I Stormen. / Har du varit där, i tro?

I STORMEN.

Job 23:10 Han vet vilken väg jag har vandrat.Prövar han mig ska jag komma fram som guld.

”TRON växer i stormen” — blott fyra ord, men ack, huru betydelsefulla för den själ, som varit ute i storm.

Tron är den av Gud givna gåva, som, då den utnyttjas, gör det osynliga fullt synligt och det omöjliga möjligt. Den räknar med det Övernaturliga.

Men den växer i stormen, d. v. s. där det är oro i den andliga atmosfären. Stormen uppstår, då olika element drabba samman, och stormarna i den andliga världen äro strider mellan sinsemellan fientliga element. I en dylik atmosfär finner tron den mest fruktbara jordmån. Där kommer den snabbast att till fullo utveckla sig. Det starkaste trädet växer icke i hägnet av skogen, utan ute på öppna fältet, där alla vindar blåsa emot det och böja och kröka det, tills det växer och blir likt en jätte. Av ett sådant träd vill hantverkaren göra sina verktyg och ett sådant träd söker vagnmakaren efter.

Så är det även i andligt avseende: då du ser en jätte, så minns, att vägen du måste vandra för att nå fram till honom ej är den soliga väg, där vilda blommor ständigt prunka, utan den är den branta, steniga och smala gångstig, där helvetets vindar hota att blåsa dig omkull, där de vassa stenarna sarga dig, de skarpa törnena stinga din panna och de giftiga ormarna väsa från alla sidor. Det är sorgens och glädjens, lidandets och den helande balsamens, tårarnas och leendets, prövningarnas och segrarnas, kampens och triumfens, mödornas, farornas och slagens, förföljelsernas och missförståndens, bekymrens och nödens väg. I allt detta bli vi mer än övervinnare genom Honom, som älskar oss.

”I stormen”, just i dess mitt, där den är som häftigast. Det kan hända, att du ryggar tillbaka för prövningens svåra storm — men gå in i den. Gud är där för att möta dig mitt i alla dina prövningar och viska till dig sina hemligheter, vilka skola hjälpa dig att komma ut ur stormen med ett strålande ansikte och en okuvlig tro, som alla helvetets demoner sedan aldrig kunna bringa att vackla.


Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

8 thoughts on “I Stormen. / Har du varit där, i tro?

 1. Hej Fri tid, jaa Gud gör under och visar oss vägen, se Mariannes text till dig här i kommentarerna vi har. Tack för att du kommer hit och ger av dina erfarenheter, det behövs. Jag säger som du att om inte Gud hade funnits för mig så hade jag inte orkat med vad som skedde mig, han räddade mig och satte mig i säkerhet hos honom och i hans ord. Be Gud visa dig vad han vill att du skall läsa som han vill visa dig. Fortsätt att läsa och be och tacka. Gud visar dig vägen. Gud är vår räddare i ALLT, Han tar hand om oss.

  Heb 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
  Heb 13:6 Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig?

  Guds utvaldas lovsång
  Romarbevet 8:31 Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? 32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom?
  33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 34 Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. 35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? 36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår.✱
  37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38 För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. G v d/Maria

 2. Jo tack, ja har min bibel, ibland vet ja bara inte var ja ska läsa o vissa gånger så blir de flera sidor som ja plötsligt börjar läsa och de e helt rätt sidor för mig just då, men då ha de varit gamla testamentet mest ja har läst.
  Jag tror på Jesus o har mitt hopp hos honom. Vågar faktist inte vara en enda dag utan att jag ger allt mitt hopp till Gud.
  Till Jesus.
  Gud e så god, han kommer faktist med ”mat” i rättan tid, de har stärkt min tro väldigt mycket, för de ord eller va ja nu får e något ja verkligen behöver eller har behövt höra just då.
  Ja tror på riktigt att om inte Gud hade funnits så hade det varit ute med mig för länge sen. O tack Maria.

 3. Till dig Fri tid!

  Jesus säger i Matt 11:28-29
  KOM till mig, alla ni som är tyngda av bördor, bekymmer, ångest och oro och allt som kan upplevas jobbigt, tungt och skrämmande, så ska jag ger er vila!

  Vidare säger Jesus;
  Jag är mild och ödmjuk, och ni ska finna vila för era själar!

  I psaltaren 121 läser vi;
  Herren skall bevara dig för allt ont, Han ska bevara din själ!

  I Psaltaren 50:15 läser vi;
  Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig.

  JESUS ÄR våra själars räddare!

  BÖN;
  Jesus du vår Frälsare, Herre jag ber att du möter denna kvinna precis där hon är just nu, fyll henne med din frid och låt henne känna din förbarmande och stora nådefulla kärleksfulla varma famn, allt ju vilar i dina händer, skulle vi som barn väl ängslas då!
  Jag ber käre Herre Jesus; lägg en blods och eldmur kring denna kvinna och beskydda även hennes hennes tankar och känslor.
  I Jesu Kristi namn jag ber!
  AMEN! AMEN!
  Kram/ Marianne

 4. Hej! Din själ får matas med det goda, läs bibel, har du någon? annars sänder jag dig.. När du går stadigt med Gud så kan inte satan rubba dig, Gud sänder ingen till helvetet som tror på honom o står fast vid Jesus. Du har din tro och det vet Gud då. Ber om stadighet och närhet till Jesus, dygnet runt till vår räddare o Frälsare.

  /Herre, tag bort min egen kraft och förmåga, men låt mig förnimma din kraft. Hjälp mig att verkligen så fullständigt nöja mig med din nåd, att din nåd är mig nog

  2 Kor 11: 24-31. Jes 43: 1-2.”Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig” Joh 16: 32.Österlandets herde gick alltid i spetsen för hjorden.

  Varje angrepp, som riktades mot den mötte han först. Likaså går Gud i spetsen för oss. Han är i morgondagen. Det är morgondagen människorna frukta för. Gud är redan i den. Varje ny dag har passerat Honom, innan den når oss. — F. B. M.

  ”Herrens ögon överfara hela jorden, för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hängiva sig åt honom.” 2 Krön 16: 9.

  /Hälsn o bön Maria

 5. Tack så mycket. Bed snälla oxå för min själ att ja inte hamnar i helvetet, hellre dör ja i min tro.

 6. Hej! Jaa jag ber för dig, vet ej vem du är men jag ska be om hjälp, Gud är god och hör dem som ropar. Vill du ha mer kontakt finns min mailadress här på sidan. Gud hjälper alla som ropar. Gud välsigne din dag och jag ber att du får all hjälp som finns att få. /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.