Tror du på väckelse? Vakna då! / Förberedd på att möta Jesus?

Tror du på väckelse

De kristna håller på år efter år och talar om att Jesus snart ska komma tillbaka, men de förbereder sig inte för att möta honom. De tror att de tjänar Gud när de går i kyrkan. De kallar det gudstjänst. Men det är en handling av olydnad och otro. Herren har befallt sitt folk att lämna det stora Babylon, och där är alla kyrkor och samfund medräknade.

  Tänk när allt Guds folk vaknar upp och lyder Herrens befallning i Upp. 18:4. Det blir den starkaste och mest omfattande väckelse som någonsin förekommit på jorden. Detta har stått att läsa i Bibeln hela tiden. Varför har inte detta blivit uppmärksammat och predikat? Det är just detta som är väckelse, att Guds församling blir upprättad, så att alla kristna kommer loss och lämnar alla Satans kyrkor och samfund för att vara redo när Jesus kommer.

  Många av dem som håller på och ber Gud om väckelse vill egentligen inte ha väckelse. De är inte alls glada åt Herrens väckelsebudskap, och uppfattar det bara som kritik. De blir förargade, misstänksamma och konstiga, och pratar om kärlek och gemenskap och att vi inte ska kritisera och döma. Vad är det för sorts kärlek och gemenskap som vill hindra oss att studera vad Bibeln lär om Guds församling?

  De kan bekänna Jesus som sin Herre, men bryr sig inte om vad han säger. Deras kyrka och samfund är viktigare för dem än Guds ord. Hur kan de inbilla sig att de är redo att möta Jesus på skyn, när de inte vill lyda Herrens mäktiga väckelsebudskap? De är så förblindade och bundna av ondskans andemakter så de kan inte se skillnaden mellan Guds församling och Satans kyrkor och samfund.

  Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ’Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många ska på ’den dagen’ säga till mig: ’Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’ Men då skall jag betyga för dem: ’Jag har aldrig känt er; gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän.’ Matt. 7:21-23.

  Det står i Hes. 18:24, ”Men om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, alla sådana styggelser som den ogudaktige gör – skulle han då få leva, om han gör så? Nej, intet av all den rättfärdighet han har övat skall då ihågkommas, utan genom den otrohet han har begått och den synd han har övat skall han dö.” Och i Hes. 33:13. ”Om jag säger till den rättfärdige, att han skall få leva, och han sedan i förlitande på sin rättfärdighet gör vad orätt är, så skall intet ihågkommas av all hans rättfärdighet, utan genom det orätta som han gör skall han dö.”

  En gång kommer många avfällingar att säga till Herren: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall Herren betyga för dem: Jag har aldrig känt eder; gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. På domens dag ska Herren inte komma ihåg den rättfärdighet som dessa en gång har övat. Det blir som om han aldrig hade känt dem.

  Likasom att Herren på domens dag inte ska komma ihåg våra synder som ha blivit utplånade genom Jesu försoningsblod, så ska Herren inte heller komma ihåg den rättfärdighet som avfälliga människor en gång har övat. Genom deras otrohet och avfall förlorar de all sin rättfärdighet. Det blir som om den aldrig hade funnits. Läs Hes. 18:21-24, 33:10-20. Rom. 11:17-22. Hebr. 10:26-31.

  Många frikyrkor har kommit till i samband med väckelse, men de är inte från Gud. ”Församlingsbildandet” kom inte som en följd av väckelsen, utan för att man hade en falsk lära om Guds församling. Det var ”församlingsbildandet” som förstörde och gjorde slut på väckelsen. Frikyrkorna har gjort slut på den väckelse i vilken de en gång bildades, och den falska församlingsläran har de kvar.

  Varje gång som Gud har sänt väckelse, så har väckelsen varit starkast just i början, men snart har väckelsen stannat av. Ingen frikyrka eller något samfund som har kommit till i samband med väckelse, har någonsin återvunnit den kraft som väckelsen hade från början. När man bygger upp hela sin kristna verksamhet på en falsk lära om Guds församling, då kan väckelsen inte fortsätta.

  Tänk på detta när du går till din kyrkan eller ditt samfund. Om du inte vill lämna dessa religiösa skökoväsen så är det stor risk att du kommer att följa dem till helvetet. Kyrkor och samfund har ingen del i Jesu försoningsblod, och de kan aldrig omvända sig och bli frälsta. De har aldrig varit några Guds församlingar och Gud kommer att vedergälla dem full ut för deras gärningar.

  På apostlarnas tid fanns ingen kyrka, och därför finns inte ordet ”kyrka” någonstans i Bibeln. Jag har fem bibelöversättningar på svenska. Ingenstans i dessa finns ordet ”kyrka”. I engelska Bibeln har de ordet ”church”, men det är en felöversättning, det borde stå ”assembly”. Det finns två engelska översättningar där ordet ”church”inte finns. De heter KJ3 och WEB.

  Kyrkor och samfund började bildas efter det stora avfallet som kom för mycket länge sen. 2 Tess. 2:3-4. Sen dess har Guds folk levt i slaveri under många kyrkor och samfund, och under Satans falska församlingslära.

  Hur ska det bli någon ordning i Guds församling? Hur ska vi bekämpa Satans falska församlingslära? Hur ska vi göra? Vi ska be Herren Jesus att han själv bygger upp sin församling, som det står i Sak. 4:6-10. 6:12-13.

  Det står i 1 Tess. 5:1-8, ”Vad åter angår tid och stund härför, så är det inte behövligt att därom skriva till er, käre bröder. Ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. Bäst de säga: ”Allt står väl till, och ingen fara är på färde”, då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de ska förvisso inte kunna fly undan.

  Men ni, käre bröder, ni lever inte mörker, så att den dagen kan komma över er såsom en tjuv; ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till; låt oss alltså inte sova såsom de andra, utan låt oss vaka och vara nyktra.

  De som sova, de sova om natten, och de som dricka sig druckna, de är druckna om natten; men vi som hör dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp såsom hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus.”

  För den ogudaktiga världen kommer Herrens dag helt oväntat som en tjuv om natten. Men vi som tror på Jesus ska vara förberedda, så att den dagen inte kan komma oväntat för oss som en tjuv om natten. Men hur är det med dem som kallar sig kristna i vår tid? De talar och skriver om att Jesus ska komma, men hur många är det som förbereder sig?

  De talar och skriver mycket om väckelse, men vad är väckelse? Väckelse är återupprättelse av Guds församling så att församlingen är redo att möta Jesus när han kommer. Att de kristna i vår tid inte upplever väckelse, det är för att de håller till i kyrkorna. Där får de ingen undervisning om Guds församling. Kyrkorna håller dem nedsövda och hindrar dem från att förstå vad Bibeln lär. Det starkaste och mest omfattande väckelsebudskap från Herren som vi kan hitta i Bibeln, det predikar de aldrig i kyrkorna.

  Vi behöver inte vänta på väckelse, för Gud har gett oss information i Bibeln hur vi får väckelse. Vad vi har att göra är att lyda Herrens befallning i Upp. 18:4. Lämna alla kyrkor och samfund, och studera vad Bibeln lär om Guds församling!

NamnlösMaria  -Det här är inte så populära ord, men jag  vill visa dig sanningen, den som alla troende bör stå för, men tyvärr så lever många många i en ekumenisk drömvärld och vaknar med platt fall och undrar vad som hände. Något att tänka på är ovanstående artikel om sanningen om  väckelse.  hämtat från http://www.algonet.se/~allan-sv/TRORDU.HTM     Jesus kommer snart.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.