Antikrist /Förberedelse…

 

Världens förberedelse för Antikrist

Förberedelsen för Antikrists världsregering har pågått under en mycket lång tid. Den sker etappvis och de flesta människor förstår inte vad som är på gång. Ett led i denna förberedelse är sammanslagningen av industrier, affärsföretag, banker etc. till större enheter. Och inom fackföreningar har det blivit storavdelningar. På detta sätt blir hela samhället mer och mer centralstyrt. Och det måste det ju vara när en diktator ska ta över och styra hela världen.

Och EU utgör en väsentlig del av förberedelserna för Antikrist. Och samma Satans kyrka som hjälpte fram Hitler till makten, och som hade planerat både kriget och judeutrotningen, den står nu också bakom EU. Och de ekonomiska nedskärningarna inom skolor, sjuk- och åldringsvård, polisväsen o.s.v. och de problem som detta medför, detta är bara en liten början till vad som kommer. Om kyrkan får som den vill, då kan det snart bli nya koncentrationsläger och ett nytt världskrig. För sådan är Satans kyrka.

Antikrists världsregering har redan funnits i hundratals år, men den verkar i hemlighet och vill inte bli avslöjad. Och när den träder fram offentligt och tar makten över världens nationer, så kan detta gå väldigt fort.

Det står i Upp. 13:e kapitel att vilddjuret fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som inte tillbad vilddjurets bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.

Detta betalningssätt är redan möjligt. Med datateknink går det att göra märken som fungerar som betalningsmedel istället för pengar, och de kan placeras under huden på handen eller på pannan. Detta kan också användas för övervakning så att en diktator kan hålla kontroll på allt och alla. Ingen kan tanka sin bil eller ens köpa en tidning utan att vara övervakad. Vid varje köptillfälle kan namn, personnummer, plats och varuslag, datum och tid registreras.

Likasom det i världspolitiken pågår en förberedelse för Antikrist och hans världsregering, så pågår samma sak i religiöst avseende. Kyrkorna är religiösa diktaturer och de bygger upp en falsk “kristen enhet” genom att olika kyrkor och samfund går samman och förenas till en stor Världskyrka, styrd av påven som styrs av djävulen. Det blir en Världskyrka och en religion för hela världen, där man tillbeder vilddjuret och djävulen. Upp. 13:e kapitel.

Ekumeniken och den “karismatiska väckelsen” är Skökans redskap till att förföra människor och binda dem ännu hårdare till kyrkorna. Kyrkorna har också öppnat vägen för frimurare och hemliga ordnar. Frimureriet är en världsomfattande sammansvärjning mot Gud. Och dess mål är att bereda väg för Antikrists världsregering.

Därför är frimurarna så hemlighetsfulla. De tillbeder djävulen och har djävulska ceremonier där de använder dödskallar och likkistor. De har slutit förbund med döden, med dödsriket har de ingått ett fördrag. Men deras förbund med döden skall bliva utplånat, och deras fördrag med dödsriket skall inte bestå. Jesaja 28:15-22.

Både statskyrkopräster, och pastorer och ledare inom frikyrkorna har kommit med bland frimurare och hemliga ordnar. Detta är en fortsättning på den avgudadyrkan som de redan tidigare har hållit på med. De har ju dyrkat sina kyrkor och samfund såsom avgudar, och kyrkotraditioner och samfundsläror är viktigare för dem än Guds ord. Och så ha de gått allt längre i villfarelse och hamnat i hemliga ordnar och bland frimurare där de tillbeder djävulen.

För att Guds församling inte ska dras med i detta religiösa rävspel, så måste de kristna få veta sanningen om kyrkorna och samfunden. Och när Jesus kommer så ska det finnas en Guds församling som är redo. “Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå; sedan ska vi som då ännu leva och har lämnats kvar, bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord.” 1 Tess. 4:16-18.  LÄS MER HÄR:

Men när Jesus kommer  så hämtar han ingen kyrka och inget samfund. Han hämtar sin församling, och sätter eld på djävulens religiösa svartbygge. Upp. 18:e kapitel.

Varför gör inte Gud slut på djävulens makt och låter det bli fred på jorden? Det är just detta som Gud har erbjudit sig att göra. Ty inte sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Joh. 3:17. Men världen vill inte ta emot den hjälp som Gud vill ge. Världen vill inte omvända sig till Herren, utan den vill hellre tjäna djävulen och tro på hans lögner. Därför säger Guds ord: Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. 1 Joh. 2:15. Världens vänskap är Guds ovänskap och den som vill vara världens vän blir alltså Guds ovän. Jak. 4:4.

Och eftersom världen inte vill ödmjuka sig inför Gud och inte vill ta emot Guds nåd till frälsning, så måste Gud först döma världen innan han kan skapa fred på jorden. Det som sker i världen nu, och vad som kommer att ske, det är vad de kristna i alla tider har längtat efter. Att denna ondskans tidsålder avslutas och världen får sin dom, och att Jesus kommer och upprättar sitt rike på jorden.

Jordens folk ska få en annan konung, istället för den Konung som de har korsfäst och förkastat.

Jämför 1 Sam. 8:7, 18.

Då sade HERREN till Samuel “Lyssna till folkets ord, och gör allt vad de begära av dig; ty det är inte dig de har förkastat, nej, mig har de förkastat, i det de inte vill att jag skall vara konung över dem… När ni då ropar om hjälp för dem konungs skull som ni själva har utvalt åt er, då skall HERREN inte svara er.

Världens nationer ska själva få välja sig en konung. Och om de sedan ropar till Gud om hjälp mot den konung som de själva ha valt åt sig, och vars märke de bär på sina händer och pannor, då skall Gud inte svara. Jämför Hosea 13:9-11. Sakarja 7:11-14.

Men redan innan den ogudaktiga världen får sin dom, så är det möjligt för varje kristen att leva i en personlig seger över världen, synden och djävulen, därför att Jesus är med oss alla dagar intill tidens ände. Matt. 28:20.

Det förekommer diskussioner om det som Paulus skriver i 2 Tess. 2:6-7. “Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han, först när hans tid är inne, kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen.”

De som menar att Jesus ska komma och hämta församlingen innan Antikrist kommer, de menar att det är församlingen (och den helige Ande) som hindrar Antikrist att träda fram. Men detta är ju helt omöjligt, för i vers 3 står det: “Låt ingen bedraga er på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett och ‘Laglöshetens människa’, fördärvets man, ha trätt fram…” Här kan vi klart utläsa att Antikrist måste ha trätt fram innan Jesus kommer. Och i vers 8 kan vi se att när Jesus kommer, så ska han döda den Laglöse.

Och i 1 Tess. 4:16 står det: “Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå; sedan ska vi, som då ännu leva och har lämnats kvar bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara hos Herren.”

De kristnas uppståndelse sker alltså när Jesus kommer. Detta måste vara den första uppståndelsen, som beskrives i Upp. 20:4-6. Bland dessa som då kommer att uppstå, är också de som varit med under Antikrists regim, och som inte har tillbett vilddjuret eller dess bild och inte har tagit dess märke på sina pannor och händer.

Församlingen kommer alltså att vara på jorden när Antikrist regerar. Och den helige Ande är alltid i Guds församling. Joh. 14:16. Det kan alltså inte vara den helige Ande som blir borttagen från jorden innan Antikrist träder fram, som somliga menar. Den helige Ande är ju Gud själv, och ingen kan ju flytta undan Gud om han står i vägen. Många har försökt, men det går inte, för han är den Allsmäktige.

Att det skulle vara Guds församling, eller den helige Ande, som utgör hindret för Antikrist, det kan vi helt utesluta, eftersom det motsäger Guds ord.

Vad är det då som måste skaffas ur vägen innan Antikrist träder fram? Antikrist kallas också ‘Laglöshetens människa’ och ‘den Laglöse’. Vad är det som måste skaffas ur vägen för att en laglös härskare ska kunna bedraga och förföra hela världen? Han kommer att väcka människornas beundran så att de till och med tillbeder honom. Upp. 13:4.

Den enda trovärdiga och hållbara förklaringen är att det måste vara Lagen som hindrar Antikrist att träda fram. Lagen måste skaffas ur vägen. D.v.s. de lagar och regler som finns för att upprätthålla ordningen och bekämpa brottslighet. Annars skulle Antikrist genast bli avslöjad som den värsta lagbrytare. Då skulle han inte kunna bedraga hela världen.

Och detta håller på att ske nu. EU:s lagar står över de olika nationernas lagar och kommer också att bestämma över deras ekonomi. EU:s lagar kommer att underordnas Antikrist och han kan manipulera med dem som han vill. Naturligtvis kommer också FN att underordnas Antikrist. När nationernas lagar är avskaffade så kan ingen beskylla Antikrist för att vara lagbrytare.

Lagen hindrar att laglösheten tar överhand, men när lagen är avskaffad så kan den Laglöse träda fram. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar; och de ska givas i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Daniel 7:25.

I en del bibelöversättningar står det “han” istället för “den” i 2 Tess. 2:7. I 1917 års översättning är det rätt skrivet. Men det kunde ha stått tydligare. “…så att Antikrist, först när hans tid är inne, kan träda fram.”

Vid översättningen är det ju viktigt att återge grundtexten så noggrant som möjligt, men också att få läsaren att förstå vad grundtexten egentligen säger. Därför måste man också följa de grammatikregler som gäller i det språk man översätter till. I svenska kan man inte använda ordet “han” som pronomen när man skriver om lagen (även om det går i grekiskan), för då förstår inte läsaren vad som menas. Det grekiska ordet som betyder “han” måste därför översättas med “den” på svenska. I grekiskan står lagen i maskulinum genus.

Här har översättarna till Svenska Folkbibeln gjort en tabbe. Och i Engelska Bibeln är det samma fel, både i KJV och i NIV. Därför förstår inte folk vad som menas i 2 Tess. 2:6-7. Men i The New English Bible är det rätt.

Det står i Rom. 13:e kapitel att vi ska underordna oss överheten, och att överheten är en Guds tjänare. Detta har ju med lagar och ordningsregler att göra. Denna överhet som tjänar Gud kommer att steg för steg bytas ut och ersättas med en “överhet” som är Antikrists tjänare.

Detta är ju vad som håller på att ske nu. Lagar och ordningsregler håller på att avskaffas. Den överhet som är en Guds tjänare, ersätts med en “överhet” som inte har något intresse av sanning och rättvisa.

Politiker som sitter i regeringen utnyttjar kreditkort och skattepengar för egen räkning, som om det var deras egna pengar.

Samtidigt som man pratar om att spara pengar överallt, och uppmanar folk att inte begära högre löner, så skyfflar man ut tusentals miljoner kronor utomlands, utan någon kontroll hur pengarna används.

Förr satte man landsförrädare i fängelse. Nu gör man dem till statsministrar och regeringsmedlemmar och låter dem styra över folket.

Vi som tror på Jesus ska inte underordna oss Antikrists diktatur. Vi ska avslöja och motarbeta denna regim så mycket som möjligt. Säg NEJ till EMU och EU! Vi får under inga omständigheter ta Vilddjurets märke på vår hand eller panna. Den som gör det är förlorad för evigt. Gud kommer aldrig att förlåta det.

* * *

Folkrörelserna som förut var en viktig del av den demokratiska dialogen försvinner, eller blir kvar som byråkratiska institutioner och maktens filialer. För att kunna säkra enhetstankens fortlevnad och medborgarnas passivitet, fortgår en förändring inom media. Utbudet av film, sport och lätt underhållning expanderar kraftigt, för att hålla tankarna borta från viktiga frågor. Istället för att vara ett forum för en politisk dialog anordnas jippon där debatter blir till underhållning och alltid inom ramen för det politiskt korrekta. Allt saxat med reklaminslag avsedda till medborgare, som numera hade reducerats till konsumenter.

Antikrist senaste knep: rädslan. Människor känner vanmakt, ensamhet, ångest. Det “goda samhället” är borta. Staten som man trots allt litade på förut är försvagad. Samtidigt hopar sig problem som blir allt värre: otrygghet, miljöförstöring, klimatförändringar, terrorism… Hos en redan desillusionerad befolkning kom händelserna i New-York att väcka en farlig känsla: rädsla. Rädslan för attentat i vilken form som helst, bomber, kapningar, bakterier… Som svar påbjuder makten mera kontroll och övervakning för att lättare kunna bekämpa det nya osynliga hotet.

EU och USA förbereder omfattande inskränkningar av åsikt och yttrandefrihet. Konsumenterna som är rädda, men som har passiviserats, är redo att godkänna något som förr hade mött mycket starkt motstånd, då de fortfarande var medborgare. Människor i allmänhet känner olust, att något någonstans är fel. Nu ropar allt fler till yttre maktorgan, EU, FN… Man längtar efter “globala lösningar”, man vill ha “en ny världsordning” som kan ta itu med världens problem, en supermänniska, en gud.

Jesus har redan all makt, men de vill inte ha med honom att göra, därför kan han inte komma till undsättning nu. Bibelns Gud är rättfärdig och till skillnad från antikrist, tvingar han aldrig någon till lydnad. Däremot, dömer han dem som förkastar honom.

Människor vill ha en gud som passar dem, samtidigt som de vill överlämna sina liv åt honom. Denna situation passar som handen i handsken för antikrist. När tillräckligt många ropar högt nog, då kommer Antikrist. Medan EU med sina lydstater ramar in medborgarna i ett allt trängre kontrollnät, pågår en gigantisk omvälvning av våra samhällen: ett nytt maktsystem gör sitt intåg.

Islam sätter i verket erövringen av Europa. Frankrike är landet där islamiseringen har gått längst. Idag räknar man officiellt 4 miljoner muslimer. Den verkliga siffran är mycket större, troligtvis mellan 6 och 7 miljoner troende. Islam är redan landets andra religion. Man räknar redan 1430 officiella moskéer i Frankrike. På grund av den demografiska utvecklingen (konstant icke bemästrat flöde av immigranter, högt födelsetal hos den muslimska befolkningen), om inget görs kommer islam att vara den första religionen i Frankrike år 2015. Frankrike räknar idag flera muslimer än Albanien och Bosnien tillsammans. Och deras antal växer snabbt i alla länder. Om inget händer inom två generationer, kommer Frankrike inte längre att bestå av en europeisk befolkning, och detta för första gången i hela historien.

Tyskland, Italien, Spanien, Belgien och Holland följer samma ödesdigra väg, med några års fördröjning. Sedan fallet av Romerska Imperiet, har Europa aldrig upplevt en liknande historisk omvandling. Detta pågår med hjälp av en politisk klass som driver toleransen in absurdum och som för denna process som det enda politiskt korrekta.

Vad som händer med ett land där islam lyckats etablera sig i majoritet, vet vi. 14 sekler av islams historia och en hel världsdel lär oss att koraniska lagen då tillämpas, vilket betyder slutet för yttrandefrihet och pluralism. Islam är enväldig till sin natur, i likhet med fascism och kommunism. Islam är ett totalitärt system som är ännu mer djävulsk än katolska kyrkan under medeltiden. Det är värt att notera den sympati som EU hyser idag för arabländerna (och lika stor antipati för Israel). Det går knappt en vecka utan deklarationer som har till syfte att läxa upp Israel, för att främja goda relationer med islamska länder.

Påven är också ute på charmoffensiv och utvidgar ekumeniken till att omfatta även islam. Katolska kyrkans stora dröm har alltid varit kontrollen över allt vad religion heter. Och hon skyr inga medel. Vid ett besök i Bagdad 1999 kunde man se Johannes Paulus II kyssa koranen offentligt. Vid slutet av varje ramadan manar katolska präster (och även lutheranska) att be för “våra muslimska bröder och systrar” ty, “vi har ju samma gud”.

Att muslimerna inte tänker i liberal-ekumeniska termer är helt klart, enligt koranens strikta lära: islams mål är ju världsherraväldet. Till sist, vet man att katolska kyrkan är djupt involverad i EU, som själv föddes ur henne i samma stad Rom. Vad som skall komma ur allt detta, dessa diktatoriska maktfaktorer som strålar samman, är ännu inte helt klart. Men trenden är tydlig. Vi går mot ett överstatligt styre av politisk och religiös natur, som är totalitärt. Vi bör observera noga det som händer i världen idag. Historieprocessen tycks ha tagit en ny fart. Ingenting sker av en slump, varje händelse är ett led i förberedelsen för Antikrist. http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA78.HTM#Antikrist  /Maria

2 thoughts on “Antikrist /Förberedelse…

  1. Hej christita Ja jag säger detsamma! Allan Svenssons hemsida hoppas jag att du läser på, för där kommer många sanningar idagen, men inte alla vill se dem, höra dem. Se länken till hans sida!
    Vi lever ju i sådana tider som inte är normala.
    Gud välsigne dig. Välkommen tillbaka hit.
    /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.