Tag Archive | The true church

Vilken är den sanna Jesu Kristi kyrkan/hans församing? Vad säger Gud? Video D W

 

Foto Maria

Foto Maria

Vilken är den sanna Jesu Kristi kyrka? – av David Wilkerson
http://www.youtube.com/watch?v=N0UyTS22gpU&feature=share&list=PLA04F9ED4FAAF64EF

Jesus talade om vad som gäller- att predika de goda nyheterna om honom så att människor kan få förlåtelse för sin synd.
Några bibelverser:
Joh evangelium 20:19-23
Omvänt gäller att de som offentligt tar avstånd från Jesus inte kan få förlåtelse, och troende har mandat att låta dem veta detta!
Se video.

/Maria

*

Jesus spoke about the rules-to preach the good news of him so that people can be forgiven of their sin.
Some Bible verses:
Gospel Jn 20:19-23
Conversely, those who publicly renounce Jesus can not be forgiven, and believers have a mandate to let them know this!
Watch video.

 

Gospel/Bild Maria