Ett Guds barn / Tjäna Gud

 

Är vi och kan vi vara de sanna Guds tjänare som han vill ha? Att kämpa och vara nöjd och glad trots svårigheter, stå fast, vara trogen Gud:

Härvid vilja vi icke i något stycke vara till någon anstöt, på det att vårt ämbete icke må bliva smädat.

2Co 6:4  Fastmer vilja vi i allting bevisa oss såsom Guds tjänare, i mycken ståndaktighet, under bedrövelse och nöd och ångest,
 
2Co 6:5  under hugg och slag, under fångenskap och upprorslarm, under mödor, vakor och svält,

2Co 6:6  i renhet, i kunskap, i tålamod och godhet, i helig ande, i oskrymtad kärlek,

2Co 6:7  med sanning i vårt tal, med kraft från Gud, med rättfärdighetens vapen både i högra handen och i vänstra,

2Co 6:8  under ära och smälek, under ont rykte och gott rykte, såsom villolärare, då vi dock äro sannfärdiga,

2Co 6:9  såsom okända, fastän vi äro väl kända, såsom döende, men se, vi leva, såsom tuktade, men likväl icke till döds,

2Co 6:10  såsom bedrövade, men dock alltid glada, såsom fattiga, medan vi dock göra många rika, såsom utblottade på allt, men likväl ägande allt.

2Co 6:11  Vi hava nu upplåtit vår mun och talat öppet till eder, I korintier. Vårt hjärta har vidgat sig för eder.
2Co 6:12  Ja, det rum I haven i vårt inre är icke litet, men i edra hjärtan är allenast litet rum.

2Co 6:13  Given oss då lika för lika – om jag nu får tala såsom till barn – ja, vidgen också I edra hjärtan.

Ha Ett Öppet Hjärta!       /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.