Den globala byn/ EU tar allt! Vakna du svensk! Reagera!

 

Förstöra vårt land

 

Skall Sverige bli en råvarukoloni åt Europa (EU)?

http://corneliadahlberg.wordpress.com/2012/09/13/skall-sverige-bli-en-ravarukoloni-at-europa-eu/

Av Olle Ljungbeck

13,9,2012
*

Häromdagen fick vi veta att man i Jokkmokks kommun lokaliserat en enorm och rikhaltig järnmalmsfyndighet. Men den är inte vår (svenskarnas). Regeringen har nämligen överlåtiti den åt ett engelskt bolag som nu äger 90 procent ! Svenska statens ägarandel är endast 10 procent! Detta är ungefär detsamma som om man säger till ett utländskt bolag. Ni kan ta hundratusen hektar skog och sälja den och ta pengarna.

 

Men detta är inte allt. Det finns ett avtal ( Euratom SOU 94/95:19 del 4, som innebär att “klyvbara (uran) med flera material” är EU:s egendom). Så här står det vidare.

Avdelning 11. Bestämmelser för att främja framsteg på kärnenergiområdet, kapitel 6, artikel 52. 1. “Försörjningen med malmer, råmaterial och speciella klyvbara material ska i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel säkerställas enligt principen om lika tillgång till resurserna och gemensam försörjningspolitik.”

2. “För detta ändamål och på de villkor som anges i detta kapitel … upprättas härmed en byrå; denna skall ha optionsrätt till malmer, råmaterial och speciella klyvbara material, som produceras inom medlemsstaternas territorier, samt ensamrätt att ingå avtal om leverans av malmer, råmaterial eller speciella klyvbara material från länder som inom…”.

Men detta är inte nog. För några år sedan behandlade EU-parlamentet en motion om privatisering av vatten!  (!!!!!/Maria) Motionen löd som följer: “Europaparlamentet konstaterar att marknadsöppningen för företagen inom nätverkssektorn har medfört stora fördelar för konsumenterna och näringslivet: ökad konkurrens, fler valmöjligheter, ökad teknologisk innovation och lägre priser. (Hur många svenskar skriver under på att avregleringen medfört mindre kostnader för brukarna). Parlamentet gläds åt förslagen om att fullfölja liberaliseringen och öppnandet av marknaderna inom sektorer, bland annat vattenförsörjningen etcetera.” Var finns vattentillgångarna i dag? Är inte vatten människornas? Vill Du göra det till en handelsvara?

EU har även diskuterat en gemensam energipolitik som till viss del genomförts. Men den har också medfört ökade energikostnader för oss svenskar i vars land energin till stor del produceras!

Men även makten och ägandet över våra skogar har regering och riksdag tänkt skall överföras på EU. EU-parlamentet antog den 16 februari 2006 ett betänkande om “Genomförande av EU.s skogsbruksstrategi”. “Regeringen konstaterade – helt utan debatt – att makten över Sveriges skogar får vi lämna ifrån oss till EU.s “gemensamma” skogsbrukspolitik”, när EU begär det (regeringens skrivelse 2003/04:39)!

EU- politikerna såväl som de nationella politikerna inom unionen har tillsamman försatt Europa i en ekonomisk och social kris som saknar motstycke historiskt.

De vill nu genom en federation ta bort allt självbestämmande (demokrati) för de nationella staternas medborgare. Men inte nog härmed de vill också som i Sveriges fall ta över äganderätten på råvaror som elproduktion, som malm, skog, mineraler, vatten etc.

Det är hög tid Svensson att Du vaknar och säger ifrån. Om inte, blir Sverige en råvarukoloni som forna tiders sådana. Det är hög tid att vi värnar om vårt land och våra intressen. Kanske bör en union mellan de nordiska staterna rädda oss från den katastrof vi förr eller senare kommer att drabbas av genom medlemskap i EU. Den politik som förs i EU i dag är också en klasskampspolitik som bl a inneburit att EU-politikerna skapat ett proletariat i Europa större än någonsin tidigare. Den nordiska välfärdsmodellen vill de till varje pris skjuta i sank.

Jag vill att Du skall fundera på innebörden av följande;

Demokratins möjlighet att överleva beror på att ett stort antal människor måste kunna göra realistiska val, efter att ha fått, eller kunnat skaffa sig, tillräckliga informationer som inte är tillrättalagda för vissa syften.

Artikeln från:http://www.nyapolitiken.biz/sve_politik/sverige-som-ravarukoloni.html

/
Får Sverige lov att äga något numera? eller skall EU bestämma allt, Ja det verkar som att vi i allt skall lyda EU, det var ju därför vi protesterade över att gå med i EU!         Så kan det gå….för gamla Svedala /Maria

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.