Likriktningen i Sverige. Svenska folket…

https://www.eaec-se.org/articles/Torell/likriktningen-i-sverige.htm

LIKRIKTNINGEN I SVERIGE

En kommentar av John S. Torell
Sverige är ökänt för att alla människor skall vara likriktade. När den katolska läran blev en statsreligion, så fick icke en svensk ha någon annan religion än den romerska katolska.

När Gustav Vasa blev konung i Sverige så var Sverige ett fattigt land, stora delar av landet var ägt av den Katolska Kyrkan. Nar kung Gustav fick veta att den nya lutherska läran icke var intresserad av att äga gods och herrgårdar, blev han mycket intresserad. Det var icke Kristus som intresserade kungen, utan det var att han kunde lägga beslag på den Katolska Kyrkans stora landegendomar.

Kung Gustav frågade icke folket om de ville lämna den Katolska kyrkan och bli lutheraner. Genom att skriva under ett beslut, så bestämde kung Gustav att Sverige nu skulle bliva lutherskt och den Katolska Kyrkan fick packa och lämna landet.

Nu var det icke alla svenskar som blev intresserade av detta, och de hade valet att lämna landet eller bliva halshuggna. Det svenska folket skulle likriktas och detta gjordes med våld.

Gustav Vasa var icke intresserad av att människorna i Sverige skulle bliva frälsta, istället var det hela en fråga om pengar och makt.

Den nya svenska lutherska statskyrkan blev lika elak som den gamla katolska statskyrkan. När man läser svensk historia från 1700 till slutet av 1800 talet, så är det en historia av likriktning, fromma män och kvinnor blev insatta på fängelser, där man fick leva på vatten och bröd. Deras brott, man hade läst Bibeln högt på bibelstudier, man hade hållit möten och talat om Jesus, man hade döpt de som blivit frälsta. En del blev landsförvisade, andra piskades offentligen eller var satta i stocken.

(E.J. Ekman, INRE MISSIONENS HISTORIA, Halls Boktryckeri-Aktiebolags Forlag, Jönköping, 1921)

Baptisterna blev hårt angripna av myndigheterna och man fick lida mycket. Till slut kunde den svenska lutherska statskyrkan icke fortsätta med sina förföljelser, och nu blev det frihet for baptisterna, frälsningsarmén, metodister och missionsförbundare.

Men de onda andarna som stod bakom likriktningen fanns kvar i Sverige, och när pingstväckelsen bröt ut omkring 1907, då blev det liv i luckan bland baptisterna. Ifrån att ha varit förföljda, så började de att förfölja och göra livet surt för de baptister som blivit döpta i den Helige Anden.

Men Levi Petrus och hans utbrytargrupp överlevde och man skulle nu tro, att eftersom dessa fick lida smälek för sin tro, skulle man bliva mera toleranta. Så var icke fallet. Pingstförsamlingarna styrdes med en järnhand ifrån Stockholm och Levi Petrus var en hård och oförsonlig ledare efter andra världskriget, när väckelse bröt ut och först kom de Fria Församlingarna med ledare som Bertil Swenzon och Arne Imsen. De fria församlingarna gick under, men Imsen tog med sig vissa och bildade Maranata.

Maranata blev illa åtgånget av Levi Petrus och hans anhängare och tidningen Dagen användes som ett vapen till att klandra och förtala Arne Imsen och hans grupp. Det blev ännu värre när Arne Imsen begick äktenskapsbrott och den lilla skaran av Maranata syskon blev skingrade, med en kvarleva på Bällsta, i Bromma. En annan liten kvarleva finns kvar i Göteborg under Per-Arne Imsens ledning.

Så kommer vi fram till Ulf Ekman, som enligt pingströrelsen ifrån Filadelfia kyrkan I Stockholm icke var “rumsren,” och kriget fördes i tidningen Dagen, som var pingströrelsens stora kanon.

Men så hände något märkligt, Ulf Ekman och Livets Ord blev “rumsrena” när pingströrelsen och den Katolska Kyrkan började samarbeta, där man inbjöd Missionsförbundet, den Svenska Kyrkan och Livets Ord till ett djupare samarbete. Den judiske överrabbinen I Stockholm blev också inbjuden, och nu hade man kokat ihop en soppa, som aldrig tidigare funnits i Sverige. Pingstvänner, baptister, missionsförbundare, metodister skulle nu samarbeta med Ekman och hans gäng ifrån Uppsala, ofrälsta judar och ofrälsta svenska katoliker.

Ulf Ekman, den före detta statskyrkoprästen har nu blivit en mäktig man i Sverige. Man skulle tänka sig att Ulf skulle komma ihåg hur det var att vara förföljd, men precis som alla andra rörelser i Sverige, så har man ingen som helst förbarmande med andra, som har andra uppfattningar. Dessa skall bekämpas till varje pris, för att man skall kunna likrikta dem eller förgöra dem. Precis som Levi Petrus använde tidningen Dagen som ett vapen, så har Ulf gjort med sin tidning Världen Idag.

FALLET JAN ERMEFJÄLL
Jan är en enkel kristen människa ifrån Örebro som har vågat ställa sig upp och protestera emot den fruktansvärda utveckling som sker i Sverige. Eftersom KDS och Alf Svensson svek de kristna människorna i Sverige och de borgerliga partierna har blivit övertagna av den svenska bögligan och RFSU, så finns det icke mycket en kristen kan göra i Sverige. Alla ledande politiker och kristna ledare är nu likriktade och sitter bland dem som bespottar Jesus och man talar om kärlek och tolerans. Men denna kärlek och tolerans existerar icke för dem, som har en annan uppfattning.

Enligt likriktningsligan i Sverige har Jan Ermefjäll begått “fruktansvärda synder”.

För det första så är han medlem i Nationaldemokraterna, ett svenskt politiskt parti, som till skillnad från andra svenska partier är ett nationellt parti som i många frågor står för en konservativ och kristen grundsyn. Man vågar gå emot vad ledande massmedia säger i Sverige och blir därmed betraktade som ett politiskt icke korrekt och icke rumsrent parti.

För det andra är Ermefjäll vän med John S. Torell, som i Sverige har blivit nedklassad till att vara en judehatare och en stor antisemit. Att detta icke är sant och att man icke har något belägg for denna klassificering har ingen betydelse, John Torell är icke likriktad, kan icke kontrolleras av pingströrelsen i Sverige och därför måste han bekämpas.

För icke så länge sedan skrev Jan Ermefjäll en insändare, som man tog in på tidningen Världen Idag. Men efter 24 timmar tog man ned denna artikel ifrån deras hemsida och man bad om ursäkt för att man begått ett sådant hemskt brott, att man tillåtit en nationaldemokrat och en vän till John Torell att få bliva hörd i den “ädla tidningen” Världen Idag.

Man hade ådragit sig vrede ifrån de svenska judiska ledarna, samt från pingströrelsen i Stockholm. Man bugade sig i stoftet och ursäktade sig med att den vanliga personalen hade varit på semester, och därför hade detta stora brott skett.

MIN FRÅGA TILL DET SVENSKA FOLKET ÄR DENNA: FINNS DET INGA VETTIGA MÄNNISKOR KVAR I SVERIGE SOM HAR FÖRNUFTET KVAR OCH SOM ÄR VILLIGA ATT TÄNKA FÖR SIG SJÄLVA OCH FATTA BESLUT, SOM ÄR BASERADE PÅ FAKTA, ICKE PROPAGANDA OCH LÖGNER?

Om du finns, skulle jag gärna vilja höra ifrån dig. Jag har varit borta ifrån Sverige sedan 1963, när jag utvandrade till Amerika och jag kom ihåg att det fanns människor då som icke var likriktade. Finns det någon i de nya generationerna som är födda efter 1963 som icke är likriktad?

HÄR FÅR DU LÄSA DEN FRUKTANSVÄRDA INSÄNDAREN IFRÅN

JAN ERMEFJÄLL:

Samhällsupplösningens orsaker
Ny statistik från Brottsförebyggande Rådet visar att antalet anmälda våldtäkter i riket under det första halvåret ökat med hela 15 procent sedan förra året. Antalet sexualbrott hade under samma period ökat med 11 procent. I Stockholm är siffrorna ännu mer oroande. På ett år har antalet anmälda våldtäkter ökat med 28 procent och antalet anmälda sexualbrott med 18 procent. I jämförelse med år 1975 har utvecklingen på ett alldeles okontrollerbart sätt rusat iväg. Antalet anmälda våldtäkter under förra året var på årsbasis ofattbara 618 procent, medan antalet anmälda sexualbrott var 472 procent i jämförelse med 1975.

Till översexualiseringen av vårt samhälle bidrar inte minst den årliga skammens parad, bögfestivalen i Stockholm som de flesta vanliga homosexuella inte vill bli förknippade med.

Parollen i år var ”Svensk synd bryter gränser”.

Ur ett längre tidsperspektiv har dessutom alla typer av brottslighet ökat mycket kraftigt, i flera fall med 1000-tals procent sedan 1950-talet.

Vad ligger bakom denna upplösande samhällsutveckling mot alltmera laglöshet och där sexuell lössläppthet till och med blivit politiskt korrekt?

Mycket tyder på att denna samhällsutveckling inte är någon slump.

1982 skrev Kjell Sjöberg en bok, ”Låt Varna Er”, där han varnade för de hemliga ordnarna. En artikel om bakgrunden till Sjöbergs bok kan läsas på hemsidan www.eaec.org

Kjell beskrev ordenssällskapens tydliga samband med strömningar inom kabbalismen, där tron gått vilse i avgrundsdjup av villfarelser och resulterat i en missförstådd och förvrängd messiasuppfattning. Enligt denna tro är messias en ”helig orm” som befinner sig i ”avgrunden” och behöver hjälp att komma upp till jorden. Detta sker genom att man följer ”den låga vägen” och syndar själva och lär människorna att synda mer och mer. När livsstilen så har blivit totalt ondskefull stiger den ”heliga ormen” upp till jorden och kan börja sin regim och styra världen med de utvalda vid sin sida medan alla andra ”hedningar” hålls som slavar. Det låter kanske som en saga, men faktum är att en religiös inspirationskälla kan vara mycket stark och driva idén igenom århundraden. Vi befinner oss nu i slutskedet av en världsvid och ond sammansvärjning där människor med denna kabbalistiska tro behärskar massmedian och ekonomin. Både Antikrist och Kristus kommer när det är som mörkast på jorden, närmast före gryningen. Sanningen och Ljuset kommer att segra över de diaboliska mörkerkrafterna. Se till att befinna dig på den rätta och segrande sidan redan idag.

Jan Ermefjäll, Örebro

REAKTIONER IFRÅN LIKRIKTARNA I SVERIGE
Som en makaber tillfällighet publicerades Carin Stenströms artikel på samma dag som hennes egen tidning råkade släppa igenom nationaldemokraten Jan Ermefjälls antisemitiska debattartikel som drog skam och löje över tidningen. Augusti 2008 kommer att gå till historien som en mycket mörk månad för Världen Idag. Man kan alltid hoppas att de ska lära sig något av sina förödmjukande misstag. Men jag skulle inte vara för optimistisk.
När högerextremismen begär utrymme

Vår vän Tor Billgren, som regelbundet brukar kritisera Världen idag på sin blogg, har uppmärksammat att nationaldemokraten Jan Ermefjäll fick utrymme på Världen idags debattsida i måndags.

Även om vi vanligtvis brukar ha andra uppfattningar än Billgren, ger vi honom den här gången helt rätt. Artikeln, som innehöll klassiska antisemitiska uttryck, skulle helt enkelt inte ha publicerats, men slank igenom på grund av att stora delar av redaktionsledning och redaktion hade semester.

Detta misstag kan säkert roa både Billgren, andra hbt-aktivister och nationaldemokrater, de senare brukar ju häckla Världen idag både för tidningens kristna värderingar och för dess kamp mot antisemitism.

Billgren drar dock förhastade slutsatser av att nationaldemokraten Ermefjäll hämtade vissa av sina argument från Världen idags redogörelse av färsk statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Att högerextremister använder allmängiltiga argument och symbolspråk går inte att förhindra, Billgren menar nog inte att vi skall lägga ned BRÅ och avskaffa den svenska flaggan bara för att den används av nazister?

Världen idag ägnar sig inte åt personkontroll av varje enskild insändarskribent. Insändar­sidor är heller inte ett forum för tidningens åsikter utan för insändarskribenternas. I vilket fall som helst, Världen idags policy är att nationaldemokrater inte skall ges utrymme på insändarsidorna och artikeln hade därför inte i Världen idag att göra. Vi ber därför både Billgren och övriga läsare om ursäkt för att artikeln publicerades.

Det inträffade visar att högerextremister försöker nästla sig in även i kristna sammanhang för att vinna gehör, och den här gången lyckades de tyvärr.

Onsdag, 13 augusti, 2008

Världen idag kommenterar artikelfadäsen

Världen Idag beklagar idag ödmjukt och generöst måndagens publicering av

Jan Ermefjälls (nd) artikel Samhällsupplösningens orsaker, där han i första delen argumenterade för att pridefestivalen skapar sexbrottslighet, och i andra delen staplade antisemitiska klichéer ovanpå varandra.

Att publiceringen av artikeln var ett misstag stod klart från första början, och mycket riktigt försvann den från nätet efter några timmar. Den som följer Världen Idag vet att tidningen har ett stort engagemang för Israel och inte delar de antisemitiska värderingarna som kom till uttryck i artikeln. Däremot delar tidningen – och är idag också en av de främsta källorna för den typ av antihomosexuell retorik som genomsyrade texten.

Att artikeln slank igenom och publicerades visar hur oerhört nära antigayretoriken ligger den antisemitiska. Objektet för retoriken påstås ha en destruktiv och omoralisk agenda, deras inflytande hotar samhället, de gynnas på bekostnad av andra, de styr över rättsväsende, media och lagstiftning, de bildar hemliga nätverk och kotterier, med mera. När retoriken rör judarna anses det vara oacceptabel antisemitism som hotar demokratin, men när den handlar om homosexuella kallas det kritik, förbjuden sanning eller utövande av tro och yttrandefrihet. Varför skulle den vara sann i det ena fallet, när den är lögn i det andra?
Det som explicit beklagas i dagens kommentar är dels att det var en nationaldemokrat som fick utrymme, dels att debattartikeln hade antisemitiskt innehåll. Men det nämns inget om de huvudlösa angreppen mot homorörelsen. Trots det finns det all anledning att välkomna kommentaren och den inbjudande ton den är skriven i. Jag noterar att den innehåller ett potentiellt tjuvnyp mot mig som person, beroende på hur man läser och syftar det näst sista stycket, men väljer att utgå från att den är skriven med välvilliga och uppriktiga intentioner.
Världen Idag har raderat Ermefjälls artikel

Nu är den nationaldemokratiske riksdagskandidaten Jan Ermefjälls antisemitiska artikel borta från Världen Idags sajt. När man klickar på länken i det inlägg jag skrev i morse får man en hänvisning till tidningens så kallade Plusarkiv, men när man loggar in där går artikeln inte att hitta. Jag kopierade den dock i sin helhet som säkerhetsåtgärd i inlägget nedan, eftersom jag förutsåg att den så småningom skulle försvinna från sajten.

Publiceringen av artikeln var alltså ett misstag, och jag känner stort medlidande för den semestervikarierande debattredaktör (antar jag) som försökte vara duktig genom att ta in en artikel som så ordagrant och kongenialt upprepade VD: n Ruben Agnarssons teser om sambanden mellan sexbrottslighetens utveckling och pridefestivalerna. Att artikeln senare urartade i konspiratoriskt bullshit, och dessutom innehöll en hänvisning till den antisemitiska organisationen European-American Evangelistic Crusades (EAEC) hemsida, missade uppenbarligen vederbörande i sin iver att tillfredställa tidningens agenda. Han eller hon har förmodligen inte fått det mindre hett kring öronen av det faktum att EAEC också är starkt kritiska mot Livets Ord och Ulf Ekman… Som sagt: jag känner starkt medlidande för personen. Och hemma i Örebro sitter förstås Jan Ermefjäll och skrockar.

Artikeln har dock med största säkerhet publicerats i tidningens pappersupplaga, och där är det inte möjligt att smussla med misstag på samma sätt som på webben. Frågan är om Världen Idag kommer att försöka tiga ihjäl incidenten eller om det kommer någon form av kommentar i onsdagens upplaga. Ett tredje alternativ är att de ger sig på budbäraren, det vill säga mig… Jag är mycket spänd (och oroad) på hur saken kommer att utvecklas.

Världen Idag publicerar antijudisk debattartikel

I sin iver att koppla samman sexbrottslighet med pridefestivalen gör Världen Idag sitt hittills mest smaklösa bottennapp och publicerar en debattartikel av nationaldemokraten Jan Ermefjäll. Samhällsupplösningens orsaker är rubriken på artikeln:

Till översexualiseringen av vårt samhälle bidrar inte minst den årliga skammens parad, bögfestivalen i Stockholm som de flesta vanliga homosexuella inte vill bli förknippade med. Parollen i år var ”Svensk synd bryter gränser”.

Fortsättningen av artikeln är en utläggning om hur upplösningen av samhället har sitt ursprung i kabbalismen, den judiska mystiska traditionen. Ermefjäll hänvisar till Kjell Sjöbergs bok, Låt Varna Er, som enligt honom i sitt originalutförande innehöll rikliga utläggningar om Sion Vises Protokoll, vilket han utvecklar närmare här. Vidare innehåller debattartikeln en webbadress till den antisemitiska organisationen European-American Evangelistic Crusades, som har en svensk version här.

Det kritiska ögat på Världen Idag är uppenbarligen helt blint. Redaktionen lät sig förföras av Ermefjälls “korrekta” åsikter om sexbrottslighet och Pridefestivalen (för övrigt paralleller som tidningen själv har dragit på ledarplats, min kommentar ligger här) och märkte inte att resten av artikeln är antisemitisk och konspirationsteoretisk dynga. Stämde världsbilden alltför väl in med tidningens egen?

Jag är inte emot att man publicerar antisemitiska artiklar eller att nationaldemokrater kommer till tals i tidningar. Men när det händer, bör det kommenteras på något sätt. Någon sådan kommentar har jag inte sett i Världen Idag. /John S. Torell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.