Världsvid väckelse? Nej. Sund lära? Nej.

Artikel från: http://monalola62.blogspot.com/2023/07/cindy-jakobs-och-birger-skoglunds.html

Tisdag 18 juli 2023

Cindy Jakobs och Birger Skoglunds profetior, går emot skriften.

Profetior om nådens regn över Sverige Världen idag. En ny nådatid kommer att besöka Sverige. Det var budskapet i två färska profetiska budskap som burits fram av kända förkunnare den senaste veckan. Världen idag 17 jul 2023

Hur kan så många kristna förföras utav detta. Det är illa nog att Cindy Jakobs är en falsk profetissa, vilket har bekräftats om och om igen, men att nu även Birger Skoglund hamnat i trosrörelse = TR och nya apostoliska reformationen = NAR dravel, det är rent sorgligt.

Två stycken färska profetiska budskap som går tvärs emot vad Bibeln säger. Vad ska; Jag tro på, tro på, tro på när, tro på när det känns så här?; för att citera Tomas Di Leva. Jag för min del väljer bibeln, för det är den säkra grund som jag står på.

Cindy Jakobs falsk profetissa profeterade under ”Faith 23 konferensen” i Köpenhamn en av dessa. Budskapet har publiceras av nätverket Sverigebönen som gjort det tillgängligt , så att världen idag kunnat hitta den, jag å andra sidan har inte lyckats trots mycket googlande, Jag har hittat en annan dock från tidigare i år. Låt mig börja med det.

” Cindy JakobsLåt mig ge ett nytt ord för Sverige. Så säger Herren till Kristi kropp i Sverige; Jag ger dig kraft för väckelse. Jag ger dig kraft som ett folk att vara katalysator för förändring till många nationer. Och jag ser en mäktig rörelse av förbön och bön i Sverige, den kommer att ha en påverkan för hela världen. Jag ser det komma en ny våg av missionärer, även många som har invandrat till Sverige. Herren säger; Jag kommer att läka problem som varit mellan olika etniska grupper i Sverige. Och jag ser en stor enhet komma över samfundsgränserna, det kommer att påverka ända upp till kungahuset. Cindy Jacobs – Ord för Sverige maj 2020″

Källa:https://www.facebook.com/sverigebonen/posts/3799308183473159/?locale=ar_AR&paipv=0&eav=AfZAmH_wmJUv-j9iLoSw5WcNoKQn8ftIfE0slJVMW6BjXL5njgTqh_T3gT9Kze4mGco

Till att börja med så är det alltid Gud som ger väckelse, det är inget som vi har kraft att göra i och av oss själva. Och en väckelse börjar med att de som kallar sig kristna ser att de avfallit från den sanna läran och vaknar upp över det, ber om förlåt och träder själva tillbaka in på den sanna vägen. Från det kan det komma en sort ”ringar på vattnet” effekt som kan leda andra till en frälsande tro.

Sedan har vi då problemet att detta går tvärs emot det som Jesus varnar oss för i Matt 24, vilket även apostlarna varnar för ska vara kännetecknet på den sista tiden, nämligen avfall. Antingen tror vi på det bibeln säger, eller så gör vi det inte. Det spelar ingen roll hur mycket vi vill ha en väckelse.

I Matt 24 så frågar lärjungarna Jesus om tecknet på hans återkomst och den här tidsålderns slut. En gång varnar Jesus oss för krig, hungersnöd och jordbävningar och säger att det ska vara som födelsevärkar. Det fortsätter med att vi ska bli hatade och många ska avfalla. Många falska profeter ska komma och förvilla många även genom falska under och tecken, för att få även de utvalda på fall.

Många som hävdar sig vara Messias ska komma och vi ska inte följa dem. Messias kan vara en som utger sig för att vara Jesus, eller en räddare (som antikrist) men det kan också vara en som är smord, dock inte med den Helige Ande utan med en annan ande, eftersom ordet Messias betyder just smord.

Över till det relativt färska så kallade ”ordet” från ”Herren”.

”Ty Herren säger: Du (Sverige) har sått ut mycket säd i nationerna, och du har sänt ut många människor på skördefältet. Och Herren säger, när du sår ut säd, vet detta, att det kommer säd tillbaka. Herren säger, jag minns böner från svenska folkets troende och bedjare, jag minns pingströrelsen, jag minns hur du påverkade världen. Och Herren säger nu, jag kommer att belöna Sverige, jag kommer att belöna, och jag kommer att ge en skörd av själar. Herren säger: Jag kommer alltid när det ser mörkt ut, jag kommer när saker och ting ser ut som att de inte kan förändras kulturellt. Cindy Jakob från världen idag”

Att tala för Herren och utge sig för att vara en profet/profetissa, det förpliktar det. Om någon profeterar falsk endast en gång så skulle den personen dödas, bokstavligt talat, under vad vi kallar det gamla förbundet, den Mosaiska lagens förbund. Gud visar på mer tålamod i dessa dagar, och har gjort det ända sedan Noahs tid. Det betyder inte att vi helt plötsligt får profetera falskt i Herrens namn. Gud, Elohim är helig och det Herren sagt i sitt ord, det är det som kommer att fullbordas, ingenting annat. Om igen detta går emot skriften, det ord som Herren andats ut. Låt er inte bli bedragna.

”Men Herren säger: Vem kan stå inför mig när jag kommer? För jag kommer med en stor väckelse från Gud till Sverige. Och jag hämtar folk från nationerna, till och med för att predika evangeliet i Sverige. Cindy Jakobs från Världen idag.”

Så Herren säger att Han kommer med en stor väckelse över Sverige? Hur går det ihop med alla varningarna i Matt 24 och såna som apostlarna också gjorde angående den sista tiden? Gud, om igen, går aldrig emot sitt eget ord.

2 Tim 4:3-4 Det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Detta är den tid vi lever i, när folk vägrar lyssna på de som varnar. Vi som varnar gör det inte för skojs skull, vi gör det för att varningarna behövs. Så många idag som kallar sig kristna vet inte vad bibeln säger. De må ha läst mängder i den, men tack vare TR och NAR så läser och tolkar många skriften på samma sätt som New Age och New Thought (jag själv tillhörde dessa när jag var med i detta).

2 Tess 2:3-4 Låt ingen bedra er på något sätt, först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Om igen exakt den tid vi är i nu, när avfallet är här på bred front, även om vi inte ännu sett antikrist framträda. Men många kommer missa vem han är, eftersom de inte vill ha sanningen.

2 Tess 2:11-12 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen, utan njutit av orättfärdigheten.

Den som inte älskar sanningen, ger Gud själv över till att tro på lögnen. Och om vi inte förstår att Han inte bara kan göra det utan även gör det, då har vi inte läst om hur Han gjorde det förut.

2 Kung 22(kort sammanfattning) Joshafat kung över Juda åker till Israels kung, Israels kung ber Joshafat att dra ut i krig. Joshafat säger till Israels kung att fråga profeterna, Israels kung samlade omkring 400 profeter och frågade dem; Ska jag dra ut emot Ramot i Gilead eller låta bli? Profeterna svarade; Dra dit upp, Herren ska ge det i Konungens hand. Joshafat frågade om det fanns någon mer profet som de kunde fråga. Israels kung svarade;

Mika finns, vi kan fråga honom, Men han profeterar aldrig lycka åt mig. Men Mika profeterar också falskt, till att börja med, tills kungen sa till honom att säga sanningen. Då blev det inte längre några positiva ord som kom ur Mikas mun. Vilket leder till att Mika uppenbarar för kungarna att Herren sagt;

v. 20-22 Vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead, så att han stupar där? Den ena sa si den andra sa så. Då kom en ande fram och ställde sig inför Hreen och sa; Jag ska locka honom tilld et. Herren frågade; hur då? Jag ska gå ut och bli en lögnens ande i munnen på alla hans profeter. Herren svarade; Försök lova honom till det, och du kommer att lyckas. Gå ut och gör så.

Vem tror vi att vi har att göra med egentligen? En senil, blind och döv gammal man som ingenting kan göra längre utan vår hjälp? Tror vi det så är det inte bibelns Gud, som är helig och aldrig förändrar sig. Vi behöver börja ta skriftens ord på djupaste allvar.

”Ni kommer att få se den helige Andes kraft börja falla, på små kyrkor, medelstora kyrkor, bönegrupper. Cindy Jakobs från Världen idag.”

Den Helige Andes kraft ska börja falla? Vilket dravel! Den Helige Ande får vi när vi blir frälsta och den kraft han ger oss är till att vara Jesu vittnen. Den Helige Andes arbete har inte helt plötsligt förändrats. Han är en hjälpare, och den som ger oss kraft att vara trovärdiga vittnen, och han pekar hela tiden på Jesus Kristus.

”Jag kommer att komma med ett nytt dop i den helige Ande. Och jag kommer att döpa ett folk med helighet?, säger Herren. Ty jag är en helig Gud. Cindy Jakob från världen idag”

Det finns inget dop i den Helige Ande, endast ett dop finns och det är dopet i vatten. Vi får den Helige Ande när vi blir frälsta. Låter säkerligen bra, men det går emot Guds ord, och det är den säkra grund som vi måste stå på. Döpa folk med helighet, vart hittar du det i bibeln? Bok, kapitel och vers, tack, och det ska vara flera verser, minst tre som kan bekräfta detta.

Ja Gud är helig, men det är inte den falska profetissan Cindy Jakobs. Skriften förkunnar för oss vad som är rätt och fel. Och håller vi oss inte till den så hamnar vi långt ute i periferin som bäst, helt kätterskt som värst. Och detta är klart kätteri då det går emot vad skriften faktiskt redan har proklamerat ut.

”Birger Skoglund bar vid lördagens avslutande möte på Smålandskonferensen, fram ett liknande budskap. Han förklarade att han haft en profetisk syn, där han såg hur pendeln håller på att svänga i Sverige. Guds härlighet kommer att uppenbaras på ett nytt sätt och börja utmana mörker och stora sociala problem i landet. Nu kommer en nådens tid över kristenheten över vårt land och i Norden. Jag såg hur myndigheter som försökt släcka den gnista som har tänts,misslyckas. Herren har en framtid och ett hopp. Vederkvickelsens tid är här, Guds Ande kommer att beröra olika delar av samhället, bland annat politiska partier. Vi kommer också att få se personer i de nordiska ländernas kungahus bli frälsta”.

Ett liknande budskap, vilket jag gissar kan få många att tänka att då måste det vara sant, Halleluja. Men som jag redan tagit upp längre upp så vid ett tillfälle ser vi tydligt hur Gud själv går emot det som kungen vill göra, och faktiskt sände inte två likadana profetior, utan 400. Gå emot Gud och Hans ord och det får konsekvenser.

Jag blir djupt oroad över hur många som kallar sig kristna verkar ha övergett vad skriften säger och sätter så kallade ”profetior” högre än Guds ord. Hur har vi hamnat här? Jo givetvis för att många inte håller sig till sanningen. Jag vet att det finns många som håller sig till sanningen, men sanningen är den att det är oändligt många fler som håller sig till falska läror.

Och många vet inte hur vi ska läsa och tolka bibeln på ett korrekt sätt, och då blir det också omöjligt att testa allting. Men att bibelokunnigheten har gått så långt så att vi tror att vi kan ha personer profetera helt emot det skriften faktiskt säger, det är rent av sorgligt.

/Maria: -Ja det är sorgligt att tro på en stor och underbar väckelse över Sverige och över världen. Har du läst texten så tar den ju upp många aspekter på VARFÖR det inte kommer att ske, för BIBELN berättar tvärt om. Jag ger inte ett öre för Sverige-bönen- det har jag haft uppe här till undervisning.

Dela gärna denna text från Mona för det är förvillelser som pågår nu, på många olika ställen och på många olika vis börjar det bli en väldig röra överallt och Trosrörelsen och andra är djupt okunniga och är inte sanna i sin undervisning.

https://www.varldenidag.se/nyheter/profetior-om-nadens-regn-over-sverige/repwgj!ja2Zg25d3wKdNvGoZnT0g/?fbclid=IwAR3ZwEPGv2j_H9C5KpoquhsvhyJawIe7yEH9HszZL-I8x_6QQhn6B0f8yTs

4 thoughts on “Världsvid väckelse? Nej. Sund lära? Nej.

 1. Marianne, så tråkigt och hemskt, ja. behandlingarna är ju faktiskt cancerframkallande också så det kan gå fort nu då. Att man kan ta stark hampaolja CBD m m är ju inte att föreslå det kallas ju knark säger man TYVÄRR.
  Vad säger man till en sjuk o svårt sjuk människa, jo man skall säga sanningen, om frälsning och om evigt liv, det är sanningen. Gud älskar dem han skapat men han får så lite tillbaka. Pengar är inget för Gud, nej, han säger ju att vi ska ha vår skatt i hjärtat- i honom.
  Om denne person inte går att säga sanningar till så blir det svårt. Men du kan försöka möta honom o fråga vad han tror om evigheten? Tror han på att han kan få ett liv efter detta med Gud?
  Tror han att han kan bli helad? Tror han att Gud finns- som vill hjälpa?
  Kanske det blir så tufft att han har så ont att han måste ropa på Gud?
  Då måste han innan det, veta, att någon sagt just det, att Gud hjälper o att Jesus kan hela honom, eller ge evigt liv.man måste alltid (borde vara så) få veta en bakgrund om vem gud är o vad han kan och vill. Man måste vara ett vittnesbörd som går till var o en som behöver. Du har ju blivit frälst och du är ju ett vittnesbörd om kärlek och att du klarade av sonens bortgång m m. Berätta om det går så att han /man kan få tillit till högre makt.
  Ja vi kan få möta mycket som är svårt o jobbigt, det är så, men med Gud klarar vi allt, allt, ända hem. Så tror jag.Jag finns här för dig o du för mig, det är bra vännen.
  Kram till dig. /Maria

 2. Maria;
  I vår närmaste närhet fortsätter prövningarna,
  Vi har en i familjen ( en mosters särbo ) som fått besked om aggressiv prostatacancer som spridit sig.
  Känner att Herren manar oss att tala klarspråk om frälsning,
  men vad säger man egentligen till en människa som nästintill fått en dödsdom?
  Nog finns det massa saker att ta upp förstås, men plötsligt slog människofruktan in.

  En man med stadig kassa dessutom, vilket är en stor stötesten, tänk att behöva lämna några mille om utgången blir döden.
  De vägar Herren leder oss på, och i de sammanhang han satt oss i är minst sagt oangenäma får jag nog lov att säga.

 3. Hej Marianne! Ja det är så, det är många lögner som far omkring och har man inte förstått vad Gud säger så blir man fast i fel resonemang med lögner som blir sanningar. De får hållas, bl a för att Gud KRÄVER av den TROENDE på honom att vi Förstår hans ord. Vi måste plugga ordentligt från början för att förstå vad hans ord säger. Domen över folken, de orättfärdiga kommer i samband med de sista tiderna och när Jesus kommer skall han döma folken och oss /dem/de som inte hållit vad han sagt och inte gjort det de skulle och inte älskat eller trott på honom utan förnekat alla hans ord. Slutet på vedermödan när Jesus kommer..

  Domen är inte här än, domen över Guds hus, Heb 10:27 utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna.
  Jakob 2:13 Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.
  Jakob 5:12 Framför allt, mina bröder: svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ert ja vara ja och ert nej vara nej, så drabbas ni inte av domen.
  1 Pet 4:17 Tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium?
  2 Pet 2:3 I sin girighet kommer de att utnyttja er med hjälp av falska argument. Men domen över dem är verksam sedan länge, och deras undergång sover inte.
  2 Pet 2:4 Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att hållas i förvar fram till domen.
  2 Pet 2:9 Herren förstår alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och hålla de orättfärdiga i förvar under straff fram till domens dag.
  1 Joh 4:17 Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen.
  Upp 15:4 Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats.”
  Upp 16:5 Och jag hörde vattnens ängel säga: “Rättfärdig är du som är och som var, du Helige, för att du fällt denna dom.
  Upp 16:7 Och jag hörde altaret säga: “Ja, Herre Gud Allsmäktig, sanna och rätta är dina domar.”
  Upp 17:1 En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: “Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på väldiga vatten.
  Upp 18:10 Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du stora stad! Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom domen över dig.

  Kram till dig Marianne! /Maria

 4. Ja tänk vilken smörja många sk profeter försöker proppa i oss.
  Vilka vanföreställningar dessa har!
  Ofta undrar jag varför Gud låter dem hållas, år ut och år in?!
  Domen ska börja med Guds läser vi, men jag ser den inte..är den inte här ännu?…
  När kommer den, och hur kommer den?
  Kram!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.