, Kina, Japan plus små paradisöar runt om på världens hav som tex micronesia. De kan på två minuter överföra merparten av sina pengar till ett helt nytt ställe. Det sägs också att pengar skickas jorden runt dygnsvis för att de ska slippa skatter. Nu vill de ge sken av att hela världens ekonomiska grund är instabil. Men deras inflytande finns på viktigaste posterna inom affärslivet, politiken, militären, FN, media, och utgör idag runt om i hela världen en och samma lojalitet. Frimurarna (Freemason), Bilderberggruppen, Rockefeller, Rothschild.
KÄLLA:  Carl Grindes blogg:   http://lanksamling.se/blogg/3kronstater.html

2 thoughts on “En värld i brand /Världens ekonomier….

  1. Hej man ser tydligt här hur det ser ut, det är ju ingen nyhet men jag tar med detta för att tydliggöra, för att peka på örättfärdigheten och att säga såhär: GUD eller Mammon…. man ser ju vem de styrs av
    Vilka tider!
    /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.