Att vara ett Guds barn–vad betyder det? / 1 Joh kapitel 3

 

Trofast

Herren känner de sina        Bild Maria

Guds barn-   VEM är Guds barn? Hur är ett Guds barn? Guds barn är hatade, Guds barn och rättfärdighet- orättfärdighet

När man säger att man är ett Guds barn då menar man det. Då menar man att man tillhör Gud, man kallas Guds barn för att man har tagit emot frälsningen och för att vi lever så som Gud vill. OM du ser i texten så är det en förklaring i detta 1 Johannes brev kap 3 som berättar för läsaren vem som är Guds barn, varför den är Guds barn och hur den blev ett Guds barn. Man får förklaring till hur man vill göra det rätta och att fan själv, d v s satan/djävulen inte kan rycka bort den troende från Gud. Läs gärna vers 10 flera gånger där står svart på vitt vem som tillhör Gud. Här talar jag inte om församlingar som Livets Ord eller gör reklam för sådant/sådana som inte är av Gud!
Här står om hur vi har lärt oss att älska vår nästa, och här står om hur vi lever i denna världen  men vi lever inte som dem som inte är Guds barn.
Man ser skillnader på de otroende och på de troende och man kan se skillnaderna också om man känner s k religiösa människor, de som säger sig vara ett Guds barn men icke är det, man vet ju vilka de är och hur de agerar.
Man kan också läsa här om hur man hatade de första kristna och att man fortfarande gör det, men jag hoppas att man kan förstå att de som sägs vara förföljda idag inte alltid är kristna utan många har andra religioner som inte är kristendom, för de känner inte Gud, men tillber avgudar. Här står om rättfärdighet, att göra rätt- och om orättfärdighet- att göra fel mot Gud och sig själv och andra. Detta kapitel är verkligt bra att läsa om man inte vet vad en kristen är eller vad den står för. Det är längesedan detta skrevs men icke desto mindre sant. Datering: År 85-90 från Efesos, och för att styrka de kristna i tro och gå emot falsk undervisning. …Så jag vill ge alla som undrar om vem t ex jag är, några viktiga ord ur bibeln. Folkbibeln 1998, jag kom inte åt någon annan översättn just nu.

*
*

Guds barn

1 Joh 3 :1 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. 2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 3 Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. 4
Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5 Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. 6 Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. 7
Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. 8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. 9 Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10 På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. 11
Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi skall älska varandra 12 och inte likna Kain, som var den ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda men hans brors var rättfärdiga. 13 Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. 14 Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. 15 Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. 16 Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. 17 Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? 18
Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. 19 Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta, 20 vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. 21 Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud, 22 och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. 23 Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. 24 Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss.

*

Vers 24: Att erkänna Gud som både fullkomlig Gud och som fullkomlig människa.

NamnlösMaria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.