Bibeln /ISRAEL, Guds folk.

th_lilies.jpg 

 

Lovsånger i Bibeln, och en alldeles särskild tar jag med här: Psalm 105 Den talar om att alla länder skall sjunga till Herrens ära OCH  det  står också i psalmen om Guds eviga förbund med Israel.! 

Här nedan får du texten och den gäller verkligen än idag.Med sin mäktiga hand har Gud fört sitt folk till löfteslandet.

Minnet av hans under hjälper oss att leva nära honom.

*Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken.

Sjung till hans ära, lovsäg honom, tala om alla hans under.

Beröm er av hans heliag namn. må de glädja sig av hjärtat, de som söker Herren.

Fråga efter Herren, och hans makt, sök hans ansikte oupphörligen.

Tänk på de underbara verk som han har gjort, på hans under och hans muns domar, ni Israels, hans tjänares, avkomma, ni Jakobs barn, ni utvalda.

Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden går hans domar.

Tänk evinnerligen på hans förbund, intill tusen släkten på vad han har stadgat, på det förbund han slöt med Abraham och på hans ed till Isak.

Han fastställde det för Jakob till en stadga, för Israel till ett evigt förbund.

Han sade: “Åt dig vill jag ge Kanaans land, det skall bli er arvslott.”

Då var ni ännu en liten skara, ni var ringa och främlingar därinne.

Och de vandrade iväg från folk till folk, från ett rike till ett annat.

Han tillät ingen att skada dem, han straffade kungar för deras skull:

“Rör inte vid mina smorda, och gör inte mina profeter något ont.”

Sjung till Herrens ära, alla länder förkunna glädje varje dag, förkunna hans frälsning.

Omtala bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under.

Ty stor är Herren och högt lovad, och fruktansvärd är han mer än alla gudar.

Ty folkens alla gudar är avgudar, men Herren är den som har gjort himmelen.

Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och fröjd i hans boning.

Ge åt Herren, ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt.

Ge åt Herren hans namns ära, bär fram gåvor och kom inför hans ansikte, tillbe Herren i helig skrud.

Bäva inför hans ansikte, alla länder. Se, jordkretsen står fast och vacklar inte.

Må himmelen vara glad, och jorden fröjda sig, och må man bland hedningarna säga: Herren är nu konung!”

Må havet brusa och allt vad däri är, må marken glädja sig och allt som är därpå.

Ja, då må skogens trädjubla inför Herren, ty han kommer för att döma jorden.

Tacka Herren, ty han är god ty hans nåd varar evinnerligen, och säg: “Fräls oss, du vår frälsnings Gud, församla oss och rädda oss från hedningarna, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov.

Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet!”

Och allt folket sade: “Amen” och lovade Herren.

Förf: DAVID

**De första 15 verserna i denna psalm återfinns också i 1 Krön 16:7-22, i det sammanhanget då David flyttar Arken till Jerusalem.

 Tre andra psalmer återger på ett liknandesätt Israels historia: Ps 78, 106 och 136.

Vers 5-6 Nationen Israel, det folk genom vilket Gud har valt att uppenbara sin lag för människorna är Abrahams efterkommande.

Gud utvalde Abraham och lovade honom att hans ättlingar skulle få bo i Kanaans land (nuvarande Israel). Läs Bibeln och fördjupa dig i Israels historia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.