R A Torrey Predikan /Fortsätt se på Jesus

Fortsätt se på Jesus – R.A.Torrey

Hebreerbrevet 12:1- 3 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Tappa aldrig siktet på Jesus Om vi ska gå med tålamod på den utsatta vägen, måste vi alltid se på Jesus. En av de enklaste men mäktigaste hemligheterna av en bestående och segerviss väg, är att aldrig tappa siktet på Jesus.

1. Först av allt måste vi fortsätta se på Jesus som en grund av vårt accepterande inför Gud. Om och om igen. Fienden kommer att försöka få oss att tappa modet genom att påminna oss om våra synder och misslyckanden och på så sätt övertyga oss om att vi inte är Gud’s barn eller att vi inte är frälsta. Om han lyckas med att få oss att börja se på och grubbla över våra synder, kommer han snart att få oss modfällda. Och modfälldhet är det samma som misslyckande. Men, om vi oförtröttligt ser på vad Gud ser på, nämligen Jesus korsfästelse och död i vårt ställe, som fullkomligt friköper oss för varje synd vi någonsin har begått, då kommer vi aldrig att bli modfällda, inte ens för den grövsta av våra synder. Vi kommer att se att medans våra synder är grova, mycket grova, så har de verkligen blivit betalade för. Varje gång Fienden visar upp en av våra synder, ska vi se att Jesus Kristus har återlöst oss från syndens förbannelse genom att själv bli en förbannelse i vårt ställe (Galaterbrevet 3:13).

Rättfärdiga inför Gud Vi kommer att se att medans vi i oss själva är fulla av orättfärdighet, så är vi ändå i Kristus gjorda rättfärdiga inför Gud därför att Kristus var gjord till synden i vårt ställe (1 Korintierbrevet 5:21). Vi kommer att se att varje gång Fienden hånar oss med en synd, så har den blivit uppgjord, betald och försonad för evigt. (1 Petrusbrevet 2:24; Jesaja 53:6). Vi kommer alltid att kunna sjunga, Jesus betalade min skuld, All skuld jag var skyldig till, Synden lämnade en rodnade fläck, Som Han tvättade vit som snö. Om du just nu bekymrar dig över någon synd du begått, antingen i det förflutna eller idag. Bara se på Jesus på korstet; tro vad Gud säger om Honom, att den synd som bekymrar dig var lagd på Honom (Jesaja 53:6). Tacka Gud för att allt är uppgjort och omhändertaget, var full av tacksamhet till Jesus, som tog synden i ditt ställe, och bekymra dig inte över den något mer. Det är en typ av otacksamhet till Gud att grubbla över synder som Han och Hans oändliga kärlek har raderat ut. Fortsätt se på Jesus på korset och vandra alltid i solskenet av Gud’s förmån. Denna Gud’s förmån har blivit köpt till dig för en stor kostnad. Tacksamheten manar till att alltid tro på den förmånen och att vandra i ljuset av den. Jesus har all makt i himlen och på jorden

2. För det andra, måste vi alltid fortsätta se på Jesus som vår uppståndne Frälsare, som har all makt i himlen och på jorden att skydda oss varje dag och varje timme. Är du frestad till att göra något galet just nu? Om du är det, kom ihåg att Jesus återuppstod från de döda, kom också ihåg att Han i detta ögonblick lever och sitter i härlighet på Gud’s högra sida, kom ihåg att Han har all makt i himlen och på jorden, och att, därför, kan Han ge dig seger just nu.

Tro vad Gud säger dig i sitt Ord, att Jesus har kraft till att rädda/ frälsa dig just nu ”fullkomligt” (Hebreerbrevet 7:25). Tro att Han har kraft att ge dig seger, över den där synden som ansätter dig just nu. Be Honom om ge dig seger, förvänta dig att han gör det. På detta sätt, genom att se på den uppståndne Kristus för seger, kan du få seger över synd varje dag, varje timme, varje ögonblick. ”Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda” (2 Timoteusbrevet 2:8) Den uppståndne Kristus Gud har kallat oss alla till ett segerrikt liv, och hemligheten till detta segerrika liv är att alltid se på den uppståndne Kristus för seger.

Genom att se på Jesus korsfäst, får vi förlåtelse och kan åtnjuta friden. Genom att se på den uppståndne Kristus erhåller vi seger idag över syndens kraft. Om du har tappat siktet på den uppståndne Kristus och har fallit för frästelse, erkänn din synd och vet att den är förlåten, därför att Gud säger det (1 Johannesbrevet 1:9), och se på Jesus, den uppståndne, återigen för att ge dig seger nu, och fortsätt se på Honom. Den som vi ska följa i vårt dagliga uppträdande

3. För det tredje, måste vi fortsätta att se på Jesus, som Den vi ska följa i vårt dagliga uppträdande. Herren Jesus säger till oss, vi som är Hans lärjungar idag, som Han sade till Hans första lärjungar, ”Följ mig”. Hela hemligheten av det sanna Kristna livet och uppförandet kan sammanfattas med dessa två ord, ”Följ mig”. ”Den som säger sig förbli i Honom, är skyldig att själv leva så som han levde” (1 Johannesbrevet 2:6). En av de vanligaste orsakerna till misslyckande i det Kristna livet, finns i försöken att följa någon bra man som vi beundrar stort. Ingen man eller kvinna och det spelar ingen roll hur god den personen än är, kan vi följa i säkerhet/ trygghet.

Om vi följer en man eller kvinna går vi med all säkerhet vilse. Det har funnits endast en fullkomligt perfekt Man på den här jorden — Mannen Jesus Kristus. Om vi försöker följa någon annan man, imiterar vi säkert mer hans brister, än hans förtjänster. Se på Jesus och bara Jesus som din Guide.

Läs i Bibeln om Jesus Om du vid något tillfälle känner dig förvirrad eller villrådig, ställ dig bara frågan: Vad skulle Jesus göra? Fråga Gud genom Hans helige Ande att visa dig vad Jesus skulle göra. Läs i din Bibel om vad Jesus gjorde, och följ Honom. Även om ingen annan verkar följa Jesus, var då själv säker på att du följer Honom. Kasta inte bort din tid eller tankar på att kritisera andra, för att de inte följer Jesus. Se till att du följer Honom själv. När du kastar bort din tid med att kritisera andra för att inte följa Jesus, då säger alltid Jesus til dig, ”Vad rör det dig? Följ du mig!” (Johannes 21:22).

Frågan för dig är inte vad det innebär för andra att följa Jesus. Utan frågan är, vad betyder det för dig att följa Jesus. Det här är det verkliga enkla livet Det här är verkligen det enkla livet, livet av att helt enkelt bara följa Jesus. Många förvirrade frågor kommer säkert till dig, men den mest förvirrande frågan kommer snart att bli lika klar som en dag, om du bestämmer dig i ditt hjärta att följa Jesus i allt. Fienden kommer alltid vara redo att viska till dig, ”Den där mannen eller den där andre mannen gör si eller så,” men allt du behöver göra är att svara, ”Det berör mig inte vad den, eller den mannen gör. Frågan för mig är, vad skulle Jesus göra?”.

Jesus är världens ljus Det finns en underbar frihet i det här livet, genom att helt enkelt följa Jesus. Den här vägen är rak och tydlig. Men vägen för den som försöker att forma sitt uppträdande genom att observera andra, är full av krökar, svängar och fallgropar. Se bara på Jesus. Följ med förtroendefullt, var Han leder dig. ”De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, tills dagen når sin höjd” (Ordspråksboken 4:18). ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Johannes 8:12)

http://www.predikoindex.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.