Tag Archive | Thank´s

Nåd. Grace. Tacka Herren ty han är god. /Bibelord

 

 

Grace by laura story

 

Nåd är när Gud förbarmar sig över en människa, kanske en stor syndare. Nåd är när Gud böjer sitt öra till oss och ger oss nåd, kanske för något vi inte förtjänat att få nåd för. Alla de synder och sorger som vi haft har Gud då hjälpt oss med. Kanske man ej heller ens förstått vilken nåd man lever under. Gud är  god, vänd dig till honom, be att få bekänna alla dina fel och din orättfärdighet, be om att få bli hans barn. Jesus Kristus frälser dig och ger dig ett nytt liv.

1 Sam 16:22 Saul sände bud till Isai och lät säga: ”Låt David stanna i min tjänst, för han har funnit nåd för mina ögon.”

2 Sam 7:15 Men min nåd skall inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag lät vika för dig.

2 Krön 7:3 Då alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg Herrens härlighet över huset, föll de ner på den stenlagda gården med ansiktena mot marken och tillbad Herren och tackade Herren , därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet.

2 Krön 7:6 Prästerna stod på sina platser, och leviterna stod med Herrens musikinstrument, de som kung David hade låtit göra, för att de med dem skulle tacka Herren , därför att hans nåd varar i evighet. David lät nämligen leviterna utföra lovsången. Prästerna stod mitt emot dem och blåste i trumpeter, medan hela Israel förblev stående.

2 Krön 20:21 Sedan han hade rådgjort med folket, ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud, medan de drog ut framför den beväpnade hären. De skulle sjunga:
”Tacka Herren , ty hans nåd varar i evighet.”

Esra 9:8 Men nu har Herren , vår Gud, bevisat oss ett litet ögonblick av nåd. Han har låtit en räddad skara bli kvar av oss och gett oss fotfäste på sin heliga plats, för att han, vår Gud, skulle låta ljus gå upp för våra ögon och ge oss andrum i vårt slaveri.

Esra 9:9 Ty slavar är vi. Men i vårt slaveri har vår Gud inte övergett oss utan låtit oss finna nåd inför Persiens kungar så att de gav oss mod och kraft till att återupprätta vår Guds hus och bygga upp dess ruiner och han har gett oss en skyddad plats i Juda och Jerusalem.

Ps 30:8
Herre , i din nåd gav du
styrka åt mitt berg,
men du dolde ditt ansikte
och jag blev förskräckt.

Ps 30:9
Till dig, Herre , ropade jag,
till Herren bad jag om nåd:

Ps 31:8
Jag vill jubla och glädjas
över din nåd,
att du ser mitt lidande
och känner min själ i nöden.

Ps 31:17
Låt ditt ansikte lysa
över din tjänare,
fräls mig genom din nåd.

Ps 32:10

Den gudlöse har många plågor,
men den som litar på Herren
omger han med nåd.
Ps 33:5
Han älskar rättfärdighet och rätt,
jorden är full av Herrens nåd.

Ps 33:18
Men Herrens ögon ser till dem
som vördar honom,
till dem som hoppas på hans nåd,

Gal 6:18 Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande, bröder. Amen.

Ef 1:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

Ef 1:6 till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade.

Ef 1:7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd

Ef 2:5 även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta!

Ef 2:7 för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus.

Ef 3:2 Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er,

Ef 3:7 Detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft.

Ef 3:8 Jag, den allra minste av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna

Ef 6:24 Nåd och odödlighet åt alla som älskar vår Herre Jes us Kristus.

Fil 1:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

NamnlösMaria

 

Gör det till en vana att tacka Gud, förstå vad det innebär. Uppenbara hans härlighet för omvärlden. Ge av dig själv.

 

325foto Maria

 

 Gör det till en vana att tacka Gud, förstå vad det innebär att tacka.

Om du är en troende så förstår du varför man ska tacka och tala om för människor vad Gud har gjort i ens liv. Men..så få vill ju lyssna på våra vittnesbörd. Jag har så fantastiskt mycket att tacka Gud för! En del har jag skrivit om här och mycket har jag inte skrivit om, men det kommer mer om det. Jag vill göra människor uppmärksamma på att Gud finns och att han verkligen ser och hör allt och hjälper oss med allt som vi kan ha problem med. Kom ihåg vad han gjort för dig. Berätta för andra om det. Uppenbara Guds härlighet för omvärlden, de behöver höra om honom. Ge av dig själv och din tid och dina resurser. Gör det till en vana att låta hela ditt hjärta uttrycka din tacksamhet!

1 Krönikerboken  16:8
”Tacka Herren , åkalla hans namn, gör hans gärningar kända
bland folken!
9
Sjung till hans ära,
lovprisa honom, tala om alla hans under.
10
Beröm er av hans heliga namn! De som söker Herren
må glädja sig av hjärtat.
11
Fråga efter Herren
och hans makt, sök alltid hans ansikte.

De som söker Herren, står det i psalmen.  Är det många som söker Herren och vill veta vem han är? Jag hoppas det!

Lord Jesus, Your Lovely

Lord Jesus, You’re lovely.
You’re more to be desired,
Than any earthly pleasure.
You’re fine, beyond compare.
Lord Jesus, Your beauty
Does far exceed all others.
You’re comely and You’re tender.
You’re radiant and You’re fair.
# When I behold You Jesus,
You draw my heart completely.
I cannot turn away Lord,
I rest in Your embrace;
And time is gone there’s only
Your holy, matchless presence
Abiding in You, gazing
Upon Your glorious face.
# I give my life to You Lord,
For You alone are worthy.
There’s nothing and there’s no one
That I desire but You.
May all my days be Yours, Lord,
My heart be given to love You,
To treasure and to serve You
By Your sufficient grace

*
NamnlösMaria2