Tag Archive | reedemer

JESUS is the Reedemer. WW3 has started. BE SAVED! The time is very short.

 

NamnlösJesusärherre

 

Jesus or Antichrist

 

n-w-o6

 

BE SAVED! Learn to know Jesus in the end time, which are now.

Video nr 2 is about WW3. It is time to be saved from hell.

Redeemed. Hymnal. Lyrics

Redeemed, how I love to proclaim it!
Redeemed by the blood of The Lamb;
Redeemed through His infinite Mercy,
His child and forever I am.

Refrain

Redeemed, Redeemed,
Redeemed by the blood of The Lamb;
Redeemed, Redeemed,
His child and forever I am.

Redeemed, and so happy in Jesus,
No language my rapture can tell;
I know that the light of His Presence
With me doth continually dwell.

Refrain

I know I shall see in His Beauty
The King in whose Law I delight
Who Lovingly guideth my footsteps
And giveth me songs in the night
*
återlöst
redeem
förlossa
sona
lösa ut
ransom
infria
frälsa

*

33RD DEGREE FREEMASON ILLUMANIST PREDICTS WORLD WAR 3 2016 ! MUST WATCH

ALBERT PIKE KNOWN 33RD DEGREE MASON /LUCIFERIAN/ AUTHOR OF MORALS AND DOGMA GAVE A BLUEPRINT FOR THE NEW WORLD ORDER IN 1871 LETTER ! WHATS MORE ODD IS EVERY WAR STARTED AND FINISHED ACCORDING TO HIS BLUEPRINT !

Albert Pike KÄND 33RD GRAD MASON /frimurare/ Luciferian / författare moral och DOGM GAV en plan för den nya världsordningen 1871 i BREV! Vad mer konstigt är att varje krig påbörjas och avslutas enligt hans BLÅKOPIA!

NamnlösMaria

 

Kristus har gjort mig FRI. SANNINGEN Gör oss FRIA

 

172foto Maria

Metoder och ritualer…

kan inte göra någon fri..

Redeemer Redeemer, återlösaren; Kristus som gjort mig fri.

Man har metoder och ritualer, och önskningar och drömmar, Kanske om att få komma till himmelens land, som är omdiskuterat, Var ligger himmelen- är det ett paradis? Många känner sig förda bakom ljuset, för de fick ingen kunskap  Vi har metoder och vackra ord, och lögnare och sanningssägare. Längtan inom oss kan inte stillas förrän vi öppnar våra hjärtan och ser vad som finns däri. Antingen är Längtan inom oss är så stor om att få VETA, eller också bryr man sig inte alls…. För man har ingen längtan att få veta en del av alla svar som finns. Vi har metoder och vackra ord och vetenskap som skall föra oss framåt, men man går inte på djupet med sig själva, och söker inte sanningen, den som gör oss FRIA.  Jesus har gjort mig Fri.

När jag läste i bibeln att Jesus skulle göra oss fria och att vi skulle älska Gud av hela vårt hjärta och sedan förstå helheten, då undrade jag. Men efter många år så blev det klarare och klarare hur det hela hänger ihop. Svaret på allt detta stavas: KÄRLEK till JESUS. Här nedan finns exempel med bibelord om sanning. Vad är sanning?

*

Ps 25:10

Alla Herrens vägar
är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd.

Ps 26:3

Ty din nåd är inför mina ögon, jag vandrar i din sanning.

Ps 40:11

Din rättfärdighet döljer jag inte
i mitt hjärta, om din trofasthet och din frälsning talar jag. Jag tiger inte om din nåd
och din sanning för den stora församlingen.

Ps 43:3

Sänd ditt ljus och din sanning. Må de leda mig, må de föra mig till ditt heliga berg, till dina boningar,

Ps 51:8

Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup.

Ps 85:11

Nåd och sanning ska mötas,rättfärdighet och frid ska kyssas.

Ps 86:11

Visa mig, Herre , din väg,jag vill vandra i din sanning.Ge mig ett odelat hjärtaså att jag vördar ditt namn.

Ps 86:15

Men du, Herre,är en barmhärtig och nådig Gud,sen till vredeoch stor i nåd och sanning.

Ps 111:7

Hans händers verkär sanning och rätt,alla hans befallningarär orubbliga .

Ps 119:142

Din rättfärdighetär en evig rättfärdighet,din undervisning är sanning.

Rom 1:25

De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.

Joh 17:17

Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning.

Joh 8:46

Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte?

Joh 1:14

Och Ordet blev kött och bodde bland oss , och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.

Ef 4:21

Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus.

1 Joh 2:27

Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.

1 Joh 3:18

Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning.

 

NamnlösMaria