Tag Archive | syndens makt

Från död till liv. Frälsningen genom Jesus Kristus. Av nåd är man frälst! Ef 2

137

Efesierbrevet 2

Från död till liv!

 

Judars och hedningars lika delaktighet i
frälsningen genom Kristus.
1. Så har han också gjort er levande, er som var döda genom de
överträdelser och synder
  Kol. 1:21. 2:13.
2. i vilka ni förut vandrade, efter denna världs och tidsålders
sätt, i det ni följde fursten över luftens härsmakt, över den
andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.
  Joh. 8:44. 12:31. Ef. 6:12. Kol. 1:13. 3:7. Tit. 3:3.
3. Bland dessa var förut också vi allasammans, där vi vandrade i
vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville;
och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi
likasom de andra.
  Joh. 3:6.
4. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora
kärleks skull, varmed han har älskat oss,
  Rom. 10:12.
5. gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom
våra synder. Av nåd är ni frälsta!
  Luk. 15:24. Rom. 6:4, 13.
6. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med
honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus,
7. för att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds
översvinnliga rikedom, genom godhet mot oss i Kristus Jesus.
8. Ty av nåden är ni frälsta genom tro – och det inte av er
själva, Guds gåva är det –
  Rom. 3:24. 6:23. Gal. 2:16. Tit. 3:5.
9. inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig.
  Rom. 3:20, 27. 4:2. 9:11. 11:6. 1 Kor. 1:29. 2 Tim. 1:9.
10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda
gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi ska vandra i dem.
  Ps. 100:3. Ef. 1:4. 4:24. Fil. 2:13. Tit. 2:14.
11. Kom därför ihåg att ni förut, ni som var hedningar i köttet
och blev kallade oomskurna av dem som kallas omskurna,
efter den omskärelse som med händer göres på köttet –
  1 Kor. 12:2. Ef. 5:8.
12. kom ihåg att ni på den tiden, då när ni var utan Kristus,
var utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för
löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen.
  Rom. 9:4.
13. Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var
fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod.
14. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit
ned den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.
  Joh. 10:16. 16:33. Apg. 10:36. Rom. 5:1. Gal. 3:28. Kol. 1:20.
[ 14. Ty han är vår frid. Han gjorde judar och hedningar till ett och
bröt ned den fiendskap, som stod emellan dem som en skiljemur,
när han genom sin kropp satte lagen med dess regler och föreskrifter
ur kraft. (David Hedegårds övers.) ].
15. Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han
skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda
frid,
  2 Kor. 5:17. Gal. 6:15. Kol. 2:14.
16. och för att han skulle åt dem båda, förenade i en enda kropp,
skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin
person dödat ovänskapen.
17. Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet
om frid för er, ni som var fjärran, och om frid för dem som var
nära.
  Jes. 52:7. 57:19.
18. Ty genom honom har vi, de ena såväl som de andra, i en och
samme Ande tillträde till Fadern.
  Joh. 10:9. 14:6. Ef. 3:12. Hebr. 4:16. 10:19.
19. Alltså är ni nu inte mer främlingar och gäster, utan ni har
medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk,
  Ef. 3:6. Fil. 3:20. Hebr. 12:22.
20. uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där
hörnstenen är Kristus Jesus själv,
  Ps. 118:22. Jes. 28:16. Matt. 16:18. 1 Kor. 3:10. 1 Petr. 2:4.
21. i vilken allt det som uppbygges blir sammanslutet och så
växer upp till ett heligt tempel i Herren.
  2 Kor. 6:16. Ef. 4:16.
22. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds
boning, i Anden.

**********

Satan är djävulen som regerar över alla onda makter i världen (2:2) Han kallas i Markus ev 3:22 för de onda andarnas kung. I uppståndelsen besegrade Jesus Satan och hans makt. Därför är nu Jesus den evige härskaren över jorden. Satan har bara tillfälligt makten över dem som vill följa honom, och de tycks vara många.

Människan natur i grunden är syndig. (2:3) Betyder det att det inte finns några ”goda” människor utanför de troendes gemenskap? Naturligtvis inte- många gör gott mot sina medmänniskor, oberoende av tro. Jämförde vi dem med kriminella  skulle vi i högsta grad kalla dem goda. Men enligt GUDS MÅTTSTOCK är ingen  enda människa god. Bara genom att leva i gemenskap med Kristus kan vi bli goda i Guds ögon. 

Som frälsta behöver vi inte, ska vi inte leva under syndens makt. Straffet för synden är avtjänat och syndens makt över oss är bruten genom Jesu verk på korset. Paulus har redan konstaterat (2:4-5) att vi genom tron på Jesus är frikända, ”icke skyldiga” inför Gud (Rom 3:21-22). Men vi kommer fortfarande att lockas utav världen och dess frestelser, syndens dragningskraft, och ibland även falla. Skillnaden är att förut vara vi slavar under dessa krafter och hade inte frihet att välja rätt. Nu kan vi leva för Kristus- vi är frälsta av NÅD.  Se också Gal 2:20.

Detta är lite av vad texten i EF 2 handlar om. Ge ditt liv till Jesus. Låt honom visa dig all sanning. Kristus uppstod. Det visar att också vi kan uppstå (1 Kor 15:2-23) och att vi har fått kraft så att vi kan leva ett kristet liv i dag (Ef 1:19). Jag hoppas du valt att följa Jesus! Vi blir kristna genom att Gud ger oss en gåva som inte följs av några som helst krav (”nåd” enligt 1:8). Guds nåd är det att vi får lära känna honom och vandra nära honom i lydnad.

 

NamnlösMaria