Tag Archive | Nikodemus

Man måste komma till Jesus med ett ödmjukt hjärta!

 /Bild Maria

 

Man måste komma till Jesus med ett ödmjukt hjärta!

 

 Vittnesbörd av Najib Elkalifi

-Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar.  Han kom till Jesus om natten och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom.”  Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike”  (Joh 3:1-3).

Nikodemus var en lärare. Han kom till Jesus på natten för han ville inte visa sig så att folket såg honom komma till Jesus. Det var liksom skamligt för honom att komma till Jesus och börja tala med honom. Han var ju kunnig i Guds ord och visste vad som stod i Skriften. Men ändå säger han ”Rabbi” till Jesus. Han sa: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare.” Han var medveten om att Jesus kom från Gud, ”…ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom”.
Nikodemus hade sett och hört vem Jesus var. Men Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Nikodemus fick direkt ett svar: han måste födas på nytt. Vi som är troende förstår att vi måste födas genom den helige Ande. Det kan vi tack vare vad Jesus har gjort på korset. Det är där det börjar.
Ibland kommer vi till Gud och vi säger att vi vet. Men när vi på det sättet säger att vi känner Jesus – då vet vi ingenting.  Jesus har alltid ett svar till dem som säger ”jag vet” – ”jag kan”. Det är inte på det sättet vi ska komma till Jesus. Vi ska komma ödmjukt och säga att vi vill veta mer av honom. Vi ska ha ett hjärta som väntar att få något av honom. Den bönen måste finnas i vårt hjärta. Ibland säger vi att vi är ärliga och försöker verka oskyldiga. Men tyvärr är människan en syndare. Det spelar ingen roll hur man försöker förställa sig; hur god man vill vara, hur mycket man vill hjälpa. Man måste komma till Jesus och ha en längtan att få veta mer av honom  med ett ödmjukt hjärta, så att han kan ta bort stenhjärtat och ge ett hjärta av kött. Det kan Jesus göra.
Jag ska läsa ett ord till från andra Korintierbrevet, kapitel fem; ett komplement till vad jag redan läst:

-Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.

Det är grunden till att bli född på nytt!

Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud (2 Kor 5:17-21).

Tack och lov! Underbara ord! Att få veta detta; vare sig det känns eller inte – Gud har gjort det! Och frälsningen finns alltid där, halleluja! Vilket land eller vilken familj man än kommer ifrån; om man är barn, vuxen eller gammal – alla är välkomna till Herren! Han vill alltid ge oss något nytt i våra hjärtan. För ett ödmjukt hjärta finns alltid en framkomlig väg. Amen

http://www.midnattsropet.se/2017/07/man-maste-komma-till-jesus-med-ett.html

Kommentarsfältet åtgärdas snarast. / FÖDD PÅ NYTT! 1 Petr 1:3

233foto Maria

Vill meddela dem som  försöker ge / skriva kommentarer här på sidan att det är något från Word Press som hängt upp sig men vi hoppas felet är åtgärdat till helgen eller efter helgen som kommer nu. Jag vill jättegärna att ni kommenterar artiklarna och även skriver ngt som ni vill att jag tar med här.

Annars är det ord från ovan som kommer att stå här nu och ett bibelord vill jag ge er:

FÖDD PÅ NYTT! ÄR DU FÖDD PÅ NYTT?  Läs gärna i 1 Petrus brev kap 1:3 följande:

1 Petr 1:3. Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter
sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse
från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,
  Joh. 3:3. Ef. 1:3.
4. till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i
himmelen är förvarat åt er,
  Kol. 1:5, 12. 2 Tim. 1:12.
5. Ni som med Guds makt blir genom tro bevarade till en
frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.
  Joh. 10:28. Rom. 5:2 f. 1 Kor. 2:5. Kol. 3:4.
6. Därför må ni fröjda er, om ni också nu en liten tid, där så
måste ske, lider bedrövelse under allahanda prövningar,
  Rom. 8:18. 2 Kor. 4:17. Hebr. 12:11. 1 Petr. 5:10. Jak. 1:2 f.
7. för att, om er tro håller provet – vilket är mycket mer värt
än guldet, som förgås, men som dock genom eld blir beprövat –
detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid
Jesu Kristi uppenbarelse.
  Ords. 17:3. Jes. 48:10. Mal. 3:2 f. 1 Kor. 3:13. 1 Petr. 4:12 f.

Begreppet ’Född på nytt’ avser den andliga födelsen, då den helige Ande insätter en troende i Guds familj. Jesus använde uttrycket när han förklarade frälsningens innebörd för Nikodemus, (se Joh 3).

FRID!   NamnlösMaria